Miroslav Sígl: Před znovuotevřením Národního technického muzea

Rubrika: Publicistika – Rozhovory

O odpovědi na otázky jsem požádal Karla Ksandra (* 1964), nového generálního ředitele Národního technického muzea – krátce před jeho znovuotevřením, k němuž má dojít 16. února 2011 u příležitosti narozenin významného českého architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky (1831–1908). Na otázky mi odpověděla Mgr. Olga Šámalová, vedoucí odboru prezentace a práce s veřejností.

•  Proč muselo dojít k uzavření NTM, proč došlo k jeho rekonstrukci?

Budova nebyla nikdy stavebně dokončena podle návrhu architekta. Milana Babušky (1884-1953) a byla v minulosti zhehodnocena četnými vnitřními úpravami. Stavba budovy byla zahájena v roce 1938 a ne zcela dokončená budova byla v roce 1942 zabrána protektorátní správou (říšská pošta). Teprve až v roce 1948 se podařilo alespoň část budovy získat zpět pro potřeby NTM. Prakticky až do konce 90. let 20. století užívali více než polovinu budovy cizí nájemníci, státní instituce, jako napřkílad ministerstvo obrany, ministertvo vnitra, zememeřický a katastrální úřad a další. Většina vnitřních prostor včetně expozičních sálů znehodnotilo množství necitlivých provizorních a nekoncepčních stavebních úprav. Bylo potřeba budově vrátit její původní funkce a stavebně ji dokončit v souladu s projektem z 30. let 20. století.

Budova byla v celém rozsahu navrácena NTM až v roce 1999 a nacházela se ve velmi špatném technickém stavu, zejména s ohledem na absenci jakékoliv údržby za uplynulá desetiletí.

K uzavření budovy došlo v září 2006, kdy stavba zasáhla trakt hlavního vstupu, vnitřní schodiště a postupně všechny expoziční sály. Tedy uzavření budovy bylo pro rekonstrukci zcela nezbytné. Stejně tak pro následkou přípravu expozic, která je naplánována až do roku 2012.


•  Jaké bylo zadání rekonstrukce?

Cílem rekonstrukce bylo uvedení celé budovy do souladu s původním projektem arch. Milana Babušky, odstranění množství nepůvodních stavebních úprav a technických závad, zpřístupnění co největší plochy návštěvníkům a přizpůsobení budovy soudobým požadavkům na provoz muzejní budovy.

•  Jaké náklady byly s celkovou rekonstrukcí spojeny?

První etapa rekontrukce v letech 2003–2004 stála 58 miliónů korun, druhá etapa rekonstrukce v letech 2005–2008 už stála 204 miliónů korun. Poslední třetí etapa 2010–2012 bude stát 100 miliónů korun, čili dohromady 362 miliónu korun. Současně na zahájenou realizaci nových expozic, plánovanou do roku 2012, se předpokládají další náklady 131 miliónů Kč.

•  Co nového uvidí diváci po této rekonstrukci?

Do roku 2012 bude zrekonstruováno nebo nově vybudováno celkem 12 expozičních a výstavních sálů, konfereční sál, prodejna a  restaurace.

•  Chystáte tištěného průvodce po expozicích muzea?

K otevření jsme připravili stručný leták jako průvodce muzeem. Katalog exponátů máme hotov, ale sháníme finance k jeho vydání.


•  Kdy umístíte na svém internetovém portálu bližší informace?

Informace ohledně vstupného a otevírací době na našem webu www.ntm.cz již jsou. Web plánujeme v nejbližší době přestavět také.

•  Kolik pracovníků je dnes zaměstnáno v NTM?

V současné době pracuje v NTM 116 lidí.

•  S jakými aktivitami NTM mohou návštěvníci počítat, co zajímavého je ve vašem plánu na letošní rok, případně roky příští?

V současnosti dáváme dohromady přednáškový cyklus a workshopy pro děti. Předběžně počítáme se spuštěním na přelomu března a dubna.

•  Co lze sdělit o mezinárodní spolupráci našeho NTM, budou pozváni k zahájení zástupci zahaničních muzeí? Kteří to budou?

Mezi standardně spolupracující technická muzea jsou v Německu, Rakousku a na Slovensku. Jejich zástupci budou na vernisáž pozváni.

Děkuji za zodpovězení otázek.
Exklizivně pro Pozitivní Noviny Miroslav Sígl

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 05. 02. 2011.