Michal Dlouhý: Dvojnásobný šampion

Rubrika: Publicistika – Historie

Dne 25. dubna 1932 navštívil Pyšely plukovník Josef Ježek z ministerstva vnitra, mimo jiné člen výboru Sportovního klubu pro policejní a ušlechtilé psy, a přednesl účastníkům kursu přednášku na téma "Vycvičený pes k účelům policejním a jeho použití v životě občanském a ve službě bezpečnostní", kterou si všichni se zájmem vyslechli. Tento neúnavný budovatel pátrací služby u četnictva a milovník psů si nenechal ujít možnost navštívit každý výcvikový kurs a osobně se přesvědčit o úrovni výcviku služebních psů. Na památku se účastníci kursu a jejich instruktoři vyfotografovali spolu s plukovníkem Ježkem.

Účastníci kursu s plukovníkem Josefem Ježkem uprostřed

Alto při přehlídce doslova exceloval. Na rozdíl od Indy byl velmi ostrý a kousavý. Avšak laskavý přístup svého pána odplácel naprostou poslušností a lehkou ovladatelností. Ke svému pánovi nenechal nikoho přiblížit. Právě pro své vlastnosti byl Alto se svým vůdcem vybrán, aby reprezentoval četnictvo na IV. Mezinárodní výstavě psů všech plemen v Praze.

V učebně ústavu byl vyvěšen text psí modlitby:

Pane můj prosím:
Neuvazuj mne bez potřeby, stávám se totiž zbytečně kousavým, dopřej mi dostatek volného pohybu.
Pochval mne a polaskej za moje služby a věz, že se ve mně nezklameš.
Nezapomínej na to, že jsem Ti ve službě nejoddanějším zvířetem. Jsem strážcem Tvého domu, majetku i Tvé osoby a velmi často Tvým nejvěrnějším přítelem a těšitelem.
Zaplať za mne včas stan
ovenou daň a zachovávej úřední předpisy a nařízení. Ušetříš mne i sebe zbytečných nepříjemností.
Nedopusť, abych byl trápen hladem a žízní, dopřej mi v zimě teplého a v létě stinného útulku a chraň mne od nepohody.
Nezapřahej mne, neboť moje tělo není uzpůsobeno k tahu. Nezatěžuj mne zbytečně břemenem a dopřej mi odpočinku při dostatku potravy a v létě pak i více vody.
Netrestej mne hned za to, že jsem okamžitě nepochopil to, čeho si přeješ. Vysvětli mi to klidně a rozumně, má věrnost a příchylnost budou Ti jistě odměnou!
Pečuj o moje obydlí, obnovuj častěji jeho stelivo a zbavuj mne nepříjemných cizopasníků a nenech mne soužit kožními a ušními nemocemi. Též dobře víš, že ani pravidelné koupeli se nevyhýbám.
Onemocním-li, dej mne prosím léčit odborníkem. Až se pak naplní moje roky a zestárnu, nedopusť, abych se dlouho trápil, nýbrž zaruč mi rychlý a bezbolestný konec mého psího života.

Výše uvedená slova si strážmistr Votruba pečlivě opsal a řídil se jimi.

Při ukázce byly prezentovány základní cviky poslušnosti: vodění na šňůře a obraty při chůzi a v klusu, totéž při volném sledování vůdce, hlídání předmětů, odmítání potravy z cizí ruky, aportování, skoky a šplhy. Ve druhé části byly ukázky práce psa při výkonu služby: dopadení pachatele a jeho doprovodu četníkem a obrana napadeného četníka, přistižení dvou pytláků v lese, zakročení četníka proti třem pachatelům, kteří na něho útočili a zadržení prchající osoby, která postřelila jednoho četníka z dvoučlenné hlídky. Strážmistr Votruba s Altem předvedli zákrok četníka proti třem pachatelům a jejich zadržení, za což byl Alto hodnocen známkou velmi dobrý.

Na závěr kursu Alto obdržel následující vysvědčení: základní cviky – velmi dobrý, služba strážná při doprovodu zločince a ochrana vůdce – velmi dobrý, stopování – velmi dobrý. Celková klasifikace – velmi dobrý, podepsán předseda zkušební komise plukovník Ježek.

Po ukončení kursu obdržel strážmistr Votruba 8denní dovolenou, kterou strávil s rodinou. První, co však musel po návratu do Nitry udělat, bylo zřízení železné ohrady pro Alta na dvoře jejich domu.

Povídka byla uveřejněna v knize Četnický pes Alto vydané nakladatelstvím Pragoline.

Knihy o četnících z nakladatelství Jindřich Kraus – PRAGOLINE žádejte
u svých knihkupců, v internetových obchodech nebo na www.jindrichkraus.cz

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 25. 04. 2012.