Přemysl Veverka: Josefina Napravilová, čestná občanka Lidic

Rubrika: Publicistika – O slavných lidech

Paní Josefina Napravilová působila od května roku 1945, tedy od prvních dnů osvobozené republiky, zhruba do začátku jara následujícího roku jako spojovací úředník repatriačního odboru ministerstva ochrany práce a sociální péče. Přivedla ji tam touha pomáhat československým
občanům postiženým válkou a rovněž jazykové znalosti. V tomto důležitém postavení se především věnovala vyhledávání českých a slovenských dětí, zavlečených během války do Německa nebo na okupovaná území, a zajištění jejich návratu do vlasti. Paní Napravilová našla a poslala nebo sama odvezla domů na čtyřicet dětí.
Těsně před Vánocemi 1945 vypátrala ve sběrném táboře v rakouském Salcburku jedenáctiletého Václava Hanfa, chlapce z Lidic, okamžitě s ním ujížděla do Prahy, a dokonce k němu přilnula citovým poutem. Okolnosti tomu chtěly, že se tito dva lidé neviděli plných pětapadesát let a že o sobě ani nevěděli. A zase přispěla náhoda – pan Václav Hanf, v té době šestašedesátiletý, mohl přijet v roce 2000 za svou zachránkyní do Bechyně, kde paní Napravilová žije. Od té doby se s ní stýká nejen pan Hanf s manželkou, ale i jeho syn Václav s manželkou a vnučka Marta, kteří žijí v Lidicích.

Příběh paní Napravilové popsal Přemysl Veverka v knize Jak se chodí do Lidic, jež vyšla péčí Památníku Lidice, a také v článku Cesta humanity Josefiny Napravilové, který uveřejnilo v polovině letošního ledna Národní osvobození. Této statečné ženě se dostalo významných ocenění. Otisk historické pečetě města Plzně předal plzeňské rodačce 27. října 2008 plzeňský primátor Pavel Rödl. Zastupitelstvo obce Lidice jí udělilo na tamějším obecním úřadě z rukou místostarosty Tomáše Skály čestné občanství Lidic, a to 20. ledna 2009, v předvečer jejích 95. narozenin.
Zastupitelé ocenili nejen repatriační aktivity jubilantky, ale i její poválečné působení ve vídeňské instituci International Refugy Organisation, která poskytovala servis utečencům z východního bloku na Západ, jakož i plnohodnotný, téměř pětačtyřicetiletý život paní Napravilové v Kanadě. Věrnost demokratickým principům, víra ve svobodu a projevy solidarity, to jsou hodnoty, které paní Napravilovou charakterizují. V rámci slavnostního aktu předal oslavenkyni stříbrný pamětní odznak Památníku Lidice ředitel této organizace JUDr. Milouš Červencl a za Občanské sdružení Lidice předal pamětní list jeho předseda Antonín Nešpor.
Upřímně Josefině Napravilové blahopřejeme.

Foto © archív autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 24. 01. 2009.