Olga Szymanská: Srdce města

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Útvar rozvoje hlavního města Prahy ukazuje historický, urbanistický a architektonický vývoj Staroměstského náměstí od jeho založení po dnešek a soutěže na přestavbu a dostavbu Staroměstské radnice mezi lety 1899 – 1988.
První část dokládá na fotografiích a obrázcích historické události města i země, které procházely Staroměstským náměstím.
Druhá představuje na mapách a archívních materiálech jeho vývoj od tržiště k náměstí i se základními problémy jeho utváření a tvaru, včetně dopadů asanace, zbourání Krenova domu a průlomu Pařížské třídy.
Třetí část přináší na fotografiích současných i historických jednotlivé slohy, které se podepsaly na formování staveb náměstí i radnice.
Čtvrtá dokumentuje stavebně historický vývoj čtyřiceti šesti domů, dvou kostelů a radnice od románského slohu po současnost.
Pátá analyzuje na osmi soutěžích a v mimosoutěžních projektech stavební program architektonického a urbanistického pojetí problematiky Staroměstské radnice, dodnes nedořešeného, a zároveň soutěže na postavení pomníku Mistra Jana Husa.

Fenomén náměstí


Staroměstské náměstí, patrně nejdůležitější historický prostor Prahy, si dodnes ponechalo i původní funkci tržiště, hlavně na Velikonoce či Vánoce. Dříve tu nabízeli své zboží kupci z dalekých zemí, později řemeslníci zpeněžovali vlastnoruční výrobky a obchodníci své zboží. Konaly se tu poutě. Procesí se sem přicházelo poklonit Panně Marii. Shromažďovali se tady lidé v době převratných a důležitých událostí.
Náměstí bylo svědkem událostí i tragických: na místním popravišti položili své životy páni a měšťané, tekla tu krev bojujících Pražanů v závěru druhé světové války, proběhly zde historické okamžiky při stahování wermachtu a jeho útěku před frontou a obsazení prostor okupačními vojsky v letech šedesátých. Konaly se zde sliby, vyznamenání, soudy, udělování medailí, slavnostní inagurace, množství soukromých událostí a svateb. Významná volba krále. Z výčtu vyplývá, že se Staroměstským náměstím jsou úzce spjaty dějiny Prahy a celé země.
Náměstí je významnou památkou v nejvznešenějším a nejcennějším slova smyslu. Na jeho formování, na výstavbě okolních domů a kostelů, ale především na vybudování radnice se zapsaly snad všechny architektonické slohy. Na jeho celkovém vzhledu se podíleli uznávaní a geniální architeklti a sochaři. Najdeme zde projevy Rejska, Dietzenhofera, Luraga, Matheyiho, Chocholy, Šalouna a četných uměleckých řemeslníků. Na náměstí se nacházejí zbytky starých románských domů, gotické podloubí, renesanční štíty, barokní fasády a tvary, secesní formy, eklektické, novobarokní a novorenesanční tvary.

                 

Dostavět – nedostavět

V současné době pravděpodobně nastává správná chvíle přemýšlet a iniciovat řešení letitého problému (od roku 1899) dořešit a doplnit západní stranu Staroměstského náměstí.
Po vyhoření východního radničního křídla, jehož zbytky byly poté strženy, je již přes šedesát let tato plocha volná. Po určité době zde byl nejdříve zřízen parčík, občas postaveny prodejní stánky. Pokusy výtvarně a architektonicky prostor dořešit ztroskotaly a ani z poválečných soutěží nevzešel uspokojivý návrh na jeho důstojné dobudování.
Případému vypsání nové soutěže bude muset předcházet náročné studium a odborné zkoumání mnoha aspektů i problémů. Bude se muset přihlédnout k hodnocení dosavadních poznatků ze soutěží, ke stavebně-historickému průzkumu celkového prostoru, k vyhodnocení architektonických, historických a uměleckých hodnot a poznatků, včetně provedeného předběžného výzkumu archeologů této lokaluity.
Výstava Srdce města – Sál architektů Staroměstské radnice v Praze do 13.července 2008 – s třistastránkovým katalogem v české a anglické verzi a pěti sty reprodukcemi, je dobrou předzvěstí vývoje, který nám může dát odpověď nejen na tuto, ale i mnohé otázky.  

Výběr a úprava fotografií pro Pozitivní noviny © Olga Janíčková

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 29. 05. 2008.