Jan Řehounek: Marie Thurn–Taxis

Rubrika: Publicistika – Historie

V loňském roce byl znovu pro veřejnost zpřístupněn zámek na Loučeni. Tisíce návštěvníků sem jezdí především za souborem různých labyrintů v zámeckém parku, ale mohou si prohlédnout i zajímavou historickou expozici v interiérech zámku, která představuje život na zámku za vládnutí Thurn – Taxisů.
V jednom ze sálů uvidí i obrovský obraz zpodobňující neobyčejně půvabnou mladou dámu. Je to Marie Thurn Taxis, rozená Marie Hohenlohe. Vzhledem k tomu, že letos uplyne pětasedmdesát let od její smrti a jde o vskutku zajímavou osobnost, stojí zato si ji představit.

Marie Thurn–Taxis /princezna Marie Hohenlohe/

(* 28. prosince 1855, + 1934) se narodila v Benátkách, kde její otec princ Egon Hohenlohe – Waldenburg – Schillingsfürst sloužil v rakouské armádě. Po matce pocházela z italského rodu Torriani. Dětství strávila v Benátkách, v Palazzo Contarrini – Fasan, známém jako Dům Desdemony, a na matčině zámku Duino u Terstu.
Roku 1875 se provdala za svého vzdáleného příbuzného knížete Alexandra Thurn–Taxis, majitele loučeňského panství. S Alexandrem se seznámila prostřednictvím svého bratra. Ten byl spolu s několika přáteli na návštěvě na loučeňském zámku.
S princem Alexandrem si užívali radovánek, jezdili na koních po kraji a princ Hohenlohe – Waldenburg spadl a zlomil si nohu. Na základě telegramu přijela jeho matka a s ní i mladá princezna Marie, do níž se Alexandr zamiloval.
Po svatbě se přestěhovali na zámek ve Mcelích, po smrti knížete Huga Maxmiliána zpět na loučeňský zámek.
Kněžna Marie byla velmi vzdělaná, mluvila plynně německy, francouzsky a italsky (česky se ale nenaučila), milovala literaturu a poezii, psala romány a básně, překládala, malovala, byla milovnicí hudby. Cestovala po Německu, Francii, Itálii, žila střídavě ve Mcelích, na Loučeni, v Duinu, v Benátkách, ve Vídni, stýkala se s umělci a evropskou aristokracií.
Na loučeňský zámek si zvala celou řadu významných osobností z uměleckých a společenských kruhů – pobýval zde např. americký spisovatel Mark Twain, německý básník Rainer Maria Rilke, zakladatel české hudební vědy a estetiky Otakar Hostinský, z nedalekých Jabkenic sem zajížděl Bedřich Smetana, hostovalo zde České kvarteto a Pražské kvarteto.
Svoji knihu vzpomínek na Rainera Maria Rilka vydala Marie Thurn Taxis v roce 1932 v nakladatelství Oldenbourg – Corona (Mnichov – Berlín – Curych). Její dvousvazková korespondence s Rainerem Maria Rilkem vyšla poprvé v roce 1951 v nakladatelství Niehans & Rokitansky v Curychu.

D

Další články o zámku Loučeň uveřeněné v Pozitivních novinách:

Jan Řehounek: Pozvánka na zámek Loučeň
Pavel Loužecký: Labyrintárium - první v Čechách a jediné v Evropě

Foto © Jan Řehounek

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 19. 07. 2009.