Stworzenie Międzynarodowa Towarzystwa Potomków Przemyślidów

Rubrika: Publicistika – Historie

   Praga, w dniu 4 VIII 2006 r.

W dniu siedemsetnego jubileuszu wymarcia królewskiej linii Przemyślidów po mieczu w chwili śmierci czeskiego króla Wacława III, założono w Pradze
Międzynarodowe Towarzystwo Potomków Przemyślidów.

                                               Cele i posłannictwo
                     Towarzystwa Potomków Przemyślidów (MTPP)
 
1/ Stworzenie i zorganizowanie takiego twórczego, przedsiębiorczego i społecznego wsparcia dla potomków Przemyślidów po kądzieli, aby się mogli  bezpośrednio lub pośrednio udzielać we wszystkich przedsięwzięciach MTPP.
 
2/ Opracowywać materiały archiwalne i historyczne dane na podstawie własnych badań naukowych, jak też oryginalne produkty medialne  (artykuły, publikacje, nośniki danych i.t.p.), i dzięki temu popularyzować wszechstronnie, i wśród jak najszerszej publiczności  nie tylko historię samego rodu Przemyślidów, ale też i historię szlacheckich rodów całej Europy, którzy są z Przemyślidami spokrewnieni po kądzieli.
 
3/ Zrealizować wielkie społeczne i kulturalne zdarzenie o znaczeniu na skalę światową – spotkanie potomków cesarza rzymskiego i czeskiego króla Karola IV Luksemburskiego, który był po matce potomkiem Przemyślidów, z okazji 700. jubileuszu jego urodzenia  dnia   14 V 2016r., przy której to okazji miałby się w Pradze spotkać szereg wybitnych potomków Karola IV, i w ten sposób dostojnie uczcić ten unikalny historyczny jubileusz. 

4/ Łączyć pojedyncze państwa europejskie przez stałe odkrywanie i prezentację naszej wspólnej historii, którą w ciągu stuleci wspólnie kształtowały setki szlacheckich rodów, i w ten sposób  przekonywująco dowieść, że już od dawna wszyscy jesteśmy cząstką jednej wielkiej rodziny europejskiej.  
Międzynarodowe Towarzystwo Potomków Przemyślidów założył dnia 4 VII 2006 r. dokumentarzysta Jan Drocár i wydawca Gazety Pozytywnej (Pozitivní noviny) Pavel Loužecký. Oni to organizują pierwsze kroki tego towarzystwa w ramach komitetu przygotowawczego MTPP.
Od szeregu lat  poświęcają się oni prezentacji historii, genealogii i szłacheckich rodów.
 
Referencje:
■ temat i scenariusz telewizyjnego filmu dokumentalnego p.t. „Potomkowie Przemyślidów – tradycja zobowiązuje“;
■ artykuły i rodowody opublikowane w „Gazecie Pozytywnej“ w rubryce „Potomcy Przemyślidów“ i „Historia“;
■ inicjatorzy i współorganizatorzy akcji „Spotkanie Potomków Przemyślidów“ w Pradze w dniach 27 i 28 VII 2006 r.;
■ autorzy „Tabeli Genealogicznej“ panującego rodu Przemyślidów i ich potomków na czeskim tronie.
 
Główną platformą medialną Międzynarodowego Towarzystwa Potomków Przemyślidów jest Gazeta Pozytywna (Pozitivní noviny), która od dłuższego czasu publikuje materiały na temat szlacheckich rodów, Przemyślidów, drzew genealogicznych, historii i.t.d.
W dalszym ciągu zamierzamy podążać w tym kierunku, ażeby wszelkie informacje o działalności i o wynikach pracy tego Towarzystwa  były bezpośrednio i w sposób autentyczny publikowane i archiwizowane w Internecie. Wszystkie materiały będą stopniowo tłumaczone na język niemiecki i angielski, ażeby ten projekt mógł być znany na całym świecie i żeby uzyskał należyty rozgłos.   

Naszym pierwszoplanowym zadaniem w chwili obecnej jest:
Definicja zamiaru całego projektu Międzynarodowego Towarzystwa Potomków Przemyślidów;
zapoznanie wszyskich zainteresowanych osób z projektem;
materialne zabezpieczenie projektu (sponsorzy),
profesjonalizm działalności MTPP.
Bez Państwa nie będzie to możliwe!
 
Zwracamy się więc do zagranicznych i krajowych towarzystw, do prywatnych osób, przedsiębiorców, bankierów, inwestorów i sponsorów, którzy mają pozytywny stosunek do historii, genealogii, rodów szlacheckich albo do żyjących potomków pierwszej czeskiej książęcej i królewskiej dynastii Przemyślidów, aby się nie wahali i wsparli ten projekt.
 
Wspieranie Towarzystwa może wyglądać następująco:
Własny wkład finansowy w Towarzystwo Potomków Przemyślidów;
pośrednictwo w pozyskiwaniu kontaktów do osób, które mogłyby być zainteresowane finansowym wspieraniem;
bezpośrednia współpraca z założycielami MTPP przy organizacji jego powstawania i przy realizacji pojedynczych projektów (reprezentacja MTPP za granicą, handel, marketing, ekonomia, prawo, zabezpieczanie tłumaczeń, tłumaczenie na żywo, jak też działalność twórcza – pisanie artykułów, opracowywanie informacji, skanowanie materiałów archiwalnych, zapis do mediów elektronicznych i cały szereg innych działalności).  
 
Stoimy na samym początku projektu, który miałby w sposób szczególny reprezentować czeską historię na całym świecie, który ma prawdziwą szansę łączyć narody.
Jego znaczenie i jego wielkość wzrośnie w zależności od liczby i znaczenia osobistości  które go będą wspierać, nadają mu sens i będą go realizować.
 
Tylko od Państwa zależy, jaką rolę zechcą w nim Państwo odegrać.

Czekamy na wiadomość od Państwa i z góry dziękujemy
      e-mail:  drocar@seznam.cz    pavel.louzecky@seznam.cz     
adres pocztowy:  Pavel Loužecký, Werichova 948/5, 152 00 Praha 5

 Na język polski przetłumaczył Zbyněk Slavětínský        

text © Jan Drocár, Pavel Loužecký

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 14. 08. 2006.