Miroslav Sígl: Pamětní medaile a mince v roce 2008

Rubrika: Publicistika – Historie

Začalo to už před letošním svátkem sv. Václava, kdy byla u nás vydána stříbrná pamětní medaile, jejímž námětem je svatý Václav na koni a autorem český umělec akademický sochař Vladimír Oppl. Ryteckou práci odvedl vynikajícím způsobem Lubomír Lietava a ražbu uskutečnila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. Medaile je vyrobena ze stříbra ryzosti 925/1000.

Na líci je český kníže sedící ve zbroji na koni, na rubu český dvouocasý lev s mohutnou hřívou, představující sílu bránit naši zemi. Text podél hrany medaile připomíná svatováclavský chorál Svatý Václave, nedej zahynout nám, ni budoucím.

První latinské legendy svázané s českým prostředím jsou věnovány Přemyslovcům, svatému Václavovi a svaté Ludmile. Sledují oslavu panovnické dynastie, třebaže vznikly mezi mnichy v německém městě Regensburgu (Řezně). Z české tvorby vyniká Kristiánova legenda Život a utrpení sv. Václava a jeho báby sv. Ludmily z konce 10. století. Připomeňme jen, že svatý Václav (* asi 907 - † 28. září 935, podle starší literatury 929) je uctíván po své mučednické smrti jako světec a od druhé poloviny 11. století jako český státník – vládce a ochránce českého státu, patron národa. V tomto pořadí uvádějí svatého Václava také novodobí historici.

Pamětní medaile svatého Václava odstartovala tak s předstihem numismatický rok 2008, kdy pro Evropskou numismatickou knihovnu a její členy se připravují mj. další pamětní mince. Prvním z nich je věnována Karlu IV., krátce nazývaná Vinice Karla IV. Počkáme si na ni až do její emise 6. února 2008. Je výsledkem celostátní anonymní soutěže k 650. výročí vydání nařízení Karla IV..o zakládání vinic. Zúčastnilo se jí 24 výtvarníků, umělců, medailérů as pracovníků uměleckých škol. Po dlouhých jednáních odborné komise postoupilo do třetího kola šest návrhů, z nichž první cenu získal MgA Josef Oplištil, druhou akademický sochař Jiří Věneček a třetí MgA Jakub Vlček.

O složitosti jednání, v níž odbornou poradkyní byla prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc. z katedry pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, svědčí skutečnost, že nakonec rada České národní banky vybrala k realizaci návrh Jiřího Věnečka. Jeho pamětní mince má na líci v kruhu podél své hrany nápis Nařízení Karla IV. o zakládání vinic 1358 – 2008, na rubu pak nápis Česká republika – 200 Kč.

Za tuto cenu bude tedy mince v prodeji od února v příštím jubilejním roce. V něm vyjdou ještě další pamětní mince. Mimo jiné jedna z nich bude věnována mecenáši Josefu Hlávkovi (1831 – 1908), jehož jméno nese i příslušná nadace, dále průkopníku kinematografie Viktoru Ponrepovi (1858 – 1926), který založil první stálé pražské kino v Karlově ulici.v domě U modré štiky.Pamětní mince se dočká též Národní technické muzeum – největší česká instituce specializovaná na muzejní exponáty technického charakteru. Bylo založeno před 100 lety - 5. července 1908.Jeho počátky však nutno hledat už o Vojty Náprstka (1826 – 1894), který veřejně zpřístupnil ve svém soukromém muzeu stroje dovezené převážně z USA a Anglie pro inspiraci domácím výrobcům.

Svá výročí budou oslavovat v roce 2008 také Český hokejový svaz (založený v roce 1908), Pivovar v Plzni (v roce 1898 byla zaregistrována dnes proslulá ochranná známka Pilsner Urquell) nebo Řetězový most ve Stádlci přes řeku Lužnici se nám připomene zlatou medailí za 2500 Kč. Původně byl postaven jako řetězový přes Vltavu v Podolsku, ale po dokončení Orlické přehrady měl být původně zlikvidován. V pravý čas přišli techničtí záchranáři s myšlenkou most rozebrat a postavit v romantickém údolí řeky Lužnice u bývalého převozu u Markova mlýna (mezi Dobřejicemi a Stádlcem na Táborsku.

Některé soutěže na jubilejní pamětní medaile nebo mince jsou teprve vyhlašovány, ale všichni numismatici a sběratelé včetně turistů (zejména ze zahraničí) se mají nač těšit. Naši medailéři a naše mincovnictví patří k těm nejproslulejším, škoda, že ne tak často vzpomínanými (spíše zapomínanými) českými hodnotami.

www.zlate-mince.cz   /   www.mint.cz

Foto © www.zlate-mince.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 02. 11. 2007.