Michal Dlouhý: Odhozený dopis

Rubrika: Publicistika – Historie

V podvečer v neděli dne 4. března 1933 oznámila na četnickou stanici v Tiačovu majitelka místního hostince Fany Kovácsová krádež knihy s kolky v celkové hodnotě přes 6 500 Kč.

Velitel stanice vrchní strážmistr Tomáš Dvořák na místo činu vyslal tříčlennou hlídku, jejímž velením pověřil štábního strážmistra Vojtěcha Říhu a dále tvořenou strážmistry Stanislavem Fáberou a Karlem Gáškem.

Četníci na obchůzceČetníci na místě od majitelky hostince zjistili, že za celý den se v hostinci vystřídalo mnoho hostů. V podvečer jeden z nich žádal o kolek v hodnotě 5 Kč. Sáhla podvědomě na polici, kde měla položenu knihu s kolky. Stejně jako několikrát toho dne. Kniha s kolky však nebyla na svém místě. Věděla však s naprostou jistotou, že kniha byla na polici ještě před půl hodinou. Požádala sousedy, aby z hostince nikdo neodcházel, a utíkala pro četníky.

Od jednotlivých hostů se četníci dozvěděli pouze to, že u stolu v blízkosti výčepního pultu seděli dva neznámí mladíci. Odešli však krátce před tím, než hostinská zjistila krádež knihy s kolky. Zajímavé bylo, že přítomní nedokázali dát dohromady popis mladých mužů.

Pátrání četníků bylo bezvýsledné. Po osmi dnech musel vrchní strážmistr Dvořák zapsat krádež kolků do přehledu činů, jejichž pachatelé zůstali nevypátráni. Přesto úkoloval své podřízené, aby věnovali při výkonu služby pozornost dvojici neznámých mladíků.

Štábnímu strážmistrovi Bartoloměji Šťávovi se podařilo od místního poštmistra zjistit, že v nedaleké obci Tiačivka žili dva dobří kamarádi, kteří zhruba měsíc po krádeži kolků odcestovali a nyní udržují se sestrou jednoho z nich Rozou Ferenczovou, u níž žili, čilý písemný styk.

Jeden se jmenuje Lazar Ferencz a žije v Olomouci a druhý Matěj Filák a ten žije v Prostějově. Přesné adresy si ze záznamů poštovního úřadu opsal pan štábní do svého notýsku.

Po válečné poradě na četnické stanici rozhodl vrchní strážmistr Dvořák o vyslechnutí Ferenczové a popřípadě o provedení domovní prohlídky v její chatce s cílem nalézt úkryt s odcizenými kolky. K provedení domovní prohlídky však musí mít četník řádný důvod, který vyžaduje trestní řád. Ale ten muži zákona neměli…

Pan vrchní se rozhodl využít momentu překvapení a udeřit na ženu z jedné vody na čisto. Po vstupu četnické hlídky do obydlí na ni vybafl, kde že má ukryty ukradené kolky. Ferenczová zbledla, ale rezolutně odmítla, že by o nějakých kolcích věděla a co že jí, bezúhonné osobě, to dělají četníci za ostudu. Po chvíli se jí ale udělalo nevolno a požádala, že musí ven.

Přehled činů, jejichž pachatelé zůstali nevypátráni

Na kraji hnojiště, kam ji doprovázel strážmistr Říha, se začala dávit a předstírala, že se jí chce zvracet. Bystrý strážmistr si všiml, jak cestou odhodila do křoví nějaký papír. Ferenczová se nadýchala čerstvého vzduchu a s tím, že je jí již lépe, se vrátila dovnitř chatky. Opět začala spílat četníkům, z čeho že jí to hodlají obviňovat, a dovolávala se Pána Boha.

Strážmistr Říha se vrátil po chvíli a v ruce držel odhozený dopis, který sebral ve křoví. To Ferenczové opět přitížilo a pro změnu začala upadat do mdlob. Jednalo se totiž o dopis Matěje Filáka z Prostějova, kterým žádal o okamžité zaslání kolků za 750 Kč, neboť sehnal dobrého kupce.

Nyní již měli páni četníci pádný důvod k provedení domovní prohlídky. Na půdě za trámem nalezl štábní strážmistr Šťáva v kusu Českého slova ze dne 20. dubna 1933 kolky za 2 385 Kč. Roza Ferenczová byla zatčena a putovala do vězení okresního soudu v Tiačovu.

Z poštovního úřadu putovaly telegramy četnictvu v Prostějově se žádostí o zatčení Matěje Filáka a provedení prohlídky v jeho obydlí. Obdobný telegram putoval četnictvu v Olomouci se žádostí vztahující se k bratru zatčené Lazaru Ferenczovi.

Četnická stanice Prostějov nenalezla u Matěje Filáka žádné kolky, přesto provedla jeho zatčení. Filákův dopis Ferenczové pro to byl dostatečným důkazem.

Olomoučtí četníci byli při domovní prohlídce úspěšnější. U Lazara Ferencze nalezli čtyři kusy kolků po 30 Kč. Následovalo tudíž Ferenczovo zatčení.

Z odcizených kolků byly hostinské Kovácsové vráceny kolky v hodnotě pouze 2.505 Kč, ale hlavně, ze staničního záznamu v Tiačovu byl vrchním strážmistrem vyškrtnut jeden nevypátraný trestný čin.

Povídka byla uveřejněna v autorově knize Ve jménu zákona.

Knihy o četnících z nakladatelství Jindřich Kraus – PRAGOLINE
žádejte u  svých knihkupců, v internetových obchodech nebo na 
www.jindrichkraus.cz.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 04. 03. 2012.