Publicistika – Co je psáno...

Dobromila Lebrová: Karel Baxa - První primátor velké Prahy

Letošního roku bylo už jedno výročí tohoto českého politika - 5. ledna 70. výročí úmrtí, ale snad s výjimkou některých zájmových organizací a chorvatských občanů si na něj už nikdo nevzpomíná. Jeho život je obrazem i odrazem všech událostí, směrů a vlivů, kterými náš národ od konce století devatenáctého do současnosti prošel.

Miroslav Sígl: Památník Bedřicha Smetany na Lamberku v novém

Areál usedlosti na Lamberku v Obříství na Mělnicku, spojovaný od šedesátých let předminulého století se jménem Bedřicha Smetany, prožije ve čtvrtek dopoledne 28. června 2007 slavnostní den. Po kruté povodni v srpnu 2002 byl natolik postižen, že muselo uběhnout téměř 60 dalších měsíců, aby v něm mohla být znovu otevřena pamětní síň našeho národního hudebního génia, připomínající jeho návštěvy a pobyty:

Milan Richtermoc: Posledním rájem Oty Pavla

Po válce Ota navštěvoval obchodní jazykovou školu v Praze (rodina si po válce změnila své příjmení ze židovského Popper na české Pavel). Později, na přímluvu Arnošta Lustiga, Ota započal v československém rozhlase slibnou kariéru sportovního novináře, kterou předčasně, v únoru 1964, ukončila zákeřná nemoc – maniodepresivní psychóza, se kterou zápasil po zbytek života.

Richard Haan – Jitka Vykopalová: Královnou mezi hudebními žánry je opera (1)

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR PRO POZITIVNÍ NOVINY Myslím, že základem je správná technika, vlastně v tom směru se prolíná zpívání s tím plaváním a se sportem, protože v obou případech jsou nutné dispozice a pak už je to jen obrovská dřina. Dále je důležitá správná životospráva a správný trénink. Pokud má někdo dobrou techniku, tak by mu to mělo vydržet do vysokého věku, jinak ten hlas, ať je sebekrásnější, tak bez té techniky se velice rychle opotřebovává a kariéra může skončit po několika letech.

Miroslav Sígl: Přátelé a známí TGM na Mělnicku

Je pozoruhodné, že mezi jmény se můžeme mnohokrát setkat s těmi, kteří přišli osobně do styku s Tomášem Garriguem Masarykem, byli například jeho spolupracovníky, kteří se hlásili či hlásí k jeho odkazu, a také poslední pamětníci, kteří žili v době, kdy byl prezidentem Osvoboditelem naší republiky a jejich vzpomínky nevymizí nikdy z paměti.

Pavel Vrba - Jan Krůta: Pražský imaginátor

Každé setkání s Pavlem je pro mě jedno velké Sedni si a mlč. Pavel je chrlič imaginace a živá voda nepotřísněného jazyka z něj padá na naše hlavy, na naše potřísněné duše, na jeho potřísněné boty, protože Pavel je hlava, která se vznáší vysoko nad tělem, náchylným tak dlouho k neřestem, až posléze k té nejhloupější - ke stáří.

Dagmar Tomanová: Horův dvůr

Komunistické nadšení však dlouho netrvalo. Básníci navštívili Moskvu, ale domů se navrátili mlčky. Když přišel k moci Klement Gottwald, okamžitě napojil české komunisty na Komunistickou internacionálu v Moskvě. Intelektuálové pochopili, že tu jde o boj o moc a nikoliv o hájení zájmů českého dělníka.

Dobromila Lebrová: Edward Jenner, objevitel očkování proti černým neštovicím

Kdysi hovořívala maminka o své tetě, která se narodila v polovině 19. století, že byla „poďobaná od neštovic“. V době pratetina narození byla na našem území poslední velká epidemie této smrtelné nemoci. Sama maminka několikrát opakovala, že i někteří z jejích učitelů podle jejich vzhledu tuto chorobu překonali. Není to tedy zas až tak dávná doba, slyší-li člověk o tom, že to někdo skutečně prožil...

Líba Karlsson: Fouskův balzám na duši

Josef Fousek je neobyčejný člověk, nepředstavitelně čestný a hodný, jakého jen tak hned člověk nepotká. Jeho laskavé oči a ryzí povaha lidi přitahuje a člověk si přeje, aby jeho písně, básně a vyprávění nikdy neskončily. Myslím, že jsme ve Stockholmu ještě neměli někoho takového jako je Josef Fousek, kdo by nás tak rozesmál a pobavil.

Josef Telecký - Josef Krám: Nejen o Jiřím Šlitrovi a garmošce

Setkání s letošním čilým pětaosmdesátníkem ing. Josefem Teleckým z Nového Města pod Smrkem, nejbližším Šlitrovým spolužákem z rychnovského gymnázia, s nímž se vídám rok co rok, letos opět v Rychnově nad Kněžnou na festivalu Šlitrovo jaro, nemohlo začít jinak než otázkou na letošní ročník: Jak se Vám v Rychnově líbí?

Jiří Krytinář-M.Richtermoc-P.Haasová: Dívám se vzhůru!

Divadelní a filmový herec Jiří Krytinář vzbudil nedávno pozornost veřejnosti nečekaným prohlášením, že se v podzimních parlamentních volbách 2008 bude ucházet o post senátora. Vzápětí se Pozitivní noviny v Jirkově senátorské kampani staly jeho mediálním partnerem. A právě jim, bezprostředně po ohlášení kandidatury, poskytl exklusivní rozhovor (viz PN 18. 3. 2008), který byl čtenáři přijat nad očekávání dobře.

Blanka Kubešová: Novinářská a vydavatelská činnost Mirko Janečka v Kanadě končí...

Česko-anglické Kanadské Listy začaly vycházet v 66. roce zprvu cyklostylovaně pod názvem Hlas nových a o pár let později už v podobě, jak je známe dnes. Od počátku archivovaly a mapovaly činy a osudy hrdinů protinacistického odboje a veteránů 2. světové války. Informovaly pravidelně jak o životě vojáků, letců a parašutistů, tak i o krajanech, kteří svou prací a úspěchy dosáhli uznání za hranicemi vlasti.

R.Haan - V.Kulíček - V. Židek: S Giuseppem Verdim přes La Manche

Jednoho dne odpoledne se sešli, aby si popovídali, ve Šrobárově ulici na Vinohradech, v restauraci „U Jany“, tři příznivci dálkového plavání – O to, že Richard patří k předním operním pěvcům naší opery, se bezpochyby zasloužil jeho krásně znějící baryton, herecký talent, muzikálnost a jeho atraktivní zjev. přední operní pěvec Státní opery v Praze Richard Haan (56), sportovní moderátor Vladimír Kulíček a bývalý dálkový plavec Václav Židek.

Andrea Fajkusová - Martina Fialková: Po stopách potomků Vojtěcha Friče v Paraguayi

Checomacoco sdružení vzniklo před třemi lety. Jeho zakládajícími členy jsou Pavel Frič, vnuk cestovatele Alberto Vojtěcha Friče, s manželkou Yvonnou. Smyslem činnosti je podpora indiánských potomků cestovatele Friče, kteří žijí ve zmíněné paraguayské vesnici Puerto Esperanza. O tom, že zde český cestovatel zanechal dceru jménem Herminia Ferreira Fric, kterou zplodil se svou indiánskou ženou, se donedávna u nás nevědělo.