Olga Szymanská: Kája Saudek and 60´s

Rubrika: Publicistika – Doporučení

KÁJA SAUDEK AND 60´s
aneb Zlatá šedesátá komiksově
 
„Ženám ženskost, mužům Jessie, komiks všem!“
 
V dobách socialismu měl komiks, zvaný „literatura negramotných“ dost zavilých kritiků. Jediný český komiksový výtvarník, jehož díla byla srovnatelná se špičkou „imperialistického Západu“, byl KÁJA (Karel) SAUDEK. Dnes se tomuto žánru věnuje sice řada domácích kreslířů, ale pomyslné žezlo mu dodnes žádný z nich nevzal. „Saudek je nejzásadnější český komiksový výtvarník, jeho seriály mi jako chlapci otevřely dveře do úžasného světa, plného energie, nápadů, představivosti a nedostižného mistrovství,“ (Jiří Grus, přední český komiksový výtvarník, autor série Voleman).
Kája Saudek, autor smělých, a proto předčasně zastavených komiksů, byl i propagačním grafikem, uměleckým solitérem, schopným se úspěšně pohybovat mezi filmem, užitou grafikou a ilustrační tvorbou. Jeho nezanedbatelný přínos ukazuje výstava, z níž je patrné, že autorova vrcholná díla vznikla v průběhu šedesátých let. Díky tomu se v nich prolíná tehdejší uvolněnost a zároveň Staudkův nezaměnitelný výtvarný rukopis, který má silný obsahový i výrazový erotický náboj.Výstava obsahuje škálu veřejnosti dosud neznámých a nepublikovaných Saudkových děl: například soubor fotografií jeho dvojčete – známého fotografa Jana, které Karel dokresloval a do nichž vpisoval dialogy v bublinách, podobně jako u filmu Kdo chce zabít Jessii?
Snímky s filmovou atmosférou mají tak nový, zlehčující či ironizující obsah. „Můj bratr byl, když ne geniální, tak pologeniální, měl nesmírnou představivost a uměl výborně kreslit. Měl ty ženské v ruce jako málokdo,“ říká bratr Jan.
Bohužel, část fotografií zkonfiskovala StB (1964), které se tvůrčí činnost svobodomyslných dvojčat vůbec nezamlouvala. Dále jsou tu nepřekonatelné svěží kresby Olgy Schoberové jako stěžejní postavy Saudkova komiksového souboru i vzoru pro hlavní postavu díla Muriel a andělé (1969), které bylo na podzim letošního roku oceněno jako nejlepší český komiks v historii.
Propagační činnost pro hudební akce a kluby. Grafická podoba kultovního časopisu Pop Music Expres, pro nějž vytvořil kromě loga a záhlaví rubrik také řadu ilustrací, ukazující kreslíře jako zdatného reklamního grafika i typografa.
U příležitosti výstavy vychází obsáhlý katalog Saudkova díla, jehož podobu vytvořil přední český grafik Štěpán Malovec, autor nového loga a vizuálního stylu České televize.
Multimediální výstava toho nejlepšího od Krále českého komiksu pobaví i vyprovokuje. České centrum Praha 20. 11. 2009 – 2. 1. 2010

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 01. 12. 2009.