Olga Szymanská: Svatováclavské slavnosti

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Zakladatel Společnosti pro duchovní hudbu, varhaník a člen významných komisí. Nositel řádu Croix de commandeur de ĺorde-Pro Merito Melitensi a Svatovojtěšské medaile za činnost na poli hudby. Člen Suverénního řádu Maltézských rytířů. MUDr. JAROSLAV ELIÁŠ – profesí specialista v oblasti dětské ORL – v duchovní a liturgické hudbě pravý odborník.

SPOLEČNOST
Společnost pro duchovní hudbu (SDH) – uvažovalo se o ní již koncem osmdesátých let. S úlohou zabývat se především péčí o varhaníky, hrajících v kostelech, ale i další činností. Obdobné sdružení bylo v Praze založeno již roku 1941 týnským varhaníkem prof. Němcem, ale existovalo pouze do roku 1951, kdy byla jeho činnost násilně ukončena. V jiných městech se chrámoví hudebníci pod odborným vedením stále neoficiálně scházeli, takže Praha měla co dohánět. Po listopadu 1989 zde proto došlo k založení Společnosti pro duchovní hudbu – s datem registrace shodným s dnem svátku sv. Anežky České. SDH od začátku přispívá ke zvýšení umělecké a obsahové úrovně duchovní hudby při liturgických i neliturgických příležitostech, pořádá semináře, pracovní setkání, odborné konference. Čtvrtý rok vydává vlastní časopis Psalterium. Věnuje se péči o varhany: restaurováním starých komplexů a stavbou nových nástrojů. Pořádá koncerty duchovní hudby. Convivium – setkávání formou odborného semináře pro amatérské (nadšené) zájemce o duchovní hudbu i pokročilé zpěváky, sbormistry a varhaníky, kteří po dnech aktivní práce předvedou při bohoslužbách a v závěrečném koncertu výsledky svých snah.

SLAVNOSTI
Svatováclavské slavnosti – v SDH se tato myšlenka zrodila před osmnácti lety.
Tak jako člověk i ona ze uplynulé roky dospěla a vykročila vlastní cestou. Letošní 19. ročník festivalu s mottem „Vycházím sám na cestu“: původní myšlenka přehlídky duchovního umění totiž také dospěla a dozrála. Letos má změněný termín: od 21 srpna do 5. října. Jde stále o tentýž festival, který si vybojoval pevné místo v konkurenci řady jiných v Praze, ale dramaturgii má vzhledem k hlavní myšlence změněnu. Hlavní osou však zůstávají koncerty, doplněné doprovodným programem.
Začal určitým prologem: výletem s koncertem tělesa Musici di Praga „Vzhůru k nebesům“ v krásné Santiniho bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech. Výlet do Kutné Hory byl spojen s koncertem „Farní fárání“ Michaela Pospíšila a Ritornella ve zdejší (nejvýchodnější evropské) katedrále sv. Barbory jako hornická cesta z Hlubin země do Nebe – rekonstrukce Barokních Nešpor k Hornické Patronce Dobré smrti, sv. Barboře, a to ze skladeb objevených v kutnohorských archivech. Oba koncerty podtrhly vzepětí gotických oblouků a štíhlost kostelních staveb. Životní cesta dvou se setkává ve svatebním obřadu (jedno tělo i duše) „Svatební hudba baroka“ Musici Florea s Markem Štrynclem v Kostele U Salvatora: v kantátách J. S. Bacha k oslavě šťastných událostí hudbou a zpěvem se zároveň slaví i 260. výročí úmrtí jednoho z největších skladatelů. V malostranském kostele sv. Vavřince zavzpomínáme s M. Hakenovou a J. Tomešem v komponovaném pořadu „Vzpomínka na legendu“ na Eduarda Hakena (ke 100. výročí narození), jednoho z nejúžasnějších českých pěvců a z archivních nahrávek uslyšíme jeho krásný bas.
V koncertu židovské hudby „Strom života“, připraveném specielně pro festival, vyslechneme ve Španělské synagoze v podání izraelské pěvkyně Jill Rogoff (zpěv, kytara, harfa) písně veselé i kajícné biblických národů, a to v aramejštině, ladino, jidiš a hebrejštině. V kostele Panny Marie pod řetězem představí Divadlo Splendor v čele s Alfrédem Strejčkem v doprovodu historických hudebních nástrojů mystickou „Píseň o Františkovi z Asissi“ – o putování a posledních dnech kultovní postavy středověku. V monumentálních prostorách břevnovské baziliky sv. Markéty nám varhanní virtuos J. Tůma na nové varhany představí v koncertu „Po proudu času“ liturgický rok v nejkrásnějších chorálech J. S. Bacha. Duchovní rozměr je letos obohacen k dialogu: v kostele sv. Jana Křtitele-Na prádle zazní v malebném zákoutí pražské Kampy zpěvy národů Sibiře a Dálného východu v podání původem sibiřské pěvkyně Feng-yün Son a jazz kytaristy J. Kořána. Důstojným zakončením slavností bude v kláštěře sv. Anežky České vystoupení mužského sboru lpaťjevského kláštera v Kostromi – pouze mužskými hlasy zde zazní tajemné legendy a pravoslavná hudba z lesů a stepí západního Ruska.
Nové varhany v Břevnovském klášteře představí Jaroslav Tůma.

Podrobně na: www.svatovaclavske.cz  

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 18. 09. 2010.