Založení MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ

Rubrika: Publicistika – Historie

  Praha, 4.8.2006  ■ 

V den sedmistého výročí vymření královské linie Přemyslovců po meči
českým králem Václavem III.  byla v Praze založena 
MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ.

                                                 Cíle a poslání
    MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ  (MSPP)


1/   Vytvořit a organizovat tvůrčí, podnikatelské a společenské zázemí pro žijící potomky Přemyslovců po přeslici, aby se mohli sami nebo zprostředkovaně podílet na všech aktivitách MSPP.

2/  Na základě vlastní badatelské činnosti zpracovávat archivní materiály a historická data,  vytvářet originální mediální výstupy (články, publikace, nosiče dat apod.) a díky tomu všestranně popularizovat pro nejširší veřejnost nejen historii samotného rodu Přemyslovců, ale i historii šlechtických rodů z celé Evropy, které jsou s Přemyslovci po přeslici genealogicky spřízněny.

3/  Realizovat velkou společenskou a kulturní událost světového významu - SETKÁNÍ POTOMKŮ ŘÍMSKÉHO CÍSAŘE A ČESKÉHO KRÁLE KARLA IV. LUCEMBURSKÉHO, po matce potomka Přemyslovců - u příležitosti 700.výročí jeho narození dne 14.5.2016, při němž by se měla v Praze sejít celá řada významných potomků Karla IV. a důstojným způsobem oslavit toto jedinečné historické výročí.

4/  Propojovat jednotlivé státy Evropy nepřetržitým objevováním a prezentováním naší společné historie, kterou po celá staletí ruku v ruce vytvářely stovky šlechtických rodů, a přesvědčivě tím dokázat, že jsme všichni už dávno součástí jedné velké evropské rodiny.

MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ
založili dne 4.8.2006 dokumentarista Jan Drocár a vydavatel Pozitivních novin Pavel Loužecký, kteří organizují první kroky této SPOLEČNOSTI v rámci přípravného výboru MSPP. Oba se věnují prezentaci historie, genealogie a šlechtických rodů již řadu let.

Reference:
■  námět a scénář televizního dokumentární filmu Potomci Přemyslovců aneb tradice zavazuje;
■  publikované články a rodokmeny v Pozitivních novinách v rubrice POTOMCI PŘEMYSLOVCŮ
   
a HISTORIE;
■  iniciátoři a spoluorganizátoři akce SETKÁNÍ POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ,  Praha,  27.-28.7.2006; 
■  autoři Genealogické tabule panovnického rodu Přemyslovců a jejich potomků na českém
    trůně;


Hlavní mediální platformou MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ jsou Pozitivní noviny, které již delší dobu publikují materiály na téma šlechtické rody, Přemyslovci, rodokmeny, historie atd.
V tomto trendu chceme nadále pokračovat tak, aby veškeré informace o aktivitách této společnosti a výsledcích její práce byly bezprostředně autenticky zveřejňovány a trvale archivovány na internetu.
Všechny materiály budou postupně převedeny do německéanglické jazykové mutace, aby projekt vešel ve známost po celém světě a trvale získával potřebnou publicitu.    
 
Naším prvořadým úkolem je nyní:
■  definovat záměr celého projektu MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ;
■  seznámit s ním všechny zainteresované osoby;
■  získat první finanční zdroje (sponzory); 
■  profesionalizovat činnost MSPP;
BEZ VÁS TO NEPŮJDE!

Oslovujeme tímto zahraniční i tuzemské společnosti, soukromé osoby, podnikatele, bankéře, investory a sponzory, kteří mají osobní vztah k historii, genealogii, šlechtickým rodům nebo žijícím potomkům první české knížecí a královské dynastie Přemyslovců, aby neváhali a podpořili tento projekt.
 
Vaše podpora se může odehrávat v těchto rovinách:
■ 
VLASTNÍ FINANČNÍ VKLAD  do MSPP
■ 
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTŮ na osoby, které by o finanční podporu mohly mít zájem;
PŘÍMÁ SPOLUPRÁCE se zakladateli MSPP na organizování jejího vzniku a realizaci jednotlivých projektů (zastupování MSPP v zahraničí, obchod, marketing, ekonomika, právo, zajišťování překladů, tlumočení, tvůrčí aktivity - tvorba článků, zpracování informací, skenování archivních materiálů, přepis do elektronické podoby a řada dalších činností).
 
Stojíme na samém začátku projektu, který by měl významným způsobem prezentovat českou a evropskou historii po celém světě, projektu, který má reálnou šanci SPOJOVAT NÁRODY.
Jeho význam a velikost bude stoupat úměrně s počtem a významem osobností, které ho budou podporovat, naplňovat a realizovat.

 
ZÁLEŽÍ JEN NA VÁS, JAKOU ROLI V NĚM CHCETE HRÁT PRÁVĚ VY. 

Očekáváme Vaši zprávu a předem děkujeme
   
  e-mail:  drocar@seznam.cz    pavel.louzecky@seznam.cz     
poštovní adresa:  Pavel Loužecký, Werichova 948/5, 152 00 Praha 5

Proč jsme založili Mezinárodní společnost potomků Přemyslovců


                                                                                            vyšlo v Českém Dialogu ►

 

 

text © Jan Drocár, Pavel Loužecký

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 16. 08. 2006.