Jan Řehounek: První česká dirigentka

Rubrika: Publicistika

Dnes uplynulo čtyřicet let od úmrtí první ženy, která v Čechách stanula před mohutným pěveckým sborem, aby s ním sbírala umělecké vavříny. Protože ale byla ženou, zůstala stranou pozornosti. Určitě se o ní nezmíní ani odborná periodika, protože na regionální osobnosti, i když se zapsaly nesmazatelně do dějin české kultury, se v záplavě zcela povrchních událostí současné doby zapomíná.

Anna Polmanová (* 28. března 1895, † 4. dubna 1972) se narodila v Nymburce v rodině zdejšího kapelníka Josefa Preclíka, od něhož se jí dostalo základního hudebního vzdělání a hře na housle a klavír. Matka, rozená Schafmannová, v ní probudila zájem o zpěv.

Ve zpěvu se zdokonalovala u sbormistra místního pěveckého sboru Hlahol Františka Symona a na reálce u profesora Václava Vosyky. Zpívala v chrámovém sboru, vstoupila do zpěváckých spolků Beseda a Hlahol a hrála i v místním Orchestrálním sdružení. V hudbě se zdokonalovala v Praze u Jana Mařáka, Anny Šíchové a Vítězslava Nováka. Postupně vykonala státní zkoušky z houslí (1916), klavíru (1917) a sborového zpěvu (1920). Dirigování studovala u profesora Methoda Doležila.

Po maturitě na nymburské reálce vystudovala ženský učitelský ústav v Praze. V letech 1915 až 1955 učila v Nymburce na obecné škole, reálce a gymnáziu.

V letech 1920 až 1957, jako první dirigentka – žena v Čechách, vedla pěvecký spolek Hlahol. Již po prvním vystoupení Hlaholu pod jejím vedením uvedla Národní politika: „... Nymburk, jak jsme poznali, má dnes velmi pozoruhodnou hudební sílu v mladistvé tamní literní učitelce sl. A. Preclíkové, pravé muzikantské krvi podivuhodného daru dirigentského a reprodukčního...“

Anna Polmanová diriguje komorní sbor Hlaholu při rozhlasové nahrávce v roce 1940

Již v roce 1922 začal Hlahol pod jejím vedením sbírat ocenění na národních pěveckých soutěžích, koncertoval ve Smetanově síni v Praze, je zván na významné společensko – kulturní události po celých Čechách, vystupuje v rozhlase. V roce 1928 se Anna provdala za učitele Karla Polmana.

Pěvecký sbor Hlahol vedla Anna Polmanová – Preclíková až do roku 1957, kdy ze zdravotních důvodů svoji dirigentskou činnost ukončila. Se sborem však zůstávala stále v kontaktu. Zemřela po dlouhé nemoci v dubnu 1972.

Anna Polmanová v čele ženské části zpěváckého spolku Hlahol

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 04. 04. 2012.