Jitka Vykopalová: Jiří Všetečka jubilující

Rubrika: Publicistika – Co je psáno...

Jiří Všetečka, foto: Jitka Vykopalová


Doc. Ing. Jiří Všetečka
Nejen zdatný „chodec“, ale i výtečný tanečník a samozřejmě uznávaný a oceňovaný fotograf. Především ale milý a usměvavý člověk se smyslem pro krásu, humor a radost ze života oslavil dne 12. října 2007 své jubileum 70 let.

Pozitivní noviny přejí jubilantovi pevné zdraví, životní pohodu a ještě dlouhou tvůrčí kariéru s množstvím zajímavých a krásných fotografií pro potěchu svou, ale i pro potěchu nás, jeho obdivovatelů.

Životopis

Doc. Ing. Jiří Všetečka

* 12.10.1937 v Praze
• absolvent Fakulty strojní ČVUT v Praze (1960)

• člen Asociace fotografů České republiky

Od roku 1964 byl kandidátem Svazu českách výtvarných umělců, od roku 1968 členem.
V letech 1969 - 1991 byl externím pedagogem na katedře fotografie filmové a televizní fakulty FAMU předmětů reportážní fotografie a audiovizuální prostředky ve výuce, docentem pro obor fotografie byl jmenován v roce 1977. Člen uměleckých komisí ČFVU, České televize, Rapidu.
Od roku 1964-1990 byl členem Svazu výtvarných umělců, v roce 2000-2001 předsedou Svazu českých fotografů.
Předsedou svazu českých fotografů byl v letech 2000 - 2001. Od roku 1991 je členem Nadační rady PANGEA.

Fotografuje od roku 1958 se zaměřením na fotografii jako dokument doby. Spolupracoval s redakcemi různých časopisů, Československou televizí, filmem i s Českou filharmonií.
Je autor 18 černobílých knižních publikací, získal ocenění Ministerstva kultury ČSR v soutěžích o nejkrásnější knihu roku – Pražský chodec (Pressfoto 1978), Objektivem počítače (SNTL 1981), Praga musicopolis Europae (Supraphon 1984), Všenáprava obrazem (NADAS 1987) a výroční cenu Nakladatelství Panorama za pragensii Královská cesta (1988).
Od roku 1993 vytváří barevné fotografie pro knižní publikace o Praze pro Nakladatelství V Ráji – Praha matka měst, Praha a secese.

Realizoval samostatné výstavy v Praze 1962, 1968, 1971, 1987, v Paříži – UNESCO 1988, v roce 1989 studio MAT – Srpen 1968.
Účastnil se na mezinárodních výstavách u nás v zahraničí – Maďarsko, Polsko, Jugoslávie, EXPO ´67 Montreal, Brazílie, Itálie, New York, putovní výstavy Czech Press Photo 1955, 1996, Pražský chodec 2002 – 2005, Jakarta, Brusel, Praha,Washington, Paříž, Rumunsko, SRN, Francie, Bulharsko, Mondávie, Phoenix, Švédsko.

Jiří Všetečka s Otakarem Štorchem Jiří Všetečka svým humorem a šarmem dokázal rozesmát nejen paní velvyslankyni M. Chatardovou a býv. ředitele Českého centra Jaroslava Kantůrka.
Jiří Všetečka s Jaroslavem Kantůrkem Jiří Všetečka a manželé Štefaníkovi
Foto z výstavy Jiřího Všetečky v Českém centru ve Stockholmu
pořádané Velvyslanectvím ČR a Českým centrem ve Švédsku v listopadu 2005.

V roce 1992 obdržel Jiří Všetečka medaili J.A. Komenského od Československé komise při UNESCO za putovní výstavu Všenáprava obrazem, koncipovanou podle díla J.A. Komenského Obecná porada o nápravě věcí lidských. Výstavu uspořádalo Ministerstvo zahraničních věcí Československé republiky v hlavních městech Evropy.

Od roku 1960 pracoval na Fakultě strojní ČVUT v Praze, od roku 1972 zajišťoval ve spolupráci s katedrami modernizaci pedagogického procesu (pamětní Hyblova medaile za přínos k rozvoji Fakulty strojní ČVUT v Praze).
V letech 1991-2001 byl vedoucím AVTC na Rektorátu ČVUT a jako režisérovi videoprogramu mu poroty mezinárodních festivalů Techfilm, Academia film Olomouc, Ekofilm a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělily ceny za videoprogramy Perspektiva, Hyperbolický paraboild, Geometrie zastřešení, Budiž světlo, Vlny kolem nás, Sluneční energie, Paprsky X, Centrum pro podporu vysokoškolského studia zrakově postižených, Rudolfova štola, Václavské náměstí, Světlo a stíny.

 
  
 
 
Fotografie z cyklu Pražský chodec, ve kterých autor svým jedinečným způsobem zachycuje měnící se tvář Prahy, její historii a současnost. Převzato z internetových stránek.

Výstava fotografií Prahy Jiřího Všetečky pod názvem "Pražský chodec" putuje dál. V únoru letošního roku ji s úspěchem uspořádalo také Velvyslanectví ČR v Alžíru s podporou Magistrátu hlavního města Prahy a ve spolupráci s Alžírskou národní knihovnou. Na podzim tohoto roku by měla putovat po dalších městech Alžírska.    

Galerie fotografií "PRAŽSKÝ CHODEC"  - http://www.estav.cz/galerie/vsetecka/
Galerie fotografií "SVĚTLA STALETÍ" - http://www.estav.cz/galerie/svetla-staleti/Knihu Pražský chodec
můžete koupit ZDE

Foto © Jitka Vykopalová

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 14. 10. 2007.