Židé v boji

Rubrika: Publicistika – Historie

Méně známá kapitola z bitvy o Sokolovo

„Ptal jste se mně včera do telefonu, proč jsem odešel z Československa. Důvodů bylo několik a tenhle byl jeden z nich.“ Starý pán, se kterým jsem si dal v září devadesátého roku schůzku v hotelové kavárně v Tel Avivu, mi podal zažloutlý výstřižek z novin. Byl to článek z Práva lidu. Citoval projev někdejšího československého ministra informací a vlivného funkcionáře komunistické strany Václava Kopeckého ze 16. 3. 1947:
„…tito bradatí Šalamounové, tato židovská svoloč, která se teprve v poslední době připojila k domácímu nebo zahraničnímu odboji, nemá přednostního práva…před pořádnými Čechy.“
Tahle slova (přestože Kopecký později tvrdil, že novináři jeho výrok překroutili, aby ho prý zostudili, a dokonce Právo lidu zažaloval) se mého známého musely hluboce dotknout. Svého času byl totiž příslušníkem Svobodovy armády. Do jednotky vstoupil už v roce 1942. Bylo to v Buzuluku.

Právě z Buzuluku se předposlední lednový den třiačtyřicátého roku vydal na cestu ešalon číslo 22904. Do vagónů nastoupilo, pod vedením plukovníka Ludvíka Svobody, 979 příslušníků 1.československého samostatného polního praporu, včetně 38 žen. Čekala je cesta na frontu, vstříc jejich prvnímu opravdovému boji. Cíl cesty – Sokolovo.

Jednotku tvořili mimo jiné Češi, Podkarpatští Rusíni, Slováci a třeba také – Židé. Česko – izraelský historik Erich Kulka ve své knize Židé v československé Svobodově uvedl, že v Buzuluku tvořili Židé 70 procent celé jednotky. Co se týče bojů u Sokolova, odhaduje se, že mezi statečnými obránci bylo 40 až 50 procent Židů. Například v 1. rotě nadporučíka Otakara Jaroše, která nesla hlavní tíhu bojů, byli, podle vzpomínek někdejšího příslušníka této roty a později obyvatele Izraele Borise Kowartovského, především Židé.
Z velké části šlo o lidi, kteří se, často velmi dramatickými cestami, dostali do Sovětského svazu, kde skončili, jako spousta jiných uprchlíků, včetně mnohých Čechů a dalších, v pracovních lágrech.

V Izraeli se dodnes můžeme setkat třeba s Kurtem Lanzerem, jenž se ve čtrnácti letech stal nejmladším příslušníkem naší jednotky v Buzuluku. Do armády vstoupil zároveň se svými dvěma bratry (oba později padli u Sokolova) a také s matkou. Do Buzuluku se ze stalinského gulagu dostal i jejich otec, byl však už tak nemocný a vyčerpaný, že zde zanedlouho zemřel.
Naproti tomu do Buzuluku už nedorazil třeba Vítězslav Grünbaum. Ten sice gulag nezažil, ale jen proto, že 15.září 1939, jako příslušník Československého legionu (předchůdce 1.čs.samostatného polního praporu) v Polsku, zahynul v boji.
V době, kdy byl náš legion napaden nepřátelskými letouny (podle knihy Jaroslava Čvančary Někomu život, někomu smrt byly tyto letouny opatřeny znaky Slovenského státu), Grünbaum neběžel jako mnozí další do krytu, ale zůstal u kulometu a pálil proti letadlům. Střepina z letecké pumy ho zasáhla do břicha. Jistý český lékař to okomentoval slovy: “Žid chtěl dělat hrdinu a zemřel na vlastní blbost.“

Bitva u Sokolova, která se naplno rozhořela 8.března před 64 lety, zůstává – ať už se toto první bojové vystoupení našich vojáků na východní frontě snaží někdo zlehčovat či naopak, jak tomu bylo ještě před listopadem 1989, přeceňovat – v historické paměti jako projev mimořádné odvahy a neokázalého vlastenectví našich vojáků.
Podle nejnovějších údajů, padlo u Sokolova 105 příslušníků naší jednotky. 114 jich bylo raněno a okolo 30 zůstalo nezvěstných. (Údaje pocházejí z časopisu Národní osvobození č.5/2003).

Vedle Otakara Jaroše, který jak víme byl jako první cizinec vyznamenán in memoriam titulem Hrdina Sovětského svazu, Jaroslava Loma, Jana Kudliče a dalších, najdeme mezi padlými například i vzpomínané bratry Kurta Lanzera, dále Hugo Redische (byl pozorovatelem u Otakara Jaroše a zůstal s ním až do konce), Ignáce Spiegela (někdejší poručík španělských republikánů za občanské války, když viděl bezvýchodnost situace, vrhl se s granáty pod pásy německého tanku) a další – Viktora Fiše, Egona Trauba, Ludvíka Hoffmanna, Kurta Steinera, Hermanna Schwarze… bojovali, většinou v hodnostech prostých vojínů, za Československo a také za své příbuzné, umírající – bezbranní – v plynových komorách vyhlazovacích táborů.
Mezi těmi, kteří u Sokolova patřili k nejstatečnějším, byl například Arnošt Steiner. Později legendární samopalník, nositel mnoha válečných křížů a jiných vyznamenání. Hrdina Sovětského svazu Antonín Sochor (v roce 1948 bude stát u zrodu brigády Hagana, složené ze židovských bojovníků, včetně mnohých Svobodovců; tito vojáci odletí pak v roce 1949 do Izraele – bojovat za samostatnost mladého státu) řekl:
“Jestliže jmenovali hrdinou Sovětského svazu mě, pak Arnošt Steiner měl být jmenován dvakrát. My všichni víme, že důvodem proč vyznamenání nedostal je jeho židovský původ.“
Zmíněný výrok nám dodnes připomíná, že úloha židovských vojáků v naší jednotce není dosud dostatečně doceněna.

Ono to možná trochu souvisí i s následující příhodou, kterou svého času vyprávěl v Izraeli Erichu Kulkovi někdejší příslušník 1.československé tankové brigády Gustav Meier. Vzpomínal na to, jak se společně s dalšími Svobodovci zúčastnil 17. května 1945 slavnostní přehlídky na Staroměstském náměstí. Davy jásaly a provolávaly slávu. Jeden z nadšených diváků se obrátil k Meierovi a vzápětí, aniž by tušil jeho původ, mu vesele řekl: “Podívejte se, pane štábní kapitáne, podívejte se, kdo se nám to vrací! Samej židák se nám vrátil, pane štábní…“

P.S. Dne 8. března 2007 uplynulo 64 let od prvního boje československých vojáků na východní frontě…. Historikové odhadují, že zhruba 60 procent všech padlých Čechoslováků u Sokolova – byli Židé…

 OHLASY NA ČLÁNEK

Přiznávám se, že ačkoliv článek Stanislava Motla “Židé v boji”, pro mne nebyl novinkou, přesto ve mě vzbudil určitou dávku zadostiučinění. Hlavně pak byl podnětem, abych se pokusil připomenout širší veřejnosti dvě další, méně známé, kapitoly československých vojenských dějin.

Tou první kapitolou jsou akce Československé samostatné obrněné brigády v prostoru Dunkirkského přístavu, kam se uchýlilo přibližně 11 000 příslušníků různých německých vojenských jednotek, které pod velením kontra-admirála Frisiuse odolávaly všem pokusům donucení ke kapitulaci - nejprve Kanadské Jiho-Saskatchewanské brigády, a poté 154. Kanadské pěší brigády.

Britské velitelství pak rozhodlo předat úkol obléhání Dunkirku Čs.brigádě pod velením generála Aloise Lišky. Tento bojový úkol plnila brigáda od 6.října 1944 až do konce války.
O tom, zda si Čs.brigáda zasloužila hrát aktivnější úlohu při porážce Hitlerovských vojsk raději než dřepět sedm měsíců kolem Dunkirku, se dá polemizovat. Skutečností však zůstává, že ze stavu přibližně 3500 mužů padlo za sedm měsíců v akci 167 vojáků, 461 jich bylo zraněných a 40 prohlášeno za nezvěstné.

S jakými pocity poslouchali vojáci této brigády, stále ještě v ubikacích kolem Dunkirku, zoufalé volání rozhlasu o pomoc při Pražském povstání proti vojskům polního maršála Schornera, mohu podat osobní svědectví. Byl jsem totiž jedním z nich. Tak jako se za komunistů nevytrubovalo jakou roli hráli ve Svobodově armádě židovští příslušníci, ještě méně se mluvilo o nějaké akci Československých vojsk na západní frontě.

Druhá, méně známá, a po dlouhou dobu rádoby zapomenutá kapitola československých vojenských dějin, je z let 1948.

Nedávno se konala v pražském Vojenském muzeu výstava dokumentující vojenskou pomoc, kterou poskytla Československá republika v roce 1948 o existenci bojujícímu státu Israel.
O tom, proč Stalin pověřil své věrné nohsledy v Československu tímto úkolem, lze mít různé dohady. Zřejmě se v té době ještě domníval, že levičácká vláda Bena Guriona mu bude v budoucnu více nakloněna, než feudální arabské země podporované USA a západní Evropou.

Golda Meir ve své autobiografii “My Life” přiznává: ”Nebýt zbraní, které nám prodala československá vláda v temných dnech na začátku války o nezávislost, nevím jestli bychom byli vydrželi.”

Shimon Peres ve svých memoárech píše: ”Sovětský Svaz a jeho satelitní státy se připojily k mezinárodnímu bojkotu zbraní pro Israel, ale Československo bylo vyjímkou. Českosloven-ská vláda nám přislíbila za náležitou sumu dolarů dodávku velkého množství různých zbraní, od Messerschmitt stíhačů až po pěchotní pušky. Samozřejmě, že nám umožnila také výcvik parašutistů, tankových posádek a hlavně pilotů v jejich vojenských prostorech.”

Celkem dodalo Československo 50 000 pušek, 6000 kulometů a potřebnou munici, dále 25 stíhaček typu Avia C 210, neboli v Československu vyrobený Messerschmitt ME 109, a 58 britských stíhaček Spitfire, se kterými kdysi létali českoslovenští piloti na západní frontě.
I to vím z vlastní zkušenosti, protože můj bratr Pepík byl jedním z těch, kteří prodělali pilotní výcvik na vojenském letišti v Olomouci. Později pak s těmi letadly v Israeli odrážel útoky arabských vojsk.

Nepatří to sice k československým dějinám, ale události, které se tam odehrály, měly nepřímý následek, že Aluf-Mishne (brig.generál) Pepík, který přijal nové jméno Joe Alon, se stal slavným hrdinou israelského letectva a na konci své kariéry, kdy sloužil jako letecký attaché ve Washingtonu, byl “neznámými” pachateli zavražděn.

Nebýt toho, že následkem Mnichovského diktátu musela naše rodina uprchnout ze Sudet, a že se našim rodičům podařilo v poslední chvíli zařadit Pepíka a mě do dětského transportu do Anglie, byli bychom nejspíše sdíleli osud rodičů v plynových komorách v Oswieczimi.

Nebýt toho, že se Pepík pak vrátil domů do osvobozeného Československa, a nebýt toho, že se tam seznámil se skupinou mladých Židů, nebyl by se ve chvíli alkoholického opojení přihlásil do pilotského kursu israelského letectva. A nebýt skutečností, že v Československu mezitím převzala moc komunistická krutovláda, nebyl by Pepík tak odhodlaný jít bojovat za Zionistický ideál, který pro něj tehdy mnoho neznamenal.

Osudy národů jsou úzce spjaty s osudy jednotlivců a jen stěží se dá předvídat, jak se kdo v dané situaci zachová. Můžeme to ocenit, anebo odsoudit jen s odstupem času, a i tehdy pouze z hlediska nabytých zkušeností a vědomostí. Doufám, že tyto řádky přispějí k rozšíření těchto vědomostí.
David Placzek, Austrálie, 29.3.2007

Napsáno exkluzivně pro Pozitivní noviny

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 13. 03. 2007.