Ivo Jahelka: Poučení pro osoby vstupující do jednací síně

Rubrika: Literatura – Fejetony

Poslyšte poučení pro osoby vstupující do jednací síně,
platí pro účastníky, soudní znalce, všechny svědky, veřejnost i tchýně,
neznalost neomlouvá, soustřeďte se na můj výklad, na učební látku,
protože je to trochu obsáhlejší, tak to vezmem pěkně po pořádku.

Při vstupu nutno sejmout z hlavy klobouk, beranici, rádiovku, šátek,
pokud jste příslušníky ozbrojených sil, tak výjimku máte,
stejně tak jste-li dáma, pardon žena, co apartní klobouk neodkládá,
jestliže dle pravidel společenských evidentně bonton si to žádá.

Chápu, že v soudní síni neposedné choleriky mnohdy leccos svědí,
jenomže při jednání všichni pěkně ukázněně na svých místech sedí,
doma si každý žvaní kdy chce, co chce, křičí, ječí, a hlavně to svoje,
zde mluvit je možno jen se souhlasem samosoudce a zásadně vstoje.

A každý slovní projev musí býti hlasitý a též srozumitelný,
na závěr při rozsudku vyhlášení předepsán je postoj rovný, čelný,
kterak že oslovovat v soudní síni zúčastněné, jasné je nad slunce,
no přece jednoduše – pane, paní nebo slečno, s připojením funkce.

Například paní státní zástupkyně, pane soudce nebo pane svědku,
nikoliv stará čůzo, satoryje, notoriku, hajzle, bábo, dědku,
důstojnost ani postup jednání se nikdy nesmí v soudní síni rušit,
zejména co tam není dovoleno musíte znát, nestačí jen tušit.

Můžete sice s sebou chleba, řízky, cigarety, slivovici vzíti,
bohužel v soudní síni není možno pokouřiti, jísti ani píti,
jednání řídí soudce a pokynům jeho každý podřídit se musí,
třebas že hluboce s ním nesouhlasí a z té křivdy už má kůži husí.

Pokud se otvírá vám kudla v kapse, kalašnikov berete ze skříně,
se zbraní není ovšem dovoleno vstupovati do jednací síně,
kdyby si třeba někdo v soudní síni na kameru točit chtěl svůj rozvod,
musel by požádati předem soudce a ten by pak o žádosti rozhod.

Kdo snad by se v rozporu s poučením tímto choval či dal jiný popud,
tak ten se vystavuje nebezpečí ukládání pořádkových pokut,
kdo by se choval značně urážlivě a pořádek v síni rušil hrubě,
může být i z jednací síně soudcem vykázán ven díky té své hubě.

Tak to je poučení pro osoby vstupující do jednací síně,
platí pro účastníky, soudní znalce, všechny svědky, veřejnost i tchýně,
chápu, že musíte mít z toho všeho zákonitě hlavu jako dýně,
věřte mi, že nežli v té soudní síni, lepší hledat pravdu je ve víně.


Tak, a máte to! Sotva jste přečetli první stránky, už jste kvalifikovaně poučeni. Kdyby vám náhodou právě teď přišla obsílka k soudu, máte vystaráno. Nebudete totiž muset na soudní chodbě číst úřední lejstro, které je vyvěšeno na dveřích každé jednací síně. Ušetřený čas tak můžete věnovat něčemu užitečnějšímu, jako třeba zastrašování protistrany či smiřování se s manželkou. Doufám, že mnou zvolená forma vám utkví v paměti lépe než strohý jazyk úřední. Jsem si ovšem vědom letité policejní zásady, která praví: „Důvěřuj, ale prověřuj!“ Jestliže tedy upřete zrak na následující stránku, uvidíte originální předlohu mého textu. Můžete číst a srovnávat….


POUČENÍ PRO OSOBY VSTUPUJÍCÍ DO JEDNACÍ SÍNĚ

Při vstupu do jednací síně a během celého pobytu v ní musí být pokrývka hlavy sejmuta. Z této povinnosti platí výjimka jen pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání věcí ve službě, a dále pro ženy v případech, kde to pravidla společenského chování připouští.

Během celého jednání přítomní sedí na svých místech.

Klást otázky a vyjadřovat se je možno jen se souhlasem předsedy senátu (samosoudce). K senátu (samosoudci) se mluví jen ve stoje, a to i při sebekratším projevu. Slovní projevy musí být hlasité a srozumitelné.

Výrok rozsudku vyslechnou všichni přítomní k výzvě předsedy senátu (samosoudce) ve stoje.

Soudní osoby i ostatní přítomné osoby se vzájemně oslovují „pane– paní – slečno“ s připojením funkce či procesního postavení, ve kterém oslovený při jednání vystupuje (např. „pane předsedo, pane přísedící, pane obhájce, pane doktore, paní státní zástupkyně, pane znalče, pane svědku apod.“).

Postup soudního jednání ani jeho důstojnost nesmí být žádným způsobem rušeny. Zejména není dovoleno v jednací síni mluvit bez souhlasu předsedy senátu (samosoudce), dále jíst, pít nebo kouřit, a to ani v přestávce.

Jednání řídí předseda senátu (samosoudce), jehož pokynům se musí všichni přítomní podřídit.

Předseda senátu rozhoduje též o tom, zda je možno v průběhu soudního jednání pořizovat obrazové záznamy nebo uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy z jednací síně. Do jednací síně není dovoleno vstupovat se zbraní; výjimka platí jen pro příslušníky ozbrojených sborů, kteří jsou při projednávání věci ve službě.

Tomu, kdo by v rozporu s tímto poučením rušil pořádek v jednací síni, nebo se urážlivě choval, může být uložena pořádková pokuta; pro hrubé rušení pořádku může být předsedou senátu (samosoudcem) vykázán z jednací síně.

Ilustrace exkluzivně pro Pozitivní noviny © František FrK Kratochvíl  http://frk60.aspweb.cz

Copyright © JUDr. Ivo Jahelka

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 04. 09. 2007.