Jan Drocár: Předkové a potomci Lucemburků v Čechách - Poselství královské krve

Rubrika: Publicistika – Historie

V pátek 23.dubna 2010 byla na zámku Brandýs nad Labem otevřena výstava genealogických studií Jana Drocára. Soubor dvaceti pláten o rozměrech 100x70 cm byl vytvořen v rámci oslav 700. výročí Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, které se konají pod záštitou J.E. Jeana Faltze, velvyslance Lucemburského velkovévodství v Praze. Akce se zúčastnili také rakouský velvyslanec v Praze J.E. Ferdinand Trauttsmansdorff, kancléř prezidenta republiky Jiří Weigel a další hosté.

  

Na fotografiích autor výstavy Jan Drocár osobně seznamuje rakouského velvyslance  se souvislostmi genealogických tabulí.

 

Výstavu najdete v nově zrekonstruovaném renesančním schodišti zámku Brandýs nad Labem. Ale pokud se na ni nemůžete vypravit, nezoufejte. Připravili jsme pro vás její elektronickou podobu, takže si můžete všechna plátna v klidu a pohodě prostudovat u svého počítače.
Nejprve však nahlédněme na první panel, kterým výstava začíná. Na něm se můžete seznámit nejen s autorem samotným, ale i s jeho dalšími spolupracovníky, kteří se na tvorbě pláten podíleli.
Pavel Loužecký


Jan Drocár
historik–genealog, dokumentarista, publicista

V autorské práci historika–genealoga, která znamená především vyhledávání, shromažďování a zpracovávání dat a informací, jejich ověřování a hledání souvislostí, objevování skrytých vztahů i orientaci v různých podpůrných dokumentačních materiálech, využívá bohatých zkušeností z práce redaktora-dokumentaristy v Československé tiskové kanceláři, ve vydavatelství a tiskové agentuře ORBIS a informační agentuře ANOPRESS, vedoucího informačního servisu zpravodajství České televize i z práce scénáristy dokumentárního filmu.
V současné době pracuje ve službách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Genealogická studia jsou jeho celoživotní zálibou. Založil a rediguje stránky Historická šlechta, spolupracuje s Pozitivními novinami a na dalších kulturních a historických projektech.

Jan Drocár je autorem rodokmenů, umístěných na významných místech - genealogická tabule Přemyslovci a návazné královské dynastie na českém trůnu najdou návštěvníci před zasedací síní Poslanecké sněmovny, dále v České národní bance, Národním památkovém ústavu, nebo v soukromé sbírce paní Geraldiny Muchové.

Rodokmen Sternbergů jako potomků Karla IV. je na hradě Český Šternberk, rodokmeny Bubnů-Litic na zámku v Doudlebách nad Orlicí, rodokmen rodu Schwarzenbergů jako potomků evropských královských dynastií byl zpracován pro Karla Schwarzenberga.

Rodokmen českých předků britského královského páru byl předán prostřednictvím britské ambasády v Praze Její královské Výsosti princezně Anně a do Buckinghamského paláce.
Tento rodokmen je také umístěn na české ambasádě v Londýně a na britské ambasádě v Praze, v soukromých sbírkách Diany hraběnky Phipps Sternbergové v Častolovicích a Jaroslava knížete Lobkowicze v Křimicích. Oba byli spolu s kameramanem Miroslavem Ondříčkem, který rodokmen osobně předával na české amabasádě v Londýně, jeho patrony.

Rodokmen švédského krále jako potomka první české královské dynastie Přemyslovců předala laskavě při závěrečné královské audienci švédskému králi česká velvyslankyně Marie Chatardová. Tato genealogická tabule je umístěna také na českém velvyslanectví ve Stockholmu a také ji převzala švédská velvyslankyně v Praze.

Z dalších prací Jana Drocára:
• autor reprezentační publikace o ČR - Země koruny české (tři jazykové verze, Exprint Červený Kostelec) – 1992
• autor publikace Světová chronologie 1892 – 1992 aneb kde, kdy, kdo, komu vládl (Grafické závody Hronov) – 1993
• autor námětu a spoluautor scénáře dokumentárního filmu „Dobrý den, pane Ondříčku“ - 1988
• autor rozhovorů se známými osobnostmi: Miroslavem Ondříčkem, Jiřím Srncem, Vojtěchem Jasným, Vladimírem Sísem, Vladimírem Körnerem, Františkem Vláčilem, Jiřím Menzelem, Jindřichem Polákem, Jurajem Jakubiskem - 1988-1992
• autor článků s historickou tématikou pro agenturu KORZO a časopis ŠŤASTNÝ JIM - 2001
• spoluautor televizního cyklu KALENDÁRIUM (vyhledávání dokumentačních podkladů) - 1993-1998
• autor námětu a spoluautor scénáře televizního dokumentu o české šlechtě Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje - 2002.

Výstava genealogických studií Předkové a potomci Lucemburků
/ část souborného díla Poselství královské krve /

Jan Drocár a Sdružení autorů Fontes Europae
grafika: Pavel Loužecký | Michal Martínek
erbovní znaky:  Petr Tybitancl | Jaroslav Tovačovský
foto:  Jaroslav Betka | Karel Havelka

www.historickaslechta.cz   |  www.pozitivni-noviny.cz

  Jednotlivá plátna si můžete rozkliknout do plné velikosti.

Úvod výstavy

Poselství královské krve


1 - Příbuzenská cesta vedoucí od knížecí
a královské dynastie Přemyslovců k českému králi
Janu Lucemburskému a dále k českým
šlechtickým rodům a evropským dynastiím2 - Američtí prezidenti a víceprezident
jako potomci Přemyslovců


3 - První americký prezident, britská královna, americký herec jako potomci prvního českého krále


4 - Lucemburkové jako
potomci Přemys
lovců


5 - Angličtí, skotští a britští panovníci jako potomci Přemyslovců a Jana Lucemburského


6 - Britští panovníci jako potomci
Přemyslovců a Jana Lucemburského


 11 - Czerninové, Sternbergové a další
šlechtické rody jako potomci Přemyslovců
a Jana Lucemburského


 12 - Liechtensteinští panovníci
jako potomci Přemyslovců
a Jana Lucemburského

   


 13 - Sternbergové jako potomci Přemyslovců
a Jana Lucemburského


 14 - Czerninové jako potomci Přemyslovců
a Jana Lucemburského

   


 15 - Králové španělští, portugalští, francouzští,
neapolští a další panovníci jako potomci
Přemyslovců a Jana Lucemburského


 17 - Lucemburští panovníci jako potomci
Přemyslovců a Jana Lucemburského

   


19 - Lobkowiczové, Schwarzenbergové a další
šlechtické rody jako potomci Přemyslovců
a Jana Lucemburského


21 - Schwarzenbergové jako potomci
Přemyslovců a Jana Lucemburského


22 - Habsburští a habsbursko-lotrinští
panovníci jako potomci Přemyslovců
a Jana Lucemburského


23 - Rakouský, uherský a český panovník
jako potomek Přemyslovců
a Jana Lucemburského


24 - Členové toskánské větve habsbursko-lotrinské dynastie jako potomci Přemyslovců
a Jana Lucemburského


25 - Waldsteinové, kinští a další šlechtické
rody jako potomci Přemyslovců
a Jana Lucemburského

   

Dosud nezveřejněná plátna:
 7. Švédsko |  8. Nizozemsko |  9. Dánsko | 10. Norsko | 16. Španělsko
18. Belgie | 20. Lobkowiczové | 26. Waldsteinové | 27. Kinští
a dosud pouze rozpracovaná plátna dalších desítek českých šlechtických rodů.

Copyright © Jan Drocár, 2010
Jakékoliv užití obsahu rodokmenů včetně jejich převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování
je bez souhlasu autora zakázáno.

Foto z vernisáže výstavy © Pavel Loužecký

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 08. 05. 2010.