Josef Čermák: Poděkování za rok, který byl

Rubrika: Publicistika – Zbývá dodat...

Ne všechno, co se v roce 2008 stalo, si zaslouží poděkování. Nikdo - kromě ideologických nebo náboženských pomatenců - nemůže cítit nic než odpor a hanbu tváří v tvář zvrhlosti mumbaiských teroristů, vyvražďování etnických skupin v půl tuctu afrických států, hladovění milionů dětí. Těžko děkovat za uragány, smrště a zemětřesení, za smrt milovaných lidí: v tomto roce odešly dvě z mých nejstarších přítelkyň: Emilie Peřinová {ve věku 92 let), která za války doprovázela svého bratra lékaře Dr. Jaroše při jeho návštěvách partyzánů a v Kanadě se několik let živila jako děvče pro všecko v domácnosti, než dostala zaměstnání jako technička v laboratořích Connaught, kde pracovala na Salkově vakcíně proti dětské obrně, a když její manžel, italský legionář Václav Peřina (před válkou stavěl opevnění na severní Moravě) ztratil nejdříve jednu a potom i druhou nohu, ve dne pracovala na vakcíně a v noci po léta ošetřovala svého manžela; Beth Dunlop (96 let), moje první a dlouholetá sekretářka v advokátní praxi, která se starala o svoji rodinu, když její manžel ztratil zaměstnání a dcera onemocněla (zemřela víc než deset let před svojí matkou) a vždycky (smím-li si vypůjčit hrst slov od Josefa Hory) 'stála napřímena před osudem'. Ztratili jsme Tomáše Baťu, který vždy zůstal věrný svému češství - rozloučili jsme se s ním Mou vlastí v podání Torontské Filharmonie řízené Kerry Strattonem.

Ani není snadné tleskat pubertálním hrám mnohých politiků, kteří jakoby se rozhodli přejmout roli šašků, kdysi obveselujících královské dvory. Ani aroganci a pýše, které se usídlily v očích i chování některých z těch, které okolnosti či nezastavitelná dravost obdařily daleko větším podílem pozemských statků než jejich spoluobčany. Ani tunelování v Praze, ani hypotékovým machinacím ve Washingtoně, kterými začala nejhorší hospodářská krize od třicátých let minulého století, okolo které největší ekonomické mozky chodí s opatrností kočky kolem misky horkého mléka a nemají poctivost jednoho z vynikajících pražských novinářů, Macháčka, přiznat se Sokratem (takže by to jejich reputaci příliš neuškodilo), že vlastně nic (nebo skoro nic) neví.

A přece snad skoro každý z nás má za co děkovat: za nečekaný úsměv, za krajíc chleba, jaký jsme od dětství nejedli, za dopis plný něžných slov, za zasněžené ticho v bezvětrném zimním dni, za příslib jara v prvním stvolu trávy, za ranní rosu na květu, za vysoké letní nebe, za hýřivou paletu barev na stráních po prvním mrazíku, za zasněná jezera a bílé štíty hor, za zelený koberec pastvin posetý stády hnědých krav, za slunce zapadající v purpuru vykoupaných oblaků, za mléčnou dráhu nad severní krajinou. Ach, Bože, Bože, slovo nestačí mi, chudobné slovo k hlíně připoutané... Ale tohle nejsou dárky, které jsme dostali výjimečně tento rok - ty dostáváme rok za rokem od nepaměti.

Ale jsou dárky, kterými nás rok 2008 obdaroval: příležitost (pro nás v Kanadě - a hlavně v Torontu - zúčastnit se mezinárodní konference o Československu na Torontské univerzitě, sledovat pořady televizní skupiny Nová vize, obdivovat představení torontského Nového divadla, ztichle naslouchat koncertům nocturnes, organizovaným dr. Milošem Krajným, a řady akcí organizovaných Generálním konzulátem v Torontu, Sokolem či Českým a Slovenským sdružením a Masarykovým ústavem); vítězství Baracka Obamy v amerických prezidentských volbách po brilantní kampani, v níž ukázal politický talent a záviděníhodné vlastnosti: intelektuální i mravní záběr, s jakými se ani v politice ani v jiné sféře lidské činnosti často nesetkáme a jímž posílil víru, že americký sen se dosud naplńuje; milion dolarů, které americký podnikatel věnoval, aby umožnil 300 chudým a vyděděným zúčastnit se - přepychově, v hotelu, který se pro ten účel upravuje, ve smokingu a v elegantních toaletách - slavného uvedení Obamy v prezidentský úřad; desítky většinou mladých lidí a převážně žen, vybraných v soutěži o titul amerického hrdiny za služby opuštěným a nemocným dětem či lidem, jimž moře zničilo domovy; za jedenáctiletého chlapce, umírajícího na leukemii, jehož jediným přáním je pomoci lidem bez domova.
Pro mne největším dárkem roku 2008 bylo svědectví indické chůvy, která - s nasazením vlastního života - zachránila život synka amerického rabína a jeho ženy (oba byli teroristy zavražděni) a která na otázku, zda měla strach, když prchala z domu hrůzy, odpověděla: Jde-li o dítě, kdo by myslil na strach? Jak skvostná odpověď zbabělcům, kteří šíření strachu terorem považují za svůj úkol.

Dostal jsem v tomto roce ještě jeden dárek, který mi udělal velkou radost: dvě DVD, první, záznam provedení vancouverským „Divadlem Za rohem“ dramatizace novely Bohumila Hrabala „Obsluhoval jsem anglického krále“. Dramatizaci vytvořili Dr. Josef Skála, Jiří Adler a Karel Růžíčka, představení znamenitě režíroval Dr. Josef Skála; druhé DVD je záznam provedení tímtéž souborem hudební veselohry Voskovce+ Wericha + Ježka „Nebe na zemi“ v úpravě Dr. Josefa Skály a Jiřího Adlera. I tuto hru režíroval Dr. Josef Skála.
Obě produkce jsou vynikající ukázkou vysoké úrovně vancouverského souboru a jeho režiséra, Dr. Josefa Skály, kterému se podařil husarský kousek: spojit kariéru režiséra a herce českého divadla s ještě významnější kariérou kanadského vědce. Souboru byla letos udělena cena ministra zahraničí České republiky, Karla Schwarzenberga, Gratias Agit. Zaslouženě. Možná, že příští rok ji dostane torontské Nové divadlo...

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 30. 12. 2008.