Václav R. Židek: Sám ve víru zdymadel (18)

Rubrika: Literatura – Na pokračování

Nad kanálem La Manche se smráká
(18)

 

Samotné tréninky, zvláště pak na otevřených vodách, se pro mne stávaly den ode dne obtížnější. K neustupující bolesti v rameni se vrátila i bolest v druhém, a začala zlobit i kolena. Začínal jsem si uvědomovat, že budu muset s plaváním přestat, aspoň na dobu jednoho roku. Následovala návštěva u lékaře. Ten mě poslal na celkové vyšetření na sportovní oddělení Krčské nemocnice v Praze. Ještě před odchodem do nemocnice se můj zdravotní stav zhoršil natolik, že jsem měl velké problémy se samotným zvednutím rukou i s chůzí po schodech. Doba pobytu v nemocnici byla celkem čtyři týdny a výsledek celého bádání byl zdrcující: začínající artróza obou ramen a kolen. Od té chvíle mi bylo jasné, že se můj plán přeplavat Kanál oběma směry pomalu vzdaluje a rozpadá.

Na jaře příštího roku mě tělovýchova poslala na měsíc do lázní v Rajeckých Teplicích na Slovensku, kde bolestivé stavy úplně zmizely, a tím vysvitla nová naděje. Začínal jsem v sobě živit naději, že přeci jen dokončím své předsevzetí. Cítil jsem se jako znovuzrozený, takže jsem mimo léčby v lázních začal potají trénovat otužilost a plavat v malém jezírku pod zasněženými horami. Společníka mi dělal bílý labuťák, který mě ve vodě doprovázel jako pes. Celý čas jsme plavali vedle sebe. Bral asi moji přítomnost jako zkrácení dlouhé chvíle. Jeho spanilá družka měla vážnější starosti, musela uprostřed jezírka na malinkém ostrůvku sedět na vejcích. Přiblížit k ní jsem se neodvažoval, protože její starej by si to mohl špatně vysvětlovat. Bylo krásné romantické jaro, plné slunce, které se rozlévalo po zasněžených horách, a já jsem byl plný nové naděje i životní síly.

Po návratu z Rajeckých Teplic jsem byl opět v pořádku a v dřívější kondici, jako bych měl všechny klouby vyměněné. Byl to pro mne popoud začít opět s pravidelným plaváním v přehradní nádrži Džbán v Divoké Šárce v Praze. Nejprve zkusit kratší vzdálenosti a později si kilometr po kilometru přidávat. Vše vypadalo normálně a já jsem překypoval optimismem. Až do dne, kdy jsem plaval už několik dní po sobě pětikilometrové štreky. Najednou se už při čtvrtém kilometru probudila v rameni známá bolest. Po doplavání celých pěti kilometrů, když jsem vylézal z vody, bolely mě opět všechny klouby. Intenzita bolesti nebyla silná, ale já jsem věděl, že se všechno vrací. Ten den mi bylo jasné, že tím končí má plavecká činnost a pokud se nemám stát úplným zchromlíkem, musím plavání zanechat. A tak jsem s maratónským plaváním přestal, otužoval se jen pro upevnění svého zdraví, a bylo zcela zřejmé, že veškeré mé plány na pokoření Kanálu vzaly za své.

Přestaly náročné tréninky, bylo najednou plno volného času a byl čas i na celkové bilancování. Co mi tenhle sport přinesl dobrého? Mimo postupně vypěstované vytrvalosti a pevné vůle uskutečnit předsevzetí pro jiné lidi nemožná, jsem za ta léta nepoznal nemoc z nachlazení; tělesná otužilost jakoby se přenesla i na odolnost psychickou. V mém dalším životě neexistovalo nic, co by nebylo možné nějakým způsobem překonat. Kdysi jsem byl hnán pokušením poznat, co můj organismus vydrží, jak dalece se dá vypěstovat odolnost proti zimě a chladu, kde končí hranice nemožného. Já jsem se vzhledem k nemoci tak daleko dopracovat nemohl, ale získal jsem něco jiného a daleko cennějšího: psychickou odolnost a vytrvalost, která je nesmírně důležitá. V jednom ze svých interview Jan Novák řekl, že přeplavání kanálu La Manche je pro dálkového plavce něco jako maturita. Osud mi nepřál tuto maturitu složit, ale celá příprava nebo studium, mi dalo pro život hodně. Mimo to byl můj život obohacen poznáním spousty zajímavých lidí, od kterých jsem se mnohému přiučil a čerpal z jejich životních příběhů; stávali se pro mne akumulátorem životní energie, kterou jsem pak dokázal využít pro sebe. Nevím proč, ale celý život mě magicky přitahovali starší lidé a jejich životní moudrost. Cítil jsem se v jejich společnosti dobře a mylím, že tomu bylo i naopak. Nesnášel jsem u svých vrstevníků jakékoliv posměšky vůči starší generaci, považoval to za mladickou hloupost, která se těmto lidem dřív nebo později vymstí. Taky mi nesmírně vadilo to, co minulý režim s oblibou dělal – míchání politiky do sportu. Neposuzoval jsem člověka podle jeho politického či náboženského přesvědčení, ale podle toho, jak se choval. Proto v celém svém vyprávění nedělám rozdíly mezi lidmi pro jejich náboženskou nebo politickou příslušnost, ale každého popisuji tak, jak se mi jevil a jak jsem ho poznal jako člověka.

 

Později jsem se snažil uplatnit své zkušenosti v našem sportu jako dobrovolný funkcionář tělovýchovy, a v roce 1977 s pomocí Tomáše Jahna a Franty Kosaře obnovil po šestnácti letech plavecký maratón Štěchovice-Praha, dlouhý 25 km. Nebyla to lehká záležitost. V té době totiž byly z ekologických důvodů na Vltavě zakázány motorové lodi, a tak náročný maratón by bez nich byl nepředstavitelný. Přes veškerá úřední nařízení se mi podařilo je prosadit. Tehdy zazářila na plaveckém nebi nadějná hvězda, mladičká sedmnáctiletá plavkyně Jitka Grundová z Ústí nad Labem. Jejím trenérem byl Pavel Tomeš.

Trenér Pavel Tomeš s plavkyní Jitkou Grundovou JItka Grundová

Bez nejmenších obtíží porazila všechny muže. Startovalo jich devět a byl mezi nimi i druhý československý přemožitel kanálu
La Manche Jan Novák, jehož trenérem pro překonání této anglické úžiny byl rovněž Pavel Tomeš. Ta samá Jitka, o pár let později, v roce 1979, vyhrála známý plavecký maratón Neapol-Capri. Mimo to, že byla v plavání velmi rychlá, měla kupodivu na svou nízkou tělesnou váhu neuvěřitelnou otužilost proti chladu, snad už vrozenou, a několikahodinový pobyt v ledové vodě jí nedělal žádné problémy. Parodox byl, že jejímu trenérovi Pavlu Tomešovi studená voda nebyla dvakrát příjemná a skoro každý maratón, kterého se zúčastnil jako závodník, končíval promrzlý na kost.

Bylo by nespravedlivé zapomenout na další dobrou plavkyni z řad pražských otužilců, Evu Škodovou. Patřila, o pár let dříve, k rychlým dálkovým plavkyním s vynikající otužilostí. Neměl bych zapomenout ani na další ženy, jako je Ema Zelenková, Dráža Šedová, Jarka Janíková, Anna Šulcová a Adélka Hrubešová, rozená Vytlačilová, všechny z Prahy, které patří k takzvaným skalním otužilkyním, plavajícím v ledových vodách dodnes a tím drží vytrvalostní rekordy dlouhodobého provozování tohoto sportu.

Václav Židek po mnoha letech před klubovnou otužilců v Praze Braníku Dráža Šedová, Emma Zelenková a Jarka Janíková

K jedněm špičkově vrcholovým výkonům vytrvalostního plavání v bývalém Československu nepochybně patří i plavba Lídy Jelínkové z Pardubic ve vodách nevyzpytatelného Kanálu. Tato skromná bývalá závodní plavkyně pokořila Kanál v novém československém rekordu za pouhých 10 hodin 28 minut. Tím překonala dosavadní rekordy našich prvních přemožitelů Františka Venclovského i Jana Nováka a stala se první úspěšnou ženou v těchto vodách z Československa. (Bylo tomu, bez třech dnů 17 let, kdy se prvnímu Čechoslováku Františku Venclovskému podařilo přeplavat anglickou úžinu.) Od svých devíti let až do devatenácti se věnovala bazénovému plavání, kde také několikrát reprezentovala naši republiku. Později v roce 1093 přešla na dálkové plavání a zúčastnila se mnoha zahraničních maratónů, jako např. Capri-Neapol, ve Švýcarsku přes Ženevské jezero, dále pak v Německu, Polsku a bývalé Jugoslávii.

Štěchovický maratón se plaval ještě jednou, o rok později, pod vedením Tomáše Jahna, a tím skončil. Zrovna tak jako o několik let později další dvanáctikilometrový maratón na Vltavě Vrané-Praha, který měl už mnohaletou tradici.

 

Dne 4. října 1980 jsem se svou rodinou emigroval do SRN, kde v Kolíně nad Rýnem žiji dodnes, a kde jsem přes dvacet let pracoval jako výtvarník u umělecké firmy Achatit-Schirmer.

Asi za půl roku po našem odjezdu zemřel za ne zcela jasných okolností Oldřich Liška, nestor československých otužilců. Bylo mu 70 let. Našli ho sousedé v jeho bytě téměř v bezvědomí, vyloučit nelze ani otravu unikajícím plynem. O pár dní později, 5. 3. 1981 v nemocnici umírá.

Po dvanácti letech emigrace, tři roky po pádu komunistického režimu, jsem pPrvní žena z Československa Ludmila Jelínková, která přeplavala La Mancheoprvé přijel do Prahy, abych navštívil své rodné město. Při pochůzkách Prahou jsem zavítal do klubovny pražských otužilců v Braníku. Jaké bylo mé zklamání, když jsem uviděl chátrající budovu, tu, která byla víc než před dvaceti lety postavena z iniciativy Oldřicha Lišky a stala se tak po jeho smrti, aspoň v mém srdci, jeho pomníkem. Další zklamání mě potkalo, když jsem na Olšanech vyhledal Liškův hrob. Oldřich měl totiž v závěti přání, aby měl na hrobě kámen, symbolizující kus ledu, s nápisem: Zde odpočívá Oldřich Liška, sportovec. Bohužel, jeho závěť nebyla naplněna. Na náhrobní desce je napsáno: Rodina Farova a rodina Liškova. Tyto dvě smutné okolnosti, a ještě další, o kterých se nechci rozepisovat, mě přiměly k tomu, abych tuto knihu dokončil. Aby takové osobnosti, jako byly Alfred Nikodem, Oldřich Liška, František Venclovský, Jan Novák, Štěpán Polák, T. K. Divíšek, Lída Jelínková a další od ledových vod neupadly úplně v zapomnění, protože lidská paměť je, bohužel, někdy tak krátká.

 

Milý Václave,                                                                                                                 2. 3. 1995

 

Zároveň s Tvým dopisem jsem obdržel Tvé milé vánoční přání. Mnoho díků za ně, a promiň mi, prosím, že odpovídám pozdě. Blahopřeji Ti k úspěšné emigraci do Německa. Vidím, že jsi muž činu a vůbec nepochybuji, že kdybys neměl zdravotní potíže, dosáhl bys svého cíle a kanál La Manche přeplaval. Má žena a já jsme obdivovali i Tvůj sochařský talent. Tvé práce, zobrazené na fotografiích jsou jedinečné.

Angličtina, kterou byl napsán Tvůj dopis, byla perfektní. Nebyl žádný důvod se omlouvat. Řekni, prosím, přítelkyni svého mladšího syna, že překlad byl velice dobrý. Nyní pár slov  o mně a mé rodině. Jsem už skoro 10 let ženatý s mou Debrou, kterou mám velice rád. Debra pracovala 11 let v sektoru Computer-Elektronik a teď je plně zaměstnána naším tříletým synem Blakem, kterého oba rozmazlujeme. Svou kariéru jsem začal jako učitel přírodních věd na státní škole Hammand Indiana. Později jsem se přestěhoval z Chicaga na Floridu, kde jsem Debru poznal. Vyučování na škole jsem zanechal a začal novou práci, a to jako obchodní zástupce jedné německé firmy, kterou budeš určitě znát. Jmenuje se Hoechst-Roussel. Kontaktují se s lékaři, nemocnicemi a farmaceutickým velkoobchodem, kterým nabízím a prodávám výrobky firmy. Tolik o mně.

Velmi obdivuji, že jsi se rozhodl své nápady a postřehy o plavání zpracovat knižně a tím je i zvěčnit. Jsem velice poctěn tím, že se hodláš zmínit i o mně. Budeš-li potřebovat mou pomoc, klidně se na mě obrať. K dopisu přikládám novinové reportáže z přeplavby kanálu La Manche třemi směry s grafikonem uplavaných tratí. Budeš-li potřebovat jakékoliv další informace, zkontaktuj se se mnou. Budeme se těšit, že o Tobě opět uslyšíme a přeji Ti vše dobré i ve spisovatelském úsilí.

S přátelským pozdravem Tvůj

                                                                                                                                  Jon Erikson

 

 

Vzpomněl jsem si znova na slova Richarda Halliburtona:
“Vzpomínky na dobrodružství, která jsme zažili, pominou, ale myšlenky na dobrodružství, která nemůžeme prožít, zůstávají...“

 
 KONEC

 
CHRONOLOGICKÁ TABULKA
422 p. n. l.
zmínka o otužování filozofa Sokrata.
19.1.1848
se narodil v Dawley první přemožitel La Manche Američan Matthew Webb.
25.3.1864
se narodil Alfred Nikodem, zakladatel sportovního otužování v Československu.

28.8.1885

jako první na světě přeplaval kanál La Manche z Doveru do Calais americký kapitán Matthew Webb, v čase 21 hodin 45 minut. Bylo mu 27 let. O osm let později zahynul při pokusu proplavat Niagarskými vodopády.
1897
farmakolog a profesor univerzity v Brně a Univerzity Karlovy v Praze MUDr. Karel Chodounský (*8. 5. 1843 – +13. 5. 1931) začal jako první soukromě otužování ve volné zimní přírodě. Napsal také knihu Vliv ovzduší na zdraví člověka.
9.1.1900

6.8.1902
se narodil v Brně Tunal Karel Divíšek, všestranný sportovec, potápěč a spoluzakladatel plavby zahajující zimní sezónu otužilců v podzemní říčce Punkvě v Moravském krasu.
1906
se v Praze narodila Helena Fedievová od Královské, žačka Alfreda Nikodema, přezdívaná Vltavěnka či Vltavanka. Zemřela v lednu 1987. Podrobněji je možné se o ní dočíst v knize Jana Čáky „Zmizelá Vltava” (str. 132–135), vydané nakladatelstvím Baroko a Fox 1996, v novele spisovatelky Blanky Kubešové Vltavěnka – Příběh Krásné Heleny od Svatojánských proudů” .

7.8.1910
se narodilOldřich Liška, nestor československých otužilců a plavců vytrvalců. Místo narození Praha-Nusle, Táborská 24. Krátké CV najdete na stránkách otužilců: http://www.otuzilci.cz/pages/liska.htm .
1920
Alfred Nikodem se stává přeborníkem České obce sokolské. Tehdy vrcholný orgán našeho sokolstva.
Prosinec 1923
Alfred Nikodem plave poprvé veřejně v zimě ve Vltavě.
1923
Alfred Nikodem zakládá sekci Zimní záchrany tonoucích při APK Praha (Amatérský plavecký klub).
25.3.1924
Pražská župa čsl. plaveckého amatérského svazu uděluje, u příležitosti plavby Napříč Vltavou  u Čechova mostu v Praze, Alfredu Nikodemovi svrchované sportovní uznání.
29.5.1924
Československý amatérský plavecký svaz předává A. Nikodemovi putovní pohár.
2.8.1925
Alfred Nikodem vyhrává na trati 300 metrů v kategorii veteránů I. cenu v plavecké soutěži ve Švýcarsku (Švýcarský pohár).
12.3.1926
se narodil v Užhorodu profesor tělovýchovy Josef Robert Kovalčík, otužilec, hlavní rozhodčí a v mnoha případech i ředitel plaveckých maratónů a otužileckých soutěží v republice.

1926

Jako první žena na světě překonává kanál La Manche z Francie do Anglie v čase 14 hodin 39 minut devatenáctiletá Američanka, německého původu, Gertrude Ederlová.
První ženou z Československa, která přeplavala kanál La Manche byla Lída Jelínková z VCHZ Pardubice. Plavala dne 3. 8. 1988 z Doveru do Calais v čase 10 hodin 28 minut a uplavala 42 km.
1.10.1928
Oldřich Liška jako osmnáctiletý začíná otužování ve volné přírodě.
25.12.1928
Alfred Nikodem vyhrál pařížský pohár Napříč Seinou v kategorii starších pánů. Voda +7°C, vzduch +9°C.
Prosinec 1928
rekordní počet 63 plavců plave společně s Alfredem Nikodemem.
7.4.1929
závod Napříč Prahou skončil tragicky pro jednasedmdesátiletého účastníka plavby ing. Toužimského, který byl ve vodě zasažen mrtvicí.

16.8.1930
 
byl otevřen plavecký bazén pod Barrandovem a 31. 7. vyzval herec Vlasta Burian Alfreda Nikodema (jako propagační akt) k plaveckému závodu na 
100 metrů.
25.4.1932
se narodil v Lipníku nad Bečvou František Venclovský, první čsl. úspěšný plavec přes kanál La Manche. Zemřel 13. prosince 1996 v Přerově.
5.9.1932
plave poprvé Alfred Nikodem na trati 200 m v uniformě a puškou. Na trati 500 metrů plave v pytli. Veřejné vystoupení.
15.12.1932
se narodil v Praze Štěpán Polák, sportovní potápěč, otužilec, konstruktér a vynálezce. Zemřel v Praze dne 28. 6. 1994.
11.7.1934
plave sedmdesátiletý A. Nikodem Napříč Brnem v řece Svratce trať dlouhou 2 600 metrů v čase 38 minut 59 vteřin.
1937
zmizel beze stop s bárkou v Tichém oceánu Richard_Halliburton
10.9.1944
pod vedením O. Lišky začíná pravidelné veřejné otužování u Trojského mostu v Praze.

24.12.1944
nepovolené vystoupení otužilců před veřejností u Trojského mostu v Praze. Plavba Napříč Vltavou s konala za teploty vzduchu -14°C.
13.1.1945
věnovali ilegálně dělníci za Zbrojovky v Praze-Holešovicích plaketu Oldřichu Liškovi za plavbu Napříč Vislou. Za války byl přísný zákaz koupání ve Vltavě pod trestem smrti.
16.12.1945
první slavné veřejné vystoupení otužilců po skončení II. světové války u Občanské plovárny v Praze. Vystoupení se naposledy zúčastnil 82-letý
A. Nikodem. Dále plavali kromě O.Lišky, Hrášek, Sedlák, Čestická, Gregor 
a Reihitz, všichni z APK – Praha.
1946
A. Nikodem předává své žezlo vedení pražských otužilců Oldřichu Liškovi.
15.12.1946
veřejné vystoupení otužilců u mostu Svatopluka Čecha mezi Občanskou plovárnou a tehdy Dvořákovým nábřežím.
Vystoupení se nemohlo uskutečnit v plném rozsahu, nepodařilo se prosekat led ve Vltavě. V noci bylo - 20°C.
1947
Oldřich Liška zakládá TOK - Tělovýchovný otužilecký klub.
21.12.1947
v 11 hodin u Národního divadla v Praze pořádal TOK – Praha předvánoční plavbu ve Vltavě, které se zúčastnilo 6 otužilců; tato akce je považována za první ročník dnešního memoriálu Alfreda Nikodema.
1948
vzniká I. oddíl otužilců a plavců vytrvalců při Tělovýchovné jednotě Hostivař – Praha.
1949
byl založen plavecký maratón Štěchovice – Praha (25 km). Tento maratón měl celkem 6 ročníků (1949 – 1954). Od roku 1955 do roku 1962 se plaval maratón Davle – Praha (7. až 14 ročník). Od roku 1963 se trasa zkrátila na 12 km, maratón Vrané – Praha.
Červen 1949
Oldřich Liška odzkoušel možnost plavání v podzemní říčce Punkvě v Moravském krasu.
2.10.1949
první oficiální zahájení zimní sezóny otužilců veřejnou plavbou v říčce Punkvě za plavecké účasti Tunala Karla Divíška, kterou založil Oldřich Liška.
30.10.1949
zemřel A. Nikodem, zakladatel sportovního otužování v Československu.
 
18.7.1950
Karel Vobr uplaval po proudu na Dunaji 155 km v čase 21 hodin 25 minut 30 sekund. Ztratil 5, 2 kg své váhy a v cíli měl kritickou teplotu těla 35°C.
1952
plave Karel Vobr plavecký maratón Napříč Čechami přes Prahu do Děčína v etapách. Uplaváno 377 km v čase 137 hodin 37 minut.
24.10.1956
v Brně zemřel sportovec Tunal Karel Divíšek .
1958
vznikají další otužilecké oddíly po celém Československu.
1961
Štěpán Polák jako první rozšiřuje při pražském I. oddílu otužilců a plavců vytrvalců o sportovní potápění bez ochranných pomůcek (oděvů) po celý rok.
20.9.1961
Argentinec Antonio Abertondo  jako první člověk na světě překonává kanál
La Manche oběma směry nonstop v čase 43 hodin a 10 minut.
Leden 1962
v Mladém světě je vytištěn komentář populárního J. Liona o vánočním vystoupení otužilců u Národního divadla v Praze. V čase vystoupení v 
11 hodin bylo -18°C, ranní mráz -22°C. Celkem bylo 13 účastníků a 9 sportovních potápěčů bez ochranných oděvů. Plavby se zúčastnily osmnáctiletá Dagmar a devatenáctiletá Květa Pluskavská.
1965
Američan Ten Erikson jako druhý člověk na světě přeplavává kanál La Manche oběma směry nonstop, v čase 30 hodin a 3 minuty (světový rekord).
1967
O. Liška založil plavecký maratón na Lipně (Šumava), kterého se pravidelně plavecky zúčastňoval až do roku 1970, kdy plaval tento závod jako šedesátiletý.
1967
vstup otužilců do Pražského plaveckého svazu.
1968
vstup otužilců do Českého plaveckého svazu.
19.1.1969
první přímý přenos Čsl. televize z veřejného vystoupení otužilců na přehradě v Hostivaři za plavecké účasti tehdejšího ministra zahraničí prof. Dr. Jiřího Hájka, který jinak navštěvoval hostivařskou přehradu po celou zimu, za účelem soukromého otužování. Komentoval Zdeněk Sucharda a Vladimír Kulíček.
6.9.1970
první pokus Františka Venclovského přeplavat La Manche (z Francie do Anglie), který se pro špatné povětrnostní podmínky nezdařil. Po dvanácti hodinách vysilující plavby zcela vyčerpán vzdává.
15.8.1971
dálková plavba Hradec Králové – Pardubice (28 km) uplaval Jan Novák za více než 7 hodin.
30.7.1991
František Venclovský jako první Čechoslovák přeplaval z Francie do Anglie   kanál La Manche v čase 15 hodin 26 minut. Celkem naplaval 56 km.
1.1.1972
plavba přes Vislu u Poniatowského mostu ve Varšavě, jejíž iniciátorem byl československý otužilec Václav Židek.
1.1.1972
vchází v platnost první Soutěžní řád sportovního otužování a dálkových plaveb, schválený Českým plaveckým svazem Českosloslovenské tělovýchovy.
13.7.1972
Zdravotnická rada ÚV ČTO se kladně vyjádřila ke sportovnímu otužování po stránce legislativní.
18.8.1973
kvalifikace na kanál La Manche na jezeře Lipno, kterou vyhrál v čase 14 hodin 35 minut 50 sekund na trati 40 km Petr Kolář z Tělovýchovné jednoty Hostivař, který se nemohl později z politických důvodů pokusit přeplavat Kanál. Petr Kolář patřil po dlouhou řadu let ke špičkovým dálkovým plavcům.

16.8.1974
 
jako druhý Čechoslovák přeplaval kanál La Manche v čase 13 hodin 27 minut pardubický letec Jan Novák  - (byl první Čechoslovák plavající ve směru z Anglie do Francie).

17.8.1974

první plavecký maratón Slapy – Praha (33 km) nonstop přes zdymadla dvou vltavských přehrad, jehož iniciátorem a jediným plavcem byl Václav Židek z Prahy. Čas 8 hodin 08 minut 18 sekund, teplota vody v průměru 16°C.
26.7.1975
Václav Židek a František Venclovský plavou maratón Slapy - Prahatentokráte 40 km dlouhý, nonstop přes tři zdymadla až na Občanskou plovárnu do centra Prahy. Čas 11 hodin 25 minut 18 sekund, teplota vody 14°C. 

18.8.1975

František VenclovskýJan Novák se zúčastňují šestičlenné internacionální štafety La Manche u příležitosti 100. výročí prvního přeplavání. Čas 11 hodin 29 minut 30 sekund.
Srpen 1975
druhý úspěšný pokus Jana Nováka   přes kanál La Manche. Trať 47 km dlouhou uplaval v čase 12 hodin 45 minut.

30.8.1975
druhý úspěšný pokus Františka Venclovského přes kanál La Manche. Úsek 46 km zaplaval za 13 hodin 42 minut. Byl to třetí nejlepší čas v historii přeplavání Kanálu v kategorii veteránů.
Srpen 1975
Jon Erikson překonal rekord svého otce Teda o 3 minuty při úspěšném přeplavání kanálu La Manche non stop oběma směry za rovných 30 hodin plavby.
26.12.1976
30. ročník Memoriálu Alfreda Nikodema s rekordní účastí 214 plavců- otužilců.
16.7.1977
plavecký maratón 1. ročník Štěchovice – Praha (25km)suveréně vyhrála 17-letá Jitka Grundová z Ústi nad Labem v čase 5 hodin 22 minut 59 sekund, druhý byl Jan Novák 5 hodin 43 minut 34 sekund. Závod, který byl v historii dálkového plavání sedmým v pořadí, se plaval ve 14°C vodě. Další rok se tento závod ještě opakoval, ale už naposledy.

Říjen 1977
Pavel Tomeš a Imrich Záhorčík plavou štafetovým způsobem z Mělníka do ústí nad Labem. Na 60 km trati se střídali po hodině a celou trasu uplavali v čase 13 hodin 28 minut 11 sekund.

8.2.1978
zemřel v Praze na zákeřnou nemoc ve věku 52 let Josef Robert Kovalčík, profesor tělovýchovy.
20.9.1978
Jitka Grundová uplavala v padesátimetrovém bazénu 60 km. Tento úctyhodný maratón plavala v Paticích u Komárna v čase 19 hodin 11 minut.
8.7.1979

Jitka Grundová obsadila první místo v neoficiálním mistrovství světa amatérů v závodě Capri – Neapol (33 km uplavala za 9 hodin 55 minut 39 sekund).
8.7.1979
Mgr. Ema Zelenková z Prahy jako první žena z Československa se zúčastnila plaveckého masového závodu na 3 km ve švédském městečku Vansbro, kde plavalo přes 2 400 závodníků. Závod se pořádal na řece Vanån jako 30. jubilejní ročník, za převážné účasti plavců ze skandinávských zemí.
1979
Kanaďanka Cynthie Nocholsová, první žena, která přeplavala kanál La Manche dvěma směry nonstop, v čase 19 hodin 12 minut.
5.3.1981
zemřel Oldřich Liška, zakladatel sportovního otužování a dálkového plavání.
Srpen 1981
 
jako první na světě Jon Erikson (26 let) přeplaval za 38 hodin a 27 minut kanál La Manche třemi směry nonstop. Do té doby byl držitelem rekordu dvojitého přeplavání. Celkem ho přeplaval osmkrát, z toho čtyřikrát se jednalo o dvojité přeplavání.
 
Čeští a čs. přemožitelé kanálu v jednom směru (podle času)

07:25 - Yvetta Hlaváčová (2006, Anglie-Francie)

08:42 - Yvetta Hlaváčová (2005, Anglie-Francie)

09:45 - David Čech (2004, Anglie-Francie)

10:07 - Stanislav Bartůšek (2005, Anglie-Francie)

10:28 - Ludmila Jelínková (1988, Anglie-Francie)

11:03 - Filip Pytel    (2007, Anglie-Francie)

11:56 - Dana Zbořilová (2001, Anglie-Francie)

12:05 - Jan Příborský (2003, Anglie-Francie)

12:45 - Jan Novák (1975, Anglie-Francie)

13:27 - Jan Novák (1974, Anglie-Francie)
13:42 - František Venclovský (1975, Francie-Anglie)

14:07 - Richard Haan (2005, Anglie-Francie)

15:26 - František Venclovský (1971, Francie-Anglie)

15:55 - Libor Laštík (1998, Anglie-Francie)

16:14 - Petr Mihola (2006, Anglie-Francie)
 
23:38 - Richard Blatný (1998, Anglie-Francie)

Čeští přemožitelé kanálu v obou směrech
19:54 -  David Čech (2006, Anglie-Francie-Anglie)

Originální ilustrace pro Pozitivní noviny © Olga Janíčková

Foto © z archívu V.Židka

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 06. 04. 2008.