Jan Řehounek: E.A. Jonák - zapomenutý národohospodář a dobrodinec

Rubrika: Publicistika – Co je psáno...

V neděli 11. října uplynulo sto třicet let od smrti, dnes už bohužel zapomenutého, významného českého národohospodáře, pedagoga a kulturního vyslance Eberharda Antonína Jonáka. Do našich dějin se zapsal především organizací českých expozic na světových výstavách v Paříži a Londýně.

Eberhard Antonín Jonák (* 7. dubna 1820, U 11. října 1879), JUDr., národohospodář, se narodil v Křinci.
Studoval v Praze a ve Vídni. Po studiích se stal vychovatelem v rodině slavného orientalisty Hammer – Pürgstalla. V roce 1844 získal titul doktora práv a pracoval jako praktikant u dvorní a dolnorakouské komorní prokuratury. Krátkou dobu působil na vídeňské univerzitě a v Tereziánském ústavu a byl suplujícím profesorem na univerzitě v Krakově. Věnoval se teorii národohospodářství a politickým vědám. V roce 1848 se aktivně zúčastnil revolučních událostí, posléze se stal poslancem říšského sněmu.
Po rozpuštění sněmu byl jmenován mimořádným profesorem statistiky a politických věd na Karlo – Ferdinandově univerzitě v Praze.
V roce 1854 byl českým delegátem na průmyslové výstavě v Mnichově a v následujícím roce na světové výstavě v Paříži, v roce 1892 na výstavě v Londýně.
V roce 1860 se stal řádným profesorem a vyučoval i na Českém vysokém učení technickém. Pracoval vědecky – zabýval se především organizací zemědělské statistiky v Čechách, a psal odborné knihy (Theorie der Statistik in Grundzügen – Přehled teorie statistiky...)
Byl zakladatelem Pomocného spolku nadace Jonákovy při právnické fakultě české univerzity, který jen v roce 1896 rozdal chudým studentům 9 483 obědů.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 22. 10. 2009.