Olga Szymanská: Praha a její dcery

Rubrika: Publicistika – Doporučení

Přiblížit pražské dějiny prostřednictvím jejích obyvatelek je cílem výstavního projektu Muzea hlavního města Prahy. Bonusem k němu jsou na  veřejném webu Městské knihovny v Praze zajímavé tituly ženské literatury minulého a předminulého století.

Dějiny byly vždy sledem významných událostí veřejného života, vzniků i zániků říší a států, vyhraných či prohraných bitev a válek, panovníků a vojevůdců, vynálezů i technologického pokroku – nazíráno z mužského pohledu. Během posledního půlstoletí se dějepisci začali věnovat i každodennímu životu různých historických období. Projevil se fenomém rozdílného mužského a ženského hlediska: přinesl obohacení o neznámé oblasti historie společenského a osobního života. Neustávají diskuse, zda existují dějiny mužské i ženské a kde je hranice historiografie a dalších oborů ve zkoumání právě dějin žen a ženství.

Výstava Praha a její dcery zprostředkovává současníkům ženský svět v průběhu historie a v současnosti. Specifickými výstavními prostředky uměleckými a symbolickými, určitou zkratkou vyjadřuje ženský svět obyvatelek známých i neznámých. Najdeme zde především kresbu Praha královská (1911) Alfonse Muchy, olej Pouliční prodavačka (1905) Karla Beneše, výjev z cyklu Praha (1903) Mikoláše Alše či plátno Antonína Machka Rodina vynálezce Bočka (1814). Stejně tak například perokresby ze vzorníku Pražské kartounky (z let 1876–1877) Ze života ženy. Ze sbírek Muzea hlavního města Prahy a mnoha dalších institucí řadu předmětů, vzniklých činností Pražanek v různých obdobích. Množství artefaktů, které používaly, umělecká díla, která je zobrazují v různých životních úlohách i postaveních.

Součástí expozice je doprovodný program, zahrnující konferenci, semináře a setkání, na nichž se představí zajímavé ženy i muži, kteří chtějí a mají k tématu co říci. Program určitě oslovuje ženy i muže, starší i mladé, jednotlivce i celé rodiny – tím přispívá ke vzájemné komunikaci a chápání rozdílů v myšlení a vnímání okolí a světa.

Výstava, přibližující starosti i radosti žen – v mnohém jiných nežli mužů, je v Muzeu hlavního města Prahy přístupná do 15. dubna 2012.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 08. 11. 2011.