Plk. JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D., v nominaci na Cenu Český patriot 2011

Rubrika: Exkluzivně – Aktuality

Cena Český patriot je udělována od roku 2008 za významný přínos v oblasti podpory národní hrdosti a zachování historie České republiky. Cílem je ocenit občany, kteří se podílejí na zachování hodnot společnosti, péči o historii národa a výchově k vlastenectví.

Cena se tak stává prestižním oceněním pro ty, kteří podporují a sami pracují ve prospěch zachování historie České republiky a jejích významných osobností. Není to jejich povinnost ani zaměstnání, ale dělají to proto, aby zanechali v této společnosti stopu, objasnili historii, která dosud není jasná, dosáhli alespoň morální satisfakce pro ty, kteří se svobody a demokracie nedožili.

S velkou radostí všem příznivcům Pozitivních novin oznamujeme, že mezi devíti nominovanými osobnostmi je také jeden z předních autorů Pozitivních novin Plk. JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D. (nar. 1962).

Dlouhodobě se věnuje historii výkonu bezpečnostní služby na našem území. Na toto téma publikoval řadu odborných pojednání zejména v časopise Kriminalistický sborník, v němž od roku 1993 působí jako člen redakční rady. Od roku 1995 je členem Společnosti pro kriminalistiku, v níž je od roku 2002 členem představenstva. S hodností vrchního strážmistra je od roku 2003 čestným členem občanského sdružení Četnická pátrací stanice Praha.

Československé četnictvo ho zaujalo natolik, že pojal myšlenku rehabilitovat neprávem zapomenutý četnický sbor v očích široké veřejnosti, a stal se duchovním otcem seriálu Četnické humoresky a autorem námětů některých dílů. Významná je jeho publikační činnost, která se zabývá z valné části právě historií četnictva na našem území a jím vykonávané pátrací službě. Publikuje v revue Přísně tajné!, časopisech Historický kaleidoskop, Fakta a svědectví, internetových Pozitivních novinách, vydává knihy na toto téma, pořádá besedy. Především díky němu je veřejnost seznamována s rolí a významem českého četnictva v období I. republiky.

Informace o dalších nominacích naleznete na www.ceskypatriot.cz

Pro vybraného kandidáta můžete hlasovat formou SMS zprávy na telefonní číslo: 900 99.
Tvar zprávy: PATRIOT (mezera) PŘÍJMENÍ KANDIDÁTA

Chcete-li podpořit plk. JUDr. Michala Dlouhého, Ph.D, odešlete SMS ve tvaru:
PATRIOT (mezera) DLOUHY

Své hlasy zasílejte do 15. listopadu 2011.

Službu na uvedeném čísle zajišťuje společnost Premiumsms, s.r.o. Cena služby je 9 Kč vč. DPH.
Více na: www.platmobilem.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 31. 10. 2011.