Jan Řehounek: Polabím vláčkem s parní lokomotivou

Rubrika: Publicistika – Doporučení

Především pro rodiče s dětmi, ale užijí si to i dospělí, slouží Kolínská řepařská drážka.
Tato účelová úzkorozchodka byla postavena v roce 1894 Adolfem Richterem, vnukem rytíře Františka Horského, jako úplně první drážka tohoto typu v Čechách. Vedla z Jestřábí Lhoty přes Býchory, s odbočkou do Františkova, do kolínského cukrovaru, jenž stával v místě dnešní kolínské elektrárny. Celková délka trati byla téměř dvanáct kilometrů.

 
 

V roce 2007 otevřel Klub na obnovu Kolínské řepařské dráhy na původní trase dvoukilometrovou trať vedoucí ze Sendražic, kde je staniční budova a depo, k odbočce Černý most, po níž jezdí výletní vláčky. V letošním roce byla trať prodloužena o dalších pět set metrů k výhybně Na Výrovně. Do budoucna se počítá s dalším prodloužením až do Býchor – celková délka drážky pak bude 4,5 km.

 
 

Výletníkům jsou o sobotách a nedělích podle jízdního řádu k dispozici vláčky s historickou parní úzkorozchodnou lokomotivkou BS 80 č. 10, vyrobenou v ČKD Sokolovo v roce 1951, nebo tažené dieselelektrickými lokomotivkami typů BNE 50, BND 30 či BN 15R. V případě, že jsou mezi nastupujícími cestujícími vozíčkáři a matky s kočárky, je operativně do soupravy zařazen speciální vagón.

 

Trasa drážky vede polabskou rovinou s dalekými výhledy nebo mírně zvlněným terénem, s pohledy na pěkné panorama vsi Ovčáry. Z rákosí přilehlé tůně se překvapivě zjeví vodník na vysokém pařezu, na přejezdech cest lokomotivka houká, na obrátce Na Výrovně vidí cestující její přepřahání, dokonce mohou nahlédnout do stanoviště strojvedoucího, případně i do roztopeného topeniště.
Po návratu do stanice se mohou občerstvit ve vagónu – kiosku, prohlédnout si malé muzeum s expozicí historie úzkorozchodných drah, případně využít přilehlé dětské hřiště s houpadly, prolézačkami a trampolínou. Lze rovněž zakoupit upomínkové předměty, i když nejcennější upomínkou bude jistě kartónová kartičková jízdenka, na jaké pamětníci nostalgicky vzpomínají z provozu ČSD.
Více najdete na www.zeleznicka.bloudil.cz

 

Foto © Jan Řehounek

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 22. 08. 2010.