Miroslav Sígl: Nezapomínejme blahopřát skromným seniorům

Rubrika: Publicistika – Zbývá dodat...

Je vždy dobré, jestliže přátelé, známí anebo jen čtenáři si vzpomenou na ty, kteří se již v ústraní dožívají vysokého věku, a přitom v době své produktivity vydali četná svědectví o našem životě a společnosti.

K takovým patří Karel Štoll, který se narodil uprostřed první světové války – 5. května 1916. Celý život se věnoval fotoreportérství většinou jako volný novinář. Nelze se divit rodinnému okolí, které o něho po mozkové příhodě už dlouhodobě pečuje, že má také starost o jeho bohaté archivní sbírky. Představují několik desítek tisíc diapozitivů, filmů a snímků.

Jeho doménou bylo divadelní prostředí, zejména baletní umělci, a dalším velkým okruhem zájmu bylo umění výtvarné a jeho tvůrci. Měl mezi nimi velké množství přátel, ale nejen jim udělal radost, když v roce 1995 mu vydalo nakladatelství Petrklíč knihu Výtvarní umělci v 2. polovině 20. století. Za šest let nato v roce 2001 vyšla v čáslavském nakladatelství Studiopress rovněž jeho výpravná publikace Krásy českých loutek a třetí chystaná knížka by měla být věnována baletnímu umění. Jeho práce znali čtenáři ještě předválečné Tvorby, z poslední doby uveďme odborné časopisy z architektury, z deníků Večerní Prahu a Svobodné slovo.

V době komunistické normalizace mu nebylo přáno, dočkal se však po listopadu 1989 rehabilitace a Syndikát novinářů ČR vypomohl i finančně. Mezi zájemci o jeho celoživotní práci, která představuje také značné množství finančních nákladů, jsou Národní divadlo, Divadelní ústav, Památník národního písemnictví nebo Národní muzeum. Ve svých 91 letech by jeho rodina a nejbližší byli potěšeni, kdyby došlo k důstojnému ocenění jeho díla. Za novináře seniory blahopřeje Miroslav Sígl.

 OHLASY NA ČLÁNEK

Dne 26. dubna jsme přinesli v Pozitivních novinách článek o  91letém Karlu Štollovi, celoživotním divadelním  novináři,  fotografovi a autorovi několika půvabných knížek. Chystal se vydat ještě knížku s fotografiemi o našich baletních umělcích. Než se sešel  měsíc s měsícem, přišla smutná zpráva od jeho ženy Mileny    -  ve středu 23. května  2007 odešel navždy. Pozitivním novinám se tak podařilo  prosvětlit poslední chvíle  života  tohoto mimořádně vzácného a milovaného člověka, jehož znali  lidé z několika uměleckých generací.   Děkoval s dojetím autorovi a jeho prostřednictvím i redakci Pozitivních novin. Patřil k  těm často zapomínaným  pozoruhodným  lidem  v jejich vysokém věku. Čest jeho památce!  
Miroslav Sígl, 25.5.2007

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 26. 04. 2007.