Josef Krám: Krajka ve Vamberku žije – paličkovat se učí i desítka kluků

Rubrika: Publicistika

Krajkářskou školu (i když to po formální stránce škola není) navštěvuje v kurzech paličkování 86 dospělých a 50 dětí, a těch dětí přibývá. Mezi nimi je i deset kluků, kteří o tento obor mají zájem, nestydí se a jsou šikovní. Denně ve Vamberku a částečně v nedalekém Potštejně organizují až tři kurzy po třech vyučovacích hodinách – v každém z nich je 14 krajkářek, jejichž vyučujícími jsou dvě odborně vzdělané učitelky paličkování Miroslava Šustrová a Jana Langová. Připočtěme k tomu, že ve vší tichosti tu proběhlo i deset ročníků týdenních kurzů zdokonalování v paličkované krajce, který tyto vyučující vedly a jehož se účastní každým rokem v červenci desítka slovenských krajkářek z Košic (jde o reprezentantky Slovenské republiky na každoročních Krajkářských slavnostech).

Odborná krajkářská škola ve Vamberku byla otevřena v roce 1889, první učitelkou se stala slečna Aloisie Kubiasová z Vamberka.

1905 byla škola zestátněna a podřízena c. k. Ústřednímu běhu krajkářskému ve Vídni, tehdy byla jedinou z odborných krajkářských škol v celém Rakousko-Uhersku, kde se vyučovalo kreslení. 1919 se škola stala součástí Státního ústavu školského pro domácký průmysl v Praze. Ten byl 1964 přejmenován na Školský ústav umělecké výroby Praha (ŠÚUV)- ve Vamberku byla jeho pobočka v roce 1999. V roce 110. výročí existence krajkářské školy ve Vamberku byl ŠÚUV zrušen a krajkářská škola přešla pod Dům dětí a mládeže v Rychnově nad Kněžnou, až 2006 se stala organizační složkou Města Vamberk, kde výuku zajišťují v samostatných prostorách vily v Tyršově ulici Miroslava Šustrová a Jana Langová.

Obě vyučující Miroslava Šustrová a Jana Langová se podílely na výzdobě nového krásného hotelu a restaurace „Krajka“ na vamberském Husově náměstí v těsné blízkosti krajkářské školy. Mj. je v jeho jídelně centrální krajkový obraz Dominanty města Vamberka, který navrhla Miroslava Šustrová a jejž upaličkovaly v dubnu a  květnu loňského roku Miroslava Šustrová, Jana Langová (vidíme je u tohoto díla se dvěma slovenskými krajkářkami), Libuše Krsková, Milena Tejklová a Jaroslava Vandasová.

foto: archiv autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 30. 04. 2012.