Josef Krám: Zámek Kinských v Kostelci nad Orlicí přežil klinickou smrt

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Po „klinické smrti“ (výraz jeho majitele Františka Kinského) a dlouhé restituci začíná tento zámek na okraji Kostelce nad Orlicí pomalu oživovat. Zámek, postavený v letech 1829 - 1835 vídeňským architektem Jindřichem Kochem, je významnou památkou především proto, že je postaven slohově čistě v empírovém stylu a zasazen do přírodně krajinářského parku, citlivě umístěného na přirozeném pravobřežním návrší terasy Divoké Orlice.Tento architektonický klenot, kdysi zařízený překrásnou sbírkou grafiky, obrazů a dobovým nábytkem, byl za komunistického režimu těžce poničen činností Výzkumného ústavu pro chov prasat, který tu byl umístěn. Zaujmou fasády - za jejich renovaci převzala firma Hynek Opočno prestižní 2. místo za rekonstrukci ve 3. ročníku soutěži Fasáda roku 2002 (toto ocenění získala mezi víc než stovkou soutěžních prací).
Porota tehdy konstatovala, že rekonstrukce tohoto zámku, citlivě zrealizovaná v kontextu celého souboru zámeckého areálu, zvýraznila elegantní sloh stavby a zvlášť ohodnotila kvalitu provedení detailu, pečlivost a šetrnost realizátora rekonstrukce.
Od roku 1997 to bylo završení šesté etapy generální opravy tohoto zámku v rámci programu ministerstva kultury Záchrana architektonického dědictví ČR, při níž se podařilo respektovat požadavky památkářů. Tehdy 89letý majitel tohoto zámku Josef Kinský dílo ocenil s tím, že z jeho výsledku má dobrý pocit. 

Vlastní práce, jimž předcházel detailní stavebně technický a historický průzkum, probíhaly pod dohledem památkářů. Náklady na celkovou opravu zámku se odhadovaly na 60 milionů korun.

„Pro tento rok začínáme tím, že v horním patře začínáme periodicky prezentovat nejrůznější zajímavé výstavy, letos zaměřené na architekturu. Tou první byla výstava Šumná a bezbranná, která vznikla v souvislosti s televizním pořadem Šumná města a na níž se podílel také architekt Vávra.
Současně probíhající expozice představuje významné vily Královéhradeckého kraje a na ni naváže od konce srpna do 20. září výstava Grand Prix architektů 2009, prezentace staveb realizovaných v roce 2008 a přihlášených do soutěže, kterou pořádá Obec architektů. V hlavě nosím plán, že v příštím roce by měly být výstavy věnovány významným českým fotografům. Doufám, že se mně podaří v příštím roce částečně zpřístupnit v prvním patře piano nobile*, česky vznešené patro,“ dodal František Kinský.

  

Nová expozice bude věnována životnímu stylu první poloviny 19. století, tedy období, kdy tento zámek byl postaven a současně vybaven nábytkem. Ve vedlejší budově, kde je byt Kinských, se plánuje kavárna a restaurace.
„Jsem v důchodovém věku a mám před sebou fůru času,“ řekl s úsměvem František Kinský, jehož 96letý otec Josef Kinský tu s nimi žije.

* Piano nobile je označení pro zpravidla první patro šlechtických paláců a zámků, ve kterém je umístěna sestava reprezentativních prostor. Centrem piana nobile je zpravidla velký sál, k němu přiléhá sestava menších salonů. Soukromou část piana nobile zpřístupňují mj. přijímací pokoje, pracovny, jídelna a knihovna. Na venkovní fasádě se Piano nobile zpravidla projevuje většími okny, bohatším členěním fasády, balkonem. Velmi často je piano nobile po italském způsobu přístupné monumentálním dvojramenných vnějším schodištěm, jako je to vidět například na trojském zámku v Praze.


PhDr. Josef Krám, Zborovská 1087, Rychnov nad Kněžnou
josef.kram(a)centrum.cz

Foto © archiv autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 12. 08. 2009.