Čím to je?

Rubrika: Publicistika – Postřehy

Řekne se „doktor“.  Doktorů je … přírodních věd,  práv, filozofie, teologie, pedagogiky, ehm … politiky, medicíny všeobecné, medicíny veterinární. Jako běžný človíček mám největší zkušenosti právě se dvěma posledně jmenovanými. Za „lidským“ doktorem běžím se svým problémem. Dlužno říci, že ve svých letech, a navzdory různým zkušenostem jiných, které jsou prezentovány více, či méně objektivně, moje důvěra v ně je vysoká. 
Za „zvířecím“ doktorem běžím s problémem toho chlupatého stvoření, které jsem si k sobě připoutala. Chlupatých stvoření v mém dosavadním životě bylo a je docela dost, počítám-li na kousky, pak docházím k hodnotě 11 (už tolik?), a z toho vyplývá, že jsem už poznala nejednoho veterináře (počítám-li na kousky, bude jich nejméně tolik, co zvířátek). Posledně se okolnosti vydaly takovým směrem, že naše „praktická zvířecí paní doktorka“ nás poslala ke „zvířecímu panu doktorovi – specialistovi“. Přesto, že moje obavy o zdraví mého chlupatého stvoření byly hodně velké, vynořila se vedle nich ještě zvědavost. Zvědavost na osobu mně zatím neznámého pana doktora. Zvědavost, zdali (mně zatím neznámý) pan doktor vyhoví dosavadní množině mých zkušeností.  Ona množina zkušeností je totiž velmi specifická, a čím starší a početnější je, tím méně je pro mne uvěřitelná, a o to vzácnější je.
 
Prvky, z nichž se tato množina skládá jsou totiž následující:
- milé a soucitné jednání s pacientem
- trpělivost a úsměv
- obšírné a podrobné vysvětlení majiteli
- jsem tady pro vás a udělám vše, co je v mých silách
- ochota věnovat se nenadálému pacientovi třeba o půl desáté večer (pouze po telefonické domluvě, nikoli na pohotovosti)
- velmi příjemná atmosféra v ordinaci
- a tohle všechno prosím BEZ VÝJIMKY    

Jistě uznáte, že tyto jednotlivosti zdaleka nejsou v běžném životě samozřejmostí, a chápete tedy moji zvědavost. Přesto, že zde figuruje ještě jistá okolnost, vyplývající z neexistence zdravotního pojištění zvířat, přesto tohle není samo sebou, protože v jiných oborech, ve kterých zmiňovaná skutečnost vychází nastejno, se s arogancí a tvrdostí přece jen občas setkáme.
A co pan doktor – specialista? Jak jinak, vyhověl na výbornou, a ještě výrazně posílil prvek zatím neuveden:
- velmi zřetelná láska ke svému povolání
A to je ono. Láska a vztah k ostatním tvorům, jejich rozvíjení a pěstování, až přerostou v opravdový zájem, a koníček či záliba se nakonec stanou skutečným povoláním. A platí to samozřejmě obecně. Pokud se tenhle kousek člověku podaří, pak dokáže dávat radost nejen sobě, ale i ostatním.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 16. 05. 2006.