Jan Drocár: Pojďme naplnit katedrálu

Rubrika: Publicistika – Historie

 
V neděli 6. února 2011
o 11. hodině dopolední

v předvečer 700. výročí korunovace
Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny
(neděle 7. února 1311)

na místě jejího konání
v Katedrále sv. Víta
na Pražském hradě

sejdou se současní potomci
prvního Lucemburka a poslední Přemyslovny
a další hosté

k děkovné výroční mši svaté,
kterou bude celebrovat
Mons. Dominik Duka OP arcibiskup pražský a primas český

Missa Notre Dame
Guillauma de Machaut († 1377)
sekretáře krále Jana v provedení Pražského katedrálního sboru
Svatovítské chorální scholy a studentů Pražské konzervatoře. Řídí Josef Kšica.

Všichni jsme srdečně zváni společně vzdát díky Bohu a naplnit přání českého krále.Poselství královské krve

Pozvánka je předána velvyslancům evropských monarchií, jejichž představitelé jsou potomky Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny:

 • belgický král Albert II.
 • dánská královna Margarethe II.
 • lichtenštejnský kníže Hans Adam II.
 • lucemburský velkovévoda Henri
 • monacký kníže Albert II.
 • nizozemská královna Beatrix
 • norský král Harald V.
 • španělský král Juan Carlos I.
 • švédský král Carl XVI. Gustav
 • britská královna Alžběta II.

Pozvánka je zaslána šlechtickým rodům, jejichž členové jsou potomky královského páru:

 • Dynastie Habsbursko-Lotrinská a rody: Arco, Auersperg, Bechinie z Lažan, Belcredi, Blücher, Bubna-Litic, Buquoy, Clam-Martinitz, Clary-Aldringen, Colloredo-Mannsfeld, Coudenhove, Croy, Czernin, Daczický z Heslova, Deym ze Stříteže, Dobrzenský, Bořek-Dohalský, Fürstenberg, Geymüller, Harrach, Herberstein, Hildprandt, Hohenberg, Hohenlohe, Hrubý z Gelenj, Khevenhüller, Kinský, Kolowrat-Krakowský, Korff-Kerssenbrock, Kotz z Dobrze, Küenburg, Lamberg, Ledebur-Wicheln, Lobkowicz, Mensdorff-Pouilly, Merveldt, Neipperg, Nostitz, Paar, Pallavicini, Pálffy, Parish, Podstatzky-Lichtenstein, Rohan, Salm, Serényi, Schlik, Schwarzenberg, Schönborn, Starhemberg, Sternberg, Strachwitz, Thun-Hohenstein, Thurn-Taxis, Trauttmansdorff, Troskov, Waldstein, Wilczek, Windisgrätz, Wratislav.

Účast není početně omezena.

S podporou Arcibiskupství pražského a Správy pražského hradu pořádají:

 • Občanské sdružení na podporu setkání potomků Jana Lucemburského
 • Matice staroboleslavská
 • Spolek na podporu kulturně historických projektů
 • Jednota pro zvelebení hudby v Čechách
 • Sdružení autorů Fontes Europae

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 01. 02. 2011.