Björn von Sydow – Jitka Vykopalová: Politik och demokrati är mitt sätt att leva (2/2)

Rubrika: Publicistika – Co je psáno...

   Česká verze                      

2.delen                                                                                                                         ►  1. delen
Björn von Sydow
Curriculum Vitae
Björn von Sydow
,

född 26 november 1945 är en svensk topp politiker (socialdemokrat), gift med Madelaine med vilken han har fyra barn (Johan, Martin, Göran och Lotten).


► Riksdagsledamot 1994 –
► Ledamot Konstitutionsutskottet 1994-95.
► Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 1995-96.
► Ledamot Valprövningsnämnden 1994-95.
► Krigsdelegationen 1998-2006, ordförande 2002-06.
► Riksdagsstyrelsen 2002-06, ordförande 2002-06 och Utrikesnämnden 2002-06.
► Talman 2002-06.
► Statsråd, Närings-och handelsdepartementet, 1996-97, stadsråd och chef, Försvarsdepartement 1997-2002.
► Ledamot och vice ordförande Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling 2006-
► Filosofie kandidat, Stockholms universitet 1969. Filosofie doktor och docent i statskunskap, Linköpings universitet, 1978.
► Vikarierande universitetslektor 1969-1971.
► Sekreterare till Tage Erlander 1970-74.
► Universitetslektor, Stockholms universitet 1978-82 och 1992 -
► Prefekt, Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan i Stockholm 1982-88. Redaktör, tidskriften Tiden 1983-89.
► Planeringschef, Statsrådsberedningen 1988-91.
► Verkställande ledamot Forskningsberedningen 1988-91.
► Ledamot Industriella och tekniska rådet 1988-91 samt miljövårdsberedningen 1994-96, ordförande 1994-96.
► Styrelseledamot Centralförbundet för socialt arbete, ordförande 1987-94.
► Ledamot fri- och rättighetsko-mmittén 1995-96, ordförande 1995-96.
► Särskild utredare med uppdrag att utreda frågorna om direkta val av styrelsen i allmänna pensionsfonder 1984-86.
► Ordförande Rikskommittén Sveriges nationaldag 2002-06.
► Ordförande i Vetenskapsrådet 2007 –
► Ordförande Solna arbetarekommun 1983-2000.
► Styrelseledamot Stockholms läns distrikt av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, ledamot verkställande utskottet 1987-94.
► Ordförande Museiförening Östra Södermanlands Järnväg 1973-76.
► Kommunfullmäktig, Solna 1979-96.
► Ledamot kommunstyrelsen 1983-94.
► Ledamot social distriktsnämnd 1977-82, vice ordförande 1980-82, miljö- och hälsoskyddsnämnden 1983-91, ordförande 1983-91, och socialnämnden 1992-94, andre vice ordförande 1992-94.

Skrifter
Efterskrift, Karleby, Socialismen inför verkligheten (1976, tillsammans med Tage Erlander),
Kan vi lita på politikerna? Offentlig och intern politik i socialdemokratins ledning 1955-1960 (1978, akademisk doktorsavhandling),
Pedagogiska nämnden i svenskt statsliv (1981),
Vägen till enkammarriksdagen (1989),
Demokratisk författningspolitik i Sverige 1944-1968 (1989),
Parlamentarismens utveckling (1990),
Att vara med på riktigt. En politisk essä (1993),
Parlamentarismen i Sverige: Utveckling och utformning till 1945 (1997),
Sverige och säkerheten inför 2000-talet (1999),
samt uppsatser om bl.a. forsknings, författnings-, försvars- och säkerhetspolitik.

Björn von Sydow intervjuad av Jitka VykopalovaJV - I post-socialistiska länder, i Tjeckien utan undantag, redan även på löpsedlar av seriösa tidningar förekommer mer och mer ofta privata angelägenhet och skvaller på politiker och andra kända personer och det viktigaste - egen verksamhet av dessa människor - står någonstans i bakgrunden.
Tror du att denna situation existerar tack vare ”den unga, icke utrasade demokrati” som söker sin plats i jämt mer komplicerade världen” eller att det är en negativ påverkan av media som söker upp dessa typ av nyheter och påstår att just dessa nyheter är det som läsare vill ha, att de här information säljs bra och för de andra - ”positiva” inga eller få intresse visas?


Det är ju en jättefråga. Jag anser att inte bara postsocialistiska länder har det här utan det gäller t.ex. även i Stor Britanien. Där man har en väldig hård granskning av personliga förhållanden. I Frankrike har man det - på sätt och viss också - om det gäller korruption och sånt. Jag tycker att det kanske ändå är så att omslaget i Tjeckien eller i de andra postsociala gör att de närmar sig de traditionella demokratierna i väst. Från den censur i kommunistiska tider när ingenting sånt här skrevs utan det var bara officiösa media som var lögnaktiga och falska i långa stycken. Till detta, som det är nu, upplevs det kanske som ett gigantiskt steg, men det finns faktiskt i vissa av de europeiska länderna och även delvis i Förenta staterna också.
Själv tycker jag att det måste skrivas om korruption och om brott som ska fram men min inställning är att kärleksrelation ska man inte gå in även om det är känd, inte heller om förhållande med barn, med föräldrar eller så. Utan det ska tillhöra privata sfären. Det kan skada på det sättet att - som du ju ställde frågan - att politikers vardagsarbete och huvuduppgifter nämligen att företräda folket i parlamentet eller vara ministern - att det kan komma skymundan. Pressen och media är jätteviktiga för att dra fram missförhållanden men om det bara är det och inte några positiva nyheter, då finns det en risk att följderna för en representativ demokrati blir negativa.

JV - Politikerna bryr sig inte så mycket om sitt arbete utom om sina egna vinster, både ekonomiska och karriär, om personliga relation, om vackra människor osv. Varför tror du att det finns?

Jag tror att väldigt många människor känner av att läsa om skvaller och om kändisar att det är en upplevelse som lockar en själ. De är som vi fast de är där uppe eller jag här nere är faktiskt lite renare och snällare än de där uppe, och jag här nere jag har inte tjänat många pengar, jag har bara tvårumslägenhet men min man älskar mig och är snäll mot mig och vi har en underbar kärleksrelation ändå. Se på de där uppe fast de har pengar och makt så är det bara trassel och sånt. Det finns många sådana där tillfredställersen i att läsa om det höga samhälle att de antingen är både höga och ändå är de vanliga eller de är vanliga men de låtsar att de är höga. Man kommer inte ifrån.

JV - Om det händer då och då… men det händer jämt… och det är falska information… det sårar människor…

Javisst, det gör falska signaler och det kan man absolut inte acceptera.

JV - Men varför finns inte någon myndighet som kan stoppa det - hm, det kan ju inte finas i en demokrati – alla kan skriva vad de vill... eller åtminstone t.ex. etiska rådet eller sånt…

Men du vet, i Sverige har vi en lagstiftning som är mycket tillåtande och det var faktiskt så att i våras var det en skådespelare - Michael Persbrandt - han blev uthängd av Expressen att han var en alkoholist och intagen på en klinik. Då blev tidningen åtalad och fällt och den som är ansvarig måste betala själv! Tidningen får inte betala ett stort skadestånd och böter. Så det går att komma åt! Men det är klart att i en demokrati är det känsligt.

JV - Vet du vad är konstigt? Att de berörda personer, trots att de får från media dåligt rykte, får ännu mer uppmärksamhet och kanske ännu högre poster och välbetalt jobb – tänk kanske på modellen Kate Mosse - hon har tagit droger och sånt, men efter en kort tid blev hon igen uppe och t.o.m. ännu högre… Björn von Sydow undervisar statskunskap på Stockholms universitet

Jag, det är sant och det är konstigt. Hon som är super vacker och tjänar super mycket pengar har ju ändå misslyckats. Hon kommer att stå på benen igen och det vill folk läsa mer om henne och kanske misslyckar hon igen och faller ner.

JV - Men vilken är det här förebild för de yngre? De önskar ha också ett sådant jobb, pengar och makt och de bryr sig inte om hur gick det till, de kanske tror att det är normalt, att det ska bli så…

Det är det. Hur det ska gå i den riktig långa framtiden för demokrati, det undrar jag ibland också när det gäller media och medias bild av oss politiker och politiken och partier och sånt, det får jag erkänna att om man hela tiden i år efter år skildrar oss som obetydliga eller korrumperade eller att det som är viktigt att det är våra pengar och kärleksrelationer och inte att vi lagstiftar, inte att vi kontrollerar regeringen, inte att vi tar initiativ för förbättringar och sånt. Ja, hur ska det sluta? Ja, var ska det slutas? Jag ska säga det att även jag funderar över medias betydelse för demokrati i det långa loppet.

JV - Tack vare ditt arbete har du ganska mycket rest runt i världen, du har också besökt Tjeckien – vad har fastnat i ditt minne därifrån?

Jag har varit i Prag flera gånger. Jag har också gjort långa helikopter resor för att titta på försvarsindustrier som försvarsministern; så jag har sett landskapet också. Jag har läst en del tjeckisk ursprunglig litteratur, t.ex. ”Den tappre soldaten Svejk” många gånger och i viss mån har jag även läst Kafka, så har jag haft ett sinne för det absurdistiska draget i den tjeckiska kulturen.
Vlašim (foto:Pavel Loužecký)
JV - Har du rest dit mer som handelsminister eller försvarsminister?

Både och – och dessutom tror jag som talman vid ett tillfälle. Jag har varit där som turist med min fru och hälsat på vår son som har varit där som student på Erasmus stipendium i Pilsen och sen i Prag också. Så jag tycker att jag varit där rätt mycket.

JV - Vad något annat skulle du kunna gärna se eller besöka i Tjeckien?

Jag skulle vilja komma i de mindre städerna. Det skulle bli roligt att göra. Det finns en del intressanta beröringspunkter på det sättet för att Tjeckien tillhör de delar i central Europa som hade en reformation inom kyrkan och som upplevde de hemska krigen omkring och sånt. Det är väldigt intressant element och likhet av det här också i andra länder. Det finns ett märkligt historiskt sociell-kulturell element av det. Man kan känna det när man samtalar.

JV - Jag kan inte motstå en fråga: Vad tycker du om tjeckiskt öl, tillhör det till dina favoriter?

Absolut! Ett besök på en normal svensk pub: Staropramen, har ni där? Jag tycker att tjeckiskt öl är faktisk nog det bästa eller bland de bästa som finns.

JV - Då har jag inte gjort fel att ta med mig en presentkartong med öl till dig – den är direkt från Tjeckien…

Nej!?

JV - Min kollega var förra veckan i Tjeckien och jag bad honom komma med tjeckiskt öl…

Nej!?

JV - Ölet är från Olomouc!

Nej!? Bara tårarna kommer… Det är perfekt! Jag är en mycket stor anhängare av tjeckiskt öl, jag vill gärna fråga – har ni nya sorter som jag inte hade druckit? Det ska bli roligt…

JV - Ölet heter Krušovice – det har du kanske inte smakat?

Nej, det tror jag inte. Jag är verkligen en stor anhängare av tjeckiskt öl!

JV - Hur skulle du enkelt och spontant presentera Sverige för tjeckisk allmänhet?

Det är fyra olika årstider och de är väldigt olika; naturen och klimatet är väldigt nära på gott och ont, det är ett rationellt samhälle, det är samhälle med ganska mycket empati numera och kvinnor och barn har en bra ställning, och sen har vi haft fred i två hundra år och det har skapat en hel del av det här rationella och det empatiska. Freden har betyt väldigt mycket.
Björn von Sydow i sällskap av kronprinsessan Victoria och prinsessan Lilian
JV - Vad tror du att tjecker kan om Sverige och svenskar?

Jag skulle tro att man kan en del om svenska industriprodukterna, bilarna, flygplanet naturligtvis, och att socialdemokraterna är väldigt starka här och att före 1930-talet slut hade vi ganska mycket kontakter - då den äldre generation som var tjeckiska och sudettyska och socialdemokratiska partiet hade mycket nära relationer med svenskarna. Det kanske finns åtminstone hos äldre generation kännedom om ABBA, Ingmar Bergman, Björn Borg och att svenska kvinnor är väldigt vackra osv. Och det är ju sant!
Det är så att många länder anar lite om Sverige men jag tror att folk är lite mer kunnig i Tjeckien därför att jag haft de här olika relationerna. Det man vet i Tjeckien är lite mer grundat än vad det kanske är i andra granländerna.

JV - Och vad skulle du önska att tjeckerna ska kunna om Sverige och svenskarna? Och tvärtom – svenskarna om Tjeckien och tjeckerna?

Jag skulle önska mer av den här självironiska litterrära och även filmtrationerna som finns i Tjeckien - jag har sett många Milos Formans filmer. Att de förmedlas till Sverige, det inslag är väldigt stimulerande, den här förmågan att både titta in sig själv och stå lite utanför för sig själv. Det är mycket positivt drag som jag önskar att vi kunde få mer av till oss och sen så skulle jag önska att tjeckerna ser hur mycket som framförallt man kan göra för jämstäldhet att kvinnor och barn kan leva bättre och vara tryga och att det gamla mansväldet pressas tillbaka och att Tjeckien på det sättet blir ännu mer moderniserad. Så vi behöver den tjeckiska självironi och Tjeckien kanske skulle behöva vår fokusering på framförallt bredare jämlikhet med jämstäldhet.

JV - Din son Martin har studerat tjeckiska, vet du varför valde han just detta språk?

Han började i grundskolan tror jag, när han läste tyska och ville gärna läsa ryska. Det var ganska en lång tid tillbaka när Ryssland teddde sig fullständigt bisard. Martin är född 1971, det var breznevismem där och hela sovjetsystem höll på att falla ihop och samtidigt var det gamla kvar. Martin hade en lärare, en mycket vacker kvinna som talade tjeckiska, var född i Slovakien, bott i Prag, gifte sig med en svensk och hade bott i Sverige och undervisade ryska. Då öppnades på någorlunda normala förhållande i Ryssland möjligheter för utläningar att läsa, så läste han ryska på ett lingvist universitet i Moskva. Men så småningom greps han av kärlek till det tjeckiska språket och kulturen med understöd av lärarinna som hade varit en ständig flod referenser om vackra och fantastiska två länder Tjeckien och Slovakien. Och så började han resa där och fick stipendium.

JV - Varifrån har kommit de ständiga intresse för Tjeckien?

Genom lärarinnan, hon undervisade honom ryska och också tyska på gymnasiet. Sen sökte han till Erasmus stipendium och kom till Pilsen och läste tjeckisk lingvistik, det var inte lätt. Men han läste det, bodde i Prag, hade några undervisnigar där och från dess reser han varje år (per järnväg oftas) i de vackra länderna Tjeckien och Slovakien. Otrolig spännande och vackra paradoxernas samhälle.

JV - Att Martin fick lära sig tjeckiska var det för nöjes och nyfikenhets skull, inte för något arbete?

Ja, för nöjes skull. Men han var en gång i Prag när jag var försvarsminister och då var han faktiskt min personliga tolk och tolkade åt mig när jag satt med min tjeckiska kolega. Så han har gjort lite sånt jobb också.
Nu arbetar han sedan ett par år tillbaka som spårvagnsförare och som tågledare på spårvagnarna – Tvärbanan och på Lidingöbanan, så tjeckiska har stannat vid att vara som ett fritidsintresse.

JV - Han har ärvt kärlek till järnväg...

Ja! (sagt med stor leende…)
Min son läser varje dag på nätet tjeckiska tidningar... också om de negativa nyheter och politiker… Jag har alltid fått lite „särskillt sidoinformation“ från honom om hur det tjeckiska politiska systemet utvecklar sig.

JV - Då borde han läsa också Positiva nyheter..!

Jag ska berätta om denna länken och vår interview!

JV - I Sverige, på grund av klimatiska förhållanden pågår sommar ganska en kort tid – det är därför inte konstigt att svenskar väljer helst sin semester under juli månad – och ganska ofta hela månaden på en gång…Hur brukar du helst tillbringa sommaren?

Jag vill helst vara i Sverige, jag tycker om att vara i utomlands men just på sommaren tycker jag att vara i Sverige, i Norden. Det är ljuset och naturen som lockar. I år har jag varit på Gotland, där såg jag bl.a. en fantastisk uppsättning av Shakespeares Hamlet som Lars Moren hade gjort. Otroligt fint. Min fru har sin närmaste släkting som har sin semesters hus i sydöstra Skåne, då åkte vi ditt och där har jag också min farfar och farmor begravda i Ystad och vi hälsade på graven, sen åkte vi upp till Härjedalen där vi har vår fjällstuga, vi gick i fjällen och åkte till Grövelösjön alldeles på gränsen till Norge. Det var så strålande vackert. Otroligt vackert. Sen åkte vi ner till Småland, där har jag ridit med min fru, vår dotter och hennes pojkvän i en vecka och sen har jag varit på Västkusten och hälsat på en av mina söner som du fick höra att han talar tjeckiska som har fått sitt första barn, som är ett av mina barnbarn. Så jag har rest i Sverige så otroligt mycket och det är vad jag tycker om att göra. Sommaren i Sverige är fantastisk! Det är ljuset - morgonljuset, kvällsljuset, man är nära naturen, här är inte så varmt som i andra delar i Europa.

Björn von Sydow som konduktörJV - Idag är det ”in” att ägna sig på sin fritid åt ”snobbiga hobbies” som t.ex. tennis eller golf. Det är därför mycket sympatiskt för mig när jag läste om dig att du trots sin stor arbetsbelastning inte glömmer sin hobby – järnvägståg! Det låter mycket nostalgiskt…

Det var så att när jag var kanske tio år hade vi sommarvistelse i Ystad och där det varit järnvägar som inte hade blivit moderniserade utan de var otroligt gammaldags. Min pappa var lite intresserad av det eftersom på hans sida av släkten fanns en del gamla järnvägsmän. Jag greps av starkt intresse för järnvägar och särskilt för dem som var på 1950-talet och tillbaka. Då startades i Sverige den första hobby föreningen för järnvägar. Man hade tagit intryckt av England där hade man börjat på 50-talet och försöka bevara små järnvägar. Och då gick jag med den när jag var femton år. Jag tyckte att det har varit otroligt roligt att vara konduktör, att köra loko osv. Och jag tänkte även om jag sen varit höjdare här - jag har varit minister och talman och alltihopa – varför ska man sluta med sin hobby? Jag har fortsätt med det och det har varit också otrolig rolig när folk har undrat: är det försvarsministern eller är det talman som kommer här och klipper biljett? Det var så många roliga repliker som det sagt, otroligt humoristiskt har det varit. Om man bara får det då man blivit glad.

JV - Har du hemma några modeller av järnvägståg?

Ja, jag har lite hemma men de är inpackade för närvarande. Jag har fina elektriska modelltåg men det ändå är inte mitt riktiga intresse, jag ville ha riktiga ångtåg och helst inte så stora utan som det heter på svenska smalspår. De är riktiga men de är små. Det är som ponny hästar i förhållande till stora hästar ungefär.

JV - Tillfälle att begära dig om interview dök upp på en konsert av två tjeckiska konstnärer (piano, violin) i Dansmuseets kammarmiljö vilken anordnades av Tjeckiska centret och Tjeckiska ambassaden. Vad betyder kultur för dig?

Björn von Sydow med sin fru MadelaineDet är ganska mycket. Det var helt rätt att du fick den tanken att du såg mig där därför att kanske den starkaste kulturupplevelsen jag har då är det klassiska musiken. Och efter det att jag hade lyssnat på er konsert och har varit näre och tittat på utställningen – vet du vad min fru och jag gjorde då? Vi gick inte då och åt ert buffé utom vi gick över till Operan och så var en föreställning där, jag tror att det var Tosca då. Men hur som helst den klassiska musiken och väldigt gärna opera det är väl egentligen de starkaste kulturangagemang, sen även läser jag en del literratur, skönliterratur.

JV - Ditt efternamn – von Sydow associerar med namnet Max von Sydow, en världsberömd skådespelare, är ni släktingar?

Ja, vi är släktingar med det är avlägset. Det var olika grenar på familjeträdet som skiljde sig redan i slutet på sjuttonhundratalet. Jag har träffat honom, jag har pratat med honom, jag beundrar honom som skådespelare otroligt men han är en avlägsen släkt.

JV - Betyder det att du kan ditt släktträd‘?

Ja, på min mammasida har jag kommit långt tillbaka. På min pappa sida har jag inte alls kommit så långt tillbaka.

JV - Tjeckien och Sverige förenar historiska händelser som når djupt i tiden. Jag skulle vilja stanna vid ökända Trettioåriga kriget och tjeckiska kungadömes plundrig på konstnärliga skatter av svenskar. Mest bestulna minnesmärke har ursprung i överrika samlingar av kejsaren Rudolf II. Nästa år löper ut 360 år från en händelse när tjeckisk general Rudolf Colloredo-Mansfeld lyckades med sin armé försvara Prags Gamla stan från erövrandet av svenskar. Dessa var tvungna kapitulera men har inte återvänt utan stöldgods. Drottningen Kristina var en mycket duktig samlare...
Minnesmärkens återlämnande händer nu för tiden mycket sällsynt eller aldrig och denna fråga uttalas sällan och tyst. Sverige har i sin ägo praktfulla juveler, som t.ex. den unika Arcimboldos tavla av kungen Rudolf II (som blev restauerad av den världsberömda tjeckiska restaurator och konservator Frantisek Makes), i Uppsala bevaras vackra Silverbibeln, på Kungliga biblioteket i Stockholm är det Djävulens bibeln…
Tack vare invecklade handlingar på regeringarnas nivå uppstår nu i september månad „ett stort genombrott“ i dessa komplicerade angelägenheter och under regeringarnas beskydd högt värderad sist nämda boken ska bli utlånad för beskådning till Tjeckien!
Vad tycker du om denna gärning?


Ja är väldigt positivt till att man löser det på det här sättet. Att man gör såna långa långdispositioner. Jag vet inte riktigt hur den internationella praxis är men dels håller den på en utveckling på det sättet att man försöker läsa de här konflikterna genom långa utlåningar och kanske på det sättet kommer undan själva ägande. Ju mer man löser på det här sättet desto bättre.

Björn von Sydow med Jitka VykopalovaJV - Du förlänade från svenska kungen en hög utmärkelse – Konungens medalj i 12:storleken.
Jag gratulerar, det är verkligen en mycket stor ära! Skulle du kunna förklara för vilka förtjänster har kungen tilldelad dig denna utmärkelse?


Det är för en del insatser på samhälle på skilda området och det är nog framförallt talmans-skapet men även kanske i viss mån i mina tidigare insatser i samhällslivet som politiker men jag skulle tro att det är ändå framför allt för talmansskapet.
Jag är mycket stolt och glad över den, för den fina utmärkelsen. Jag upplever väldigt stor glädje!

Tack så mycket Björn von Sydow för den exklusiva interview och hans sympati för Positiva nyheter.

1. delen

Jitka Vykopalova, biträdande chefdirektör och representant för en tjeckisk illustrerad tidskrift på nätet ”Pozitivni noviny” (Positiva nyheter) i Sverige:
Jag är en tjeckiska som bor och jobbar några år i Sverige som försöker förmedla mellan de två länderna viktig och intressant kännedom om svensk samt tjeckisk kultur, natur, vetenskap, politik, idrott osv. Vi är på väg till en gemensam Europa och därför vill Positiva nyheter på ett trevligt sätt upplysa läsare i våra länder om varandras vardagligt samt festligt liv.
Därför valde jag en av de mest representativa personer i Sverige, uppskattat lika mycket hemma som i utomlands för att göra en intervju med, Björn von Sydow, och presentera honom för tjeckiska läsare, eftersom han är en person som kan bli en gedigen förebild för andra människor i sitt politiska arbete samtidigt vetenskapsarbete och åsikter gällande mänskligt beteende och jämställdhet.

Foto © Peter Berggren, Jitka Vykopalová, Pavel Loužecký

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 24. 09. 2007.