Dobromila Lebrová: Freydoon Rassouli - malíř snů

Rubrika: Publicistika – Co je psáno...

Nazývají ho malíř snů. Jeho umění považují za božské. Jeho stylem je tzv. fusion-art; název si dal dokonce registrovat a učí jej mnohé umělce, především v severní Kalifornii...
Fusion-art je umělecký směr 21. století, který snad můžeme popsat jako snahu o syntézu vyjádření palčivých otázek současnosti. Spojuje vidění dnešního chaosu, ale i chaosu jako fyzikálního jevu, útoky na všechny smysly diváka i všechny možné současně dostupné technologie. Užívá fraktálů i různých vizí především vizí vesmíru, ale i univerza ještě v hlubším jeho chápání. Snaží se přejít od lineárně pojímaného umění k umění vícerozměrnému. Používá různé žánry a výběr technik i žánrů je omezen pouze samotným umělcem.

  

Sám malíř - Freydoon Rassouli o svém umění prohlašuje:
„Tvoření je produkt synchronizace naší energie s vesmírem. Když jednou zakusíme celek a rozpoznáme ho, uvědomíme si, že nejsme ničím jiným než božskou tvořivou energií..."

"Nezačínám malbu s náčrtky. Nemaluju na místě a nemaluju podle fotografií. Místo toho, mnohá rána, před svítáním, vylezu na horu, k jejímu vrcholu. Zde, sedě zcela v osamění, sleduju východ slunce, pozoruju rostliny, otevírající své listy, poupata, trhající své obaly a ptáky zpívající o příchodu svého tvůrce. Je to vzájemně propojený klid...“

„Spojitost“ je nejdůležitějším hlediskem mojí práce. Věřím, že na tomto světě sen a skutečnost existují společně...
Moje malby inspirují; proto dovolují pozorovateli zakusit nekonečný výhled a vnímání. Nejsou abstraktní, představují cosi, co je více skutečné než jsme schopni svými smysly pozorovat. Dovolují divákům, aby se inspirovali svým vlastním vnímáním mimo jejich smysly a jejich okolí...“


Freydoon Rassouli je snivý, možná i jasnozřivý umělec íránského původu, žíjící ve spojených státech. Narodil se 18. listopadu 1942 v Isfahánu v Íránu.
Představu spojení Tvořivého světla  s Božskou nádherou měl od dětství. Pěstoval ji v něm jeho strýc, který byl mystik. Vyrůstal v historickém domě, vyzdobeném freskami a spletitými květinovými vzory. Oblíbil si malířství a mystickou poezii a navštěvoval hodiny mnohých klasických i impresionistických umělců. 

        

Objevil také způsob, jak vyjádřit své podvědomé pocity, aby se o ně mohl podělit s ostatními.
V patnácti letech byl uznán jako nejlepší student uměleckého směru v Íránu a dostal státní stipendium ke studiu v Evropě. V r.1963 se přestěhoval do Spojených států, kde studoval malířství a architekturu na univerzitě v Novém Mexiku a získal hlavní cenu Institutu mezinárodního vzdělávání.
Svoji kariéru začal jako architekt, ale převážila láska k malířství a začal tvořit svůj jedinečný styl - fusion-art.
Namaloval množství obrazů, ilustroval knihy a časopisy. Měl velký počet výstav, nejen v Americe, ale i v Evropě. Jeho posledním velkým dílem je freska „Anděl jednoty“ o výšce 16,75 m a neuvěřitelné šířce 335,25 m. Rozpíná se na Washingtonově bulváru v městě Venice v Kalifornii an samém jeho konci už na pobřeží Tichého oceánu.
Potěšit se tvorbou tohoto malíře můžeme na:  www.rassouli.com

  

Obrazy © Freydoon Rassouli, www.rassouli.com

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 14. 06. 2009.