Jan Řehounek: Polabský knižní veletrh potřetí

Rubrika: Publicistika – Doporučení

Třetí ročník výstavy pro milovníky krásných knih a literatury
 
Ve dnech 7. až 10. září proběhl na výstavišti v Lysé nad Labem třetí ročník Polabského knižního veletrhu.
Lze konstatovat, že úspěšně, neboť ho navštívilo víc jak devět a půl tisíce návštěvníků, představil hezký průřez současnou produkcí knih v České republice, přinesl celou řadu velmi zajímavých novinek a doprovázel ho téměř nepřetržitý doprovodný program.
 
                        

Již tradičně byly uděleny nakladatelské ceny veletrhu:

 
Cenu Klubu čtenářů Bohumila Hrabala pro rok 2006, za nakladatelský přínos při vydávání děl Bohumila Hrabala či za jeho popularizaci, získalo nakladatelství Mladá fronta za vydání knihy Bohumila Hrabala
Taneční hodiny pro starší a pokročilé.
Čestné uznání  získala firma HATO, spol. s r. o., Dobrovice  (Nakladatelství VEGA – L) za kalendář pro rok 2007
Bohumil Hrabal: spisovatel – železničář.
Cenu knihovníků, udělenou Městskou knihovnou v Lysé nad Labem, za nakladatelský počin v oblasti literatury pro děti a mládež, získala: agentura Bon Art Production za vydání knihy -
W. A. Mozart – Emanuel Schikaneder: Kouzelná flétna.
Čestné uznání získalo: nakladatelství Computer Press za vydání knihy -
David Taylor: Život v temnotách.
Cenu Výstaviště Lysá nad Labem, za nakladatelský počin v oblasti literatury pro hobby, získalo: nakladatelství Marco Polo za vydání knihy -
kolektiv autorů: Velká výletní kniha.
Čestné uznání získalo: nakladatelství Reader´s Digest Výběr za vydání knihy -
kolektiv autorů: Neobyčejná užití obyčejných věc
í
a nakladatelství Computer Press za vydání knihy -
kolektiv autorů: Chráněné rostliny České a Slovenské republiky.
Cenu Města Lysá nad Labem, za nakladatelský počin v oblasti historicko – vědní a historicko – popularizační literatury, získalo: nakladatelství Computer Press za vydání knihy –
Matthew Landrus: Leonardo da Vinci.
Čestné uznání získalo: nakladatelství Akropolis za vydání knihy –
Cyril Hádek: Konec Přemyslovců v Čechách.
 

V doprovodném programu se uskutečnila řada besed, autogramiád, autorských čtení a křtů knižních novinek se spisovateli a básníky Janem Krejčím, Pavlem Vránou, Petrou Haasovou, Magdalenou Pokornou, Terezou Hejdovou, Jaroslavou Pechovou, Ivanou Ptáčkovou, Zuzanou Samkovou, Michalem Vieweghem… a ilustrátory Gabrielem Filcíkem, Honzou Severou, Inkou Delevovou, Věrou Martinkovou.
 
Bylo možno vidět  i několik zajímavých expozic:
Krásné knihy - představení práce uměleckého knihaře Jendy Rajmana (1892 – 1965) a Knihařské dílny Jendy Rajmana, pokračovatelky více než stodvacetileté knihařské tradice, která souběžně s obnoveným provozem zpřístupnila výstavní expozici klasického knihařství,
Ostře sledované vlaky – expozice připomínající nesmrtelnou novelu Bohumila Hrabala, jíž dal filmovou podobu v roce 1966 Jiří Menzel – v roce 1967 byl film oceněn Cenou Americké filmové akademie Oscar,
Nejkrásnější české knihy roku 2005 – kolekce zapůjčená Ministerstvem kultury ČR.
 
Čtvrtý ročník Polabského knižního veletrhu se uskuteční v termínu  6. – 9. září 2007.

Jan Řehounek, vll@vll.czwww.vll.cz   VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 17. 09. 2006.