Miroslav Sígl: Historické muzeum v Čechách pod Kosířem

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Obdržel jsem nádherný videozáznam s pozvánkou a přáním, zda bych mohl napsat pár řádek o jednom českém unikátu. Tím je Historické muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem (Prostějovsko), v obci, známé více z pobytu Josefa Mánesa, jehož zde připomíná mj. Mánesův pavilón v zámecké zahradě.


Muzeum kočárů (ale také saní, kočárových erbů a luceren, osvětlení těchto kočárů) je zde od roku 2006 – letos slaví své první pětileté jubileum.Vybudoval je z vlastních prostředků a ve svém volném čase Václav Obr se svým synem. Shromáždili zatím 45 původních kočárů z let 1750–1920, které jsou dnes galerií vynikající řemeslné práce našich předků. Jsou mezi nimi také exponáty – kočáry, v nichž jezdili olomoučtí arcibiskupové po své arcidicézi, také smuteční kočáry, které se na mnoha místech používají dosud. Jejich postupné restaurování do původní podoby se daří nyní také ve spolupráci s občanským sdružením Mylord a rovněž z dotace Evropské unie, která na tuto bohulibou činnost přispěla.

V Čechách pod Kosířem mají ještě Hasičské muzeum. Prázdninové návštěvy této malebné obce nebudete, přátelé, nikdy litovat. Samozřejmě, že navštívíte také zámek postavený v klasicistním stylu v romantickém prostředí z roku 1583. Jeho vzhled ovlivnil zejména hraběcí rod Silva – Taroucca (jak známo, jde o německou větev původního, velmi starého portugalského rodu). V jeho areálu je dále rozhledna, velký zahradní skleník a také domek, který sloužil Josefu Mánesovi jako ateliér.

Napadá každého otázka, jak tento malíř ve své době objevil ono romantické sídlo? Odpověď je prostá: hrabě Bedřich Silva–Taroucca studoval v letech 1853–1858 v krajinářské škole Antonína Mánesa (1784–1843) na Akademii výtvarných umění v Praze. Ten byl Josefovým otcem. Z této doby lze tedy datovat vzájemné přátelství Mánesovy rodiny s majiteli panství v Čechách pod Kosířem, o čemž velmi zajímavě a poutavě vypovídá jedna z knih Františka Kožíka.

V zámku je pamětní síň Josefa Mánesa, která je součástí Muzea Prostějovska. Nalezneme v ní množství větších i drobnějších jeho obrazů, inspirovaných malebnou krajinou v celém okolí.

Více informací naleznete na www.historickekocary.cz

foto: portalymest.cz a archiv autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 23. 07. 2011.