Miroslav Marek: Kniha knih v České knize rekordů

Rubrika: Exkluzivně – Aktuality

V souvislosti s nejvýznamnějšími křesťanskými svátky, které jsou odezvou událostí zachycených v biblickém Novém zákoně, zaznamenalo pelhřimovské Muzeum rekordů a kuriozit pozoruhodný počin:

Poté, co Zdeněk Soviš z Brna v loňském roce zpracoval unikátní chronologii Starého zákona, dokončil nyní i vůbec nejdelší chronologii biblických událostí, sestavenou jediným člověkem. Jde o Nový zákon a dílo (ručně psané autorovým drobným písmem) má na délku 11 metrů. Zdeněk Soviš, pečovatel v terénu a laický kazatel, na něm pracoval 550 hodin. V tomto čase ale nejsou započítána léta, která věnoval studiu bible. Rekordman se navíc pravidelně a úspěšně účastní mistrovství České republiky ve znalostech bible, která se každoročně koná v prostorech Senátu Parlamentu České republiky. "V týmové soutěži jsem byl dvakrát první, dvakrát druhý a dvakrát třetí," uvedl Zdeněk Soviš.

O náročnosti práce na chronologii, tedy časové přímce srovnávající děje a životopisy v období na začátku našeho letopočtu, svědčí kompletní záznam sestavený pro zápis do České knihy rekordů:

Nejdelší biblická chronologie Nového zákona
sestavená jediným člověkem

Zdeněk Soviš, kazatel z Brna, sestavil na základě vlastních výpočtů, studií a bádání chronologii biblických událostí, která zahrnuje období od r. 8 před Kristem po r. 138 po Kristu.

Zpracování chronologie, nad níž autor od 27. dubna 2011 do 1. dubna 2012 strávil na 550 hodin čistého času, je zachyceno na pásu papíru širokém 10,5 cm a dlouhém 11 m. Chronologie sleduje několik linií:

 1. linie římských guvernérů a legátů v Sýrii od r. 7/6 př. Kr. do r. 140 poKr. (P.Q. Varus až S. Iulius Maior)
 2. linie římských císařů od r. 27 př. Kr. do r. 138 po Kr. (Augustus až Hadrián)
 3. linie římských prefektů a prokurátorů v Judei od r. 6 do r. 66 po Kr. (Coponius až Gessius Florus)
 4. linie životopisů – Jana Křtitele, Ježíše Krista a apoštolů Pavla, Petra a Jana (od r. 5 př. Kr. do r. 100 po Kr.)
 5. linie knih Nového Zákona – od evangelia sv. Matouše až po knihu Zjevení Jana (autorství a doba napsání) – od r. 51 do r. 98 po Kr.
 6. linie vládců od r. 37 př. Kr. do r. 100 po Kr. (Herodes Veliký a jeho synové Archelaos, Filip, Antipas, ad. Herodovci Agrippa I., H. z Chalkis, Agrippa II.)
 7. linie židovských velekněží od r. 22 př. Kr. do r. 70 po Kr. (Šimon ben Boethos až Pinehas)

Dále lze v chronologii najít několik přehledů:

 1. přehled význačných osob židovství v období mezi 1. st. př. Kr. do r. 135 po Kr. (Šamaj až Bar Kochba)
 2. přehled proroků počínaje r. 5. př. Kr. po r. 100 po Kr. (od Zachariáše po Jana evangelistu)
 3. přehled náboženských a politických směrů (Zákoníci, Farizeové, Saduceové, Esséni, Herodiáni, Zélóti)
 4. přehled židovských svátků (Šabat, Pesach, Šavuot, Sukot, Roš ha-šana, Jom kippur, Chanuka, Purim)
 5. přehled římských provincií (Španělsko, Cilicie, Ilýrie, Macedonie, Asie, Pontus, Galatie, Sýrie)
 6. Přehled známých osobností doby (Diodorus, Horátius, Strabón, Petronius, Corbuló, Aréta IV. Filopátor)

Předpokladem pro vytvoření chronologie byla rekordmanovi dobrá znalost a studium dějin a historických souvislostí. Avšak základním pramenem mu byla Bible (Nový zákon), kterou po léta studoval stránku po stránce.

Chronologie Zdeňka Soviše byla do České databanky rekordů Agentury Dobrý den Pelhřimov zaevidována v dubnu 2012.

foto: archiv autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 14. 04. 2012.