Olga Szymanská: EXPO ´58 v  Praze

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Světová výstava EXPO ´58 v Bruselu a československá účast na ní se mnoha lidem zapsala do paměti. Pověst o velkém úspěchu českého zastoupení je jedním ze záchytných bodů české historie, od níž se odvíjelo znovunabyté národní uvědomění.

V době poválečné šlo o jednu z prvních prezentací naší země za železnou oponou, která ve svých důsledcích napomáhala narušování politických a kulturních bariér. Naše republika se ještě vzpamatovávala ze stalinského područí, ale v Bruselu se již představila uměleckými a průmyslovými výrobky a mnoha nápady, kterými dokázala plynule navázat na špičkovou úroveň designu i výroby prvních let svobodného Československa. Pod pojmem EXPO ´58 nebo bruselský styl se pamětníkům lehce vybaví báječný úspěch československé expozice a veleslavná LATERNA MAGIKA. A dekorativní styl, vyvěrající z kosmické sputnikové euforie. Následné bizarní užívání umělých hmot, typických diagonálních prvků a organických tvarů v architektuře, textilních návrzích, sklu a porcelánu, v průmyslových výrobcích a grafickém designu, v užití polyekranu. Mnohým utkvěl v paměti silný impuls otevření „dveří“ na Západ a nového životnímu stylu v souvislosti například s rozvojem a širokým uplatněním nových médií a s rozvojem pop kultury. S novým pojetím trávení volného času i s proměnou módy a interiérů.

Pro chápání celkového významu Expa ´58 byl klíčový dobový kontext. Tato první poválečná světová výstava a skrze ni první možnost prezentace socialistického Československa ve světě měly pro naší zemi velký kulturně společenský význam. Šlo o prezentaci prvořadého státního významu, která se těšila po všech stránkách značné pozornosti.
Přinesla plody v řadě ocenění, završených absolutním vítězstvím československého pavilonu v Bruselu. Díky snaze organizátorů ukázat naši zemi v co nejlepším světle byla vytvořena výkladní skříń – pohádkové představení o harmonickém propojení vědy, techniky, výroby, umění a řemesel. Ve sféře užitého umění a dekoru bylo možné představit atraktivní tvorbu, do té doby veřejně nevystavovatelnou.

Exponáty, prezentované na světové výstavě v Bruselu v československém pavilonu, přibližuje výstavní projekt BRUSELSKÝ SEN – Československá účast na Světové výstavě Expo ´58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Obsahuje výstavy, publikace a množství doprovodných programů. S pořadateli: Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze, Moravskou galerií v Brně, Galerií hlavního města Prahy a společností Arbor Vitae se na realizaci podílí tým odborníků z českých sbírkových a vědeckých institucí pod vedením kurátorek, stejně tak architekt. studia.
„Po padesáti letech chceme představit všechny aspekty příprav československé expozice v Bruselu od politických až po čistě umělecké a zároveň chceme přiblížit proměnu dobového životního stylu, společnosti a kultury i dnes opět aktuální designovou vlinu bruselského stylu,“ vyjadřuje hlavní záměr kurátorka Vanda Skálová.

Výstava věrně charakterizuje bruselské Atomium –skulpturální stavbu s tvaroslovím astrologie a kosmonautiky, kdy řada předmětů těžila z tzv sputnikové euforie a lidstvo začalo psát novou, tzv. kosmickou kapitolu a kdy se nefalšované objevitelské nadšení přeneslo do všech tvořivých oblastí. Výstava je realizována také proto, že aktérů a pamětníků tehdejšího československého úspěchu rychle ubylo a že hrdě přenesené původní stavby z Bruselu do Prahy byly zničeny nebo radikálně přestavěny. „Přes dlouhodobou přitažlivost bruselského fenoménu mu prozatím nebyla věnována významnější odborná pozornost… Po padesáti letech je tak čas zkoumat a pokusit se přiblížit, jaké Expo ´58 skutečně bylo, zhodnotit jeho význam v rovině umělecké, sociologické či politicko kulturní,“ Vladana Rýdlová (Společnost Arbor Vitae).

Bruselský sen – Galerie hlavního města Prahy-Městská knihovna 6. 5. – 21. 9. 2008
Brněnská část – Moravská galerie a Uměleckoprůmyslové muzeum Brno 
20. 11. 2008 – 1. 3. 2009

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © Olga Janíčková

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 12. 06. 2008.