Jan Hora: Sběratel dobrodružství (22) Zloději perel

Rubrika: Literatura – Na pokračování

Sběratel dobrodružství

Tím sběratelem jsem já, milý čtenáři, ale neboj se. Nebudu tě unavovat vyprávěním, co jsem všechno zažil a kde všude jsem byl. Sbírám dobrodružství velice poklidným a v podstatě pohodlným způsobem. Napínavé příběhy nacházím ve starých cestopisných knížkách a časopisech. Obyčejně stačí přejít z kuchyně do pokoje k mé knihovně. Když se někdy rozjedu vlakem do jiného města, abych vyhledal antikvariát v nějaké zapadlé ulici, jedná se už vlastně o velkou objevitelskou výpravu. O  napětí a romantiku, ale i o zklamání, nemám při tom nouzi. Občas najdu zajímavý příběh také v denním tisku.

Má sbírka dokazuje, že se na světě pořád něco úžasného děje, že divoké příběhy plné exotiky, vzrušení a obdivuhodných lidských výkonů jsou skutečností a ne pouhými výmysly spisovatelů. Dobrodružné příhody se odehrávaly a stále odehrávají a vnímavému čtenáři stačí, když si nalistuje stránku a otevře srdce.

Zloději perel

Tom Furneaux měl zcela jasnou představu o idylickém životě. Když utápěl v alkoholu nudu a smutek z osamění, snil o rodinném statku na anglickém venkově. Tom byl správce kakaové plantáže na ostrově Pulo Nenaros v Makassarské úžině a o svém snu s nikým nemluvil. Ostatně, nebylo s kým. V září roku 1908 si krátil dlouhou chvíli pozorováním moře dalekohledem. Spatřil na obzoru člun bez posádky. To vzbudilo jeho zvědavost. Vyplul tedy za ním a nalezl na dně plavidla těžce zraněného muže. Dopravil ho s pomocí sluhů do svého bungalovu a poskytl mu základní ošetření. Muž měl z poloviny strženou kůži na hlavě a v těle sedm bodných ran. Zdálo se, že dlouho nevydrží. Když se probral z bezvědomí, začal Tomovi vyprávět, co se mu stalo.

Muž se plavil dva roky jako vrchní lodník na škuneru, jehož majitelé prováděli neoprávněný lov perel u Karolinských ostrovů v západním Pacifiku. Když nashromáždili velkou zásobu perel, kapitán nabral kurs na Jávu. U jednoho odlehlého ostrova se však posádka složená z Filipinců náhle vzbouřila a chtěla se veškerého bohatství zmocnit. Kapitán perly schoval a nechtěl místo úkrytu prozradit. Vzbouřenci ho společně s vrchním lodníkem vytáhli na břeh. Na lodi se náhle ozval výbuch a plavidlo začalo klesat pod hladinu. Bylo to na mělčině, takže střecha kapitánské kajuty a hlavní stožár zůstaly trčet nad vodou. Námořníci byli vzteky bez sebe. Kapitána zabili a vrchnímu lodníkovi zasadili několik ran nožem. Ztratil vědomí a probral se k životu až po nalezení člunu Tomem Furneauxem. Cítil, že brzo umře, a těsně před smrtí prozradil správci kakaové plantáže místo potopeného škuneru. Perly by tam mohly ještě být…

Krátce na to dostal Tom Furneaux dovolenou. Místo do vysněné Anglie se vydal do Singapuru. Za svoje veškeré úspory najal loď s kapitánem a posádkou. Hlavní pozornost věnoval výběru zkušeného potápěče. Po dlouhém přemýšlení zaměstnal Grifina, muže, který měl v potápění dlouholetou praxi. Vydal se hledat potopený škuner. Teprve během plavby si Tom povšiml, že námořníci vypadají spíš jako piráti. Dopluli však přece jen k osamocenému ostrovu, jehož polohu udal umírající muž z nalezeného člunu. V jedné zátoce skutečně našli lodní vrak. Kus kapitánské kajuty a hlavní stožár vyčnívaly nad hladinu. Furneaux doufal, že je příběh o perlách pravdivý. Grifin se potápěl do vraku po dobu pěti dnů a nic nenašel. Tomovi docházela trpělivost, čas i peníze. S těžkým srdcem musel zavelet k návratu do Singapuru. Následující události na škuneru neuvěřitelně kopírovaly příběh pobodaného lodníka. Tom spal v noci ve své kajutě, když dovnitř vtrhl vyděšený potápěč Grifin s rozzuřenými námořníky v patách. Tom zahnal vzbouřence několika ranami z revolveru. Zraněný Grifin upadl a převrhl benzinovou lampu. Lodí se začal bleskurychle šířit požár. Tom poznal, že je škuner ztracený, vyvlekl bezvládného Grifina k záchrannému člunu a vyplul na moře. Když se ohlédl, viděl hořící loď. Od vzbouřenců nemohl čekat nic dobrého, opřel se tedy do vesel a rychle se vzdálil. Ještě tu noc přistál s bezvládným potápěčem u břehu pustého ostrova. Daleko na moři viděl zvolna hasnoucí zář, která se náhle ztratila.

Grifin byl mrtev. Tom ho pro jistotu prohledal, přece jen potápěči příliš nevěřil. Nebyl si jistý, zda potápěč perly nenašel a nenechal si je pro sebe. Námořníci měli zřejmě k přepadení nějaký důvod… Nic nenašel, a tak nešťastníka pohřbil do písku pobřežní pláže. Hledal nějaké dřevo, z kterého by udělal kříž. V té chvíli začalo moře vyplavovat ohořelé zbytky škuneru. Tom hledal nejvhodnější trámky pro kříž a všiml si zčernalé dřevěné sochy římského vojáka, který zdobil příď. Byl zoufalý, přišel o všechny úspory, zkazil si dovolenou, perly nenašel a zůstal sám na pustém ostrově. Zdálo se mu, že se na něj legionář výsměšně šklebí, a udeřil ho dlaní vztekle do hlavy. Ohořelá přílba odpadla a v dutině se objevil velký plátěný vak. Tom Furneaux ho otevřel a zjistil, že pohádkově zbohatl. Režný pytel byl skoro až po okraj naplněný perlami. Uvědomil si, že ho Grifin podváděl a nalezené perly si schovával do duté sochy.

Tom strávil na pustém ostrově několik dní. Když spatřil malý osobní parník plující kolem, rozdělal z lodních zbytků obrovský oheň, aby na sebe upozornil. Zachránili ho.

Tom Furneaux se vrátil do Makassaru, aby si vyřídil své záležitosti a podal výpověď. Brzy na to odplul do Anglie, koupil si na venkově rodinný statek a oženil se. Splnil se mu sen.

Píše a kreslí Jan Hora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 04. 05. 2012.