Olga Szymanská: Pražské rokoko

Rubrika: Publicistika – Doporučení

Podtitul Kulturní a společenský život v Praze 1740–1791 představuje rozkvět stylu, osvícenství, racionalismus a přínos antických reminiscencí v umění: od nástupu Marie Terezie až ke korunovaci Leopolda II.

Rokaj – bohatě členěný dekorativně „hravý“ ornament se zavíjenými rohy a mnoha detaily je znakem Rokoka, tedy základem pro název tohoto kulturního stylu 18. století. Ani obsahem, ani formou nezobrazuje velká témata. Charakterizuje způsob tehdejšího života vyšších vrstev, spojený s charakteristickou módou. S interiéry a jejich zařízeními, pojímanými jako umělecké celky s elegantně zdobným nábytkem, drobnými plastikami, dekorativními zrcadly a čalouněním. S reliéfy a nástěnnými malbami, později i s kameninou a porcelánem. A to v domech šlechty a bohatších měšťanů, kterým se další vrstva obyvatel snažila přiblížit.

V době hravých a zdobných interiérů se životní styl ovšem zásadně měnil. Panovnické reformy uvolnily celkové poměry: s nimi však i poměry náboženské, sociální, hospodářské, demografické, kulturní. Probouzely život národní, vzdělanost a vědu. Důležitým se stal rok 1784, kdy byla čtyři samostatná pražská města spojena pod jeden magistrát.

Výstava v šesti stech originálních exponátech přibližuje také důležité historické události, které významně ovlivnily život hlavního města – jako protipól k „rokokovému pozlátku“.

Byly to například obléhání či obsazování města cizími vojsky, klimatické katastrofy, existenční i zdravotní problémy prostých obyvatel apod. Základ expozice tvoří předměty každodenního života, nábytek, oděvy, drobné předměty denní potřeby. Dále obrazy, plastiky, grafická a knižní tvorba i další exponáty ze sbírek a fondů pořádajících organizací (Archiv hlavního města Prahy / Muzeum hlavního města Prahy). Netradičně instalovány tak, aby umožňovaly co nejlepší představu života Pražanů v daném časovém úseku.

Výstavu v Clam–Gallasově paláci, otevřenou od 15. listopadu 2011 do 22. ledna 2012, doplňuje bohatý program (například i s rokokovým tancem). Doprovodná publikace obsahuje třináct odborných studií a na sto barevných reprodukcí. (z tiskového materiálu)

Foto: Muzeum hl. města Prahy

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 06. 12. 2011.