Olga Szymanská: Stříbrný poklad

Rubrika: Exkluzivně – Aktuality

Zatím pouhý zlomek největšího pražského stříbrného pokladu, který čekal na objevení čtyřicet let, můžeme obdivovat v Muzeu hlavního města Prahy do května 2012.

Nález

V listopadu 2008 při stavebních pracích ve sklepení nájemního domu v pražských Košířích byl dělníky objeven zazděný prostor s pokladem. Díky redaktorům televize byl nález oznámen policii, která místo zajistila a nález převzala. Jednotlivé předměty byly postupně ukládány do depozitáře Muzea hlavního města Prahy: tedy na bezpečné místo, dokud nebude zjištěn jejich majitel. Ten nalezen nebyl. Proto Rada hlavního města Prahy později rozhodla a odsouhlasila, že předměty převezme do vlastnictví hlavní město a že i formálně přejdou do sbírek Muzea hlavního města Prahy. Nálezci byli odměněni částkou deseti procent z celkové hodnoty pokladu šesti milionů korun: stanovena byla na podkladě fundovaného posudku.

Mince – Doba

Časové rozpětí vzniku jednotlivých exponátů dokládají nejlépe dochované mince. K nejstarším patří české groše z doby vlády Vladislava Jagellonského (1471–1516): zde nutno dodat, že poklad je adekvátně vystaven v době, kdy se v květnu 2012 otevírá česká část výstavního projektu Europa Jagellonica. Dále zde najdeme například rakousko-uherské mince z druhé poloviny 19. století s portréty císaře Františka Josefa I. i novější s vyobrazením jeho nástupce Karla I., pamětní medaili vydanou roku 1854 u příležitosti sňatku Františka Josefa I. a princezny Sissi. Dále mince zahrnují na 500 kusů rakousko-uherských korun z doby kolem roku 1900, přes 500 kusů německých marek ze třicátých let 20. století, mince československé, francouzské, italské, maďarské, ruské i sovětské a zatím blíže neurčené mince arabské.

Vlastník – Ukrytí

Kromě 6 770 mincí evropské a mimoevropské provenience obsahuje poklad 14 547 pohárků, misek, flakonků, pudřenek, přívěsků, tácků, táců, šálků s podšálky, šejkrů, šperků, taštiček či plechových dóz s materiály, určenými k dalšímu zpracování. Celkem přes 21 000 velmi vzácných exponátů – číslo hodné již pro vznik menšího muzea. Datum ukrytí pokladu spolehlivě určují nalezené noviny s rokem 1947. Z vlastníků pokladu přichází nejvíce v úvahu majitel stříbrnické dílny: kvůli materiálu, celým sériím (flakonků, náramků), stadiu zpracovaní (půlky flakonků ap.), pracovním materiálům v surovém stavu. Předměty dokazují i tehdejší dílenské vybavení. Hypotézu, že původcem pokladu může být cizelér první poloviny 20. století Alois Vokurka (některé předměty nesou punc VA), musí odborníci ještě ověřit.

Ve vitríně Muzea hlavního města Prahy je zatím vystaveno jedno procento z celku: dvě stě deset stříbrných předmětů – ve stavu, v jakém byly nalezeny. Poklad nyní čeká na svůj výzkum a zrestaurování. Aby mohl být veřejnosti představen v roce 2014.

foto: www.muzeumprahy.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 09. 04. 2012.