Miroslav Sígl: Máj na ručním papíru před 200. výročím narození K. H. Máchy

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Karel Hynek Mácha od Mikoláše AlšeNa samém počátku rodokmenu moderní české poezie je právem jméno jejího knížete Karla Hynka Máchy (1810 – 36).
V příštím roce budeme vzpomínat již 200. výročí jeho narození. Jako první přicházejí v předstihu Obec spisovatelů, Klub 3. tisíciletí Soni Kodetové a společnost Excellens paper s bibliofilským vydáním poémy Máje – básně velkolepého rozměru o životě a smrti, o věčnosti a pomíjivosti, o vině a trestu, o božím a lidském řádu, o daleké mučivé pouti reálné a metafyzické. 

Současný předseda Obce spisovatelů Vladimír Křivánek ve své máchovské eseji k tomuto výročí píše o tom, že bychom dnes, kdy se k Máchovi stále a znovu vracíme, „měli konečně propojit do jednoho obrazu všechny rozporné podoby tohoto básníka, ty slavené jako ty ztajené“.

Do rukou bibliofilů je určen příležitostný tisk v nákladu 180 brožovaných a dvaceti v kůži vázaných výtisků Máchova Máje na ručně čerpaném grafickém kartónu ze slavné Ruční papírny Velké Losiny (tak zní její jméno), založené již v roce 1596. Speciální polygrafickou technikou serigrafie písmem Palatine Linotype je zhotovila rovněž slavná tiskařská dílna Jana Hrachoviny v Šumperku. Další mistr knihař Jiří Fogl ze Žamberka opatřil prvních dvacet výtisků celokoženou vazbou.

Kristián KodetV knize jsou čtyři originály číslovaných a signovaných grafik Kristiana Kodeta (*1948), nejmladšího pokračovatele výtvarné linie rodu, který začínal již v šestnácti letech studovat malbu v Bruselu a ocitl se mezi deseti vítězi soutěže pro vyhledávání mladých talentů. Vrátil se do své země po dlouholetém pobytu v New Yorku, je světově uznávaným umělcem se zastoupením v mnoha galeriích včetně českých.

Kodetovy grafiky pro Máchův Máj vytiskl tiskař Vladimír Burjánek v hlubotiskové dílně katedry grafiky Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Do výčtu tvůrců bibliofilie náleží též Ondřej Duksa, který navrhl její typografii a obálku s použitím grafiky Jiřího Kodeta. Odpovědným redaktorem je František Binek, mladší.

Jde tedy o artefakt určený dozajista především milovníkům bibliofilií, ale také sběratelům grafiky a dalším zájemcům. Stane se hodnotným a vysoce reprezentativním dárkem.

Je věru dobře, že k tomuto dílu se dostává opět do popředí jedinečná manufaktura na výrobu papíru ve Velkých Losinách, která stále obývá objekt někdejšího obilního mlýna Jana mladšího ze Žerotína, dnes nejstarší pracující podnik svého druhu v Evropě. Jejím prvním známým filigránem z roku 1596 je žerotínský rodinný erb - lev na třech pahorcích. Ruční papír se zde vyrábí z kvalitních přírodních bavlněných a lněných vláken – čili každý jednotlivý arch je tak vlastně originálem se svými nenapodobitelnými vlastnostmi, k nimž patří například nepravidelný okraj, u každého archu jiný a neopakovatelný.

Ve Velkých Losinách vyrábějí také širokou paletu grafických a akvarelových papírů, grafických listů, bez jejichž kvality se už neobejde reprezentace českého státu, ale i významné univerzity, společnosti a instituce. Pochází odtud luxusní korespondence a archy s vlastní průsvitkou či filigránem.

Tím jsme se také seznámili s předsedkyní Klubu třetího tisíciletí Soňou Kodetovou, která založila dobrovolné sdružení osob, jejichž zájmem je vzdělávání dospělých a sociálně slabých skupin obyvatelstva naší Soňa Kodetovázemě. Prioritami jsou přitom počítačová gramotnost, sociální informovanost, jazykové vzdělávání, motivační programy a princip rovných příležitostí. Nyní je na programu první pilotní projekt „Šance pro všechny“, odpovídající poslání Klubu 3. tisíciletí, které své kvalitní výukové metody a vzdělávací systém má propojen s podobnými aktivitami v zemích Evropské unie.

Přitažlivými se mají stát nejen vzdělávací semináře, ale též vzájemná setkávání a motivační zájezdy, dále poskytování finančních zdrojů a benefitů všem členům bez rozdílu – a to vždy na vysoké profesionální úrovni. Předsedkyně Soňa Kodetová doslova říká: „Věříme, že se lidé umějí a chtějí vzdělávat a je jim proto třeba vytvářet příznivé podmínky.“

Nadcházející vzpomínkové oslavy K. H. Máchy se staly příležitostí představit a veřejně prezentovat nejen slavné dílo básníkovo, ale také jeho tvůrce. Kde jinde mají získat rovněž podporu - než na stránkách našich Pozitivních novin.

Rok K. H. Máchy – 200. výročí narození

V roce 2010 si česká kultura připomene významné máchovské jubileum, dvě stě let od narození Karla Hynka Máchy (16. 11. 1810), básníka, který se stal zakladatelem moderní české poezie. Máchova osobnost i tvorba silně poznamenaly vývoj naší slovesnosti a jeho vliv je patrný dodnes. K tomuto zásadnímu výročí připravila Obec spisovatelů, ve spolupráci s dalšími organizacemi (mj. s Památníkem národního písemnictví, Národní knihovnou, Ústavem pro českou literaturu AV ČR a dalšími), řadu akcí, výstav, konferencí, autorských čtení, besed, odborných diskusí, knih a sborníků, které souhrnně nazvala projektem Rok Karla Hynka Máchy 2010.

Máchovská výročí často sehrála důležitou roli v historii naší země – připomeňme jen rok 1936, kdy se mnohé kulturní akce spojené s osobností básníka staly manifestem v době národního ohrožení.
Jubileum takového významu je záležitostí vpravdě ojedinělou a vytváří příležitost pro důstojnou prezentaci nejen oslavovaného básníka, ale i české literatury a kultury, jejich tradice a kontinuity.
Projekt, zahájený dnešní tiskovou konferencí v pražské primátorské rezidenci, je samozřejmě projektem otevřeným. Mohou se k němu připojit i další subjekty, které projeví zájem podílet se na oslavách důstojným a inspirativním způsobem.

Záštitu nad akcí převzali:
prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
primátor Hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém
ministr kultury České republiky Mgr. Václav Jehlička
starosta Královského města Litoměřice Mgr. Ladislav Chlupáč
Česká komise pro UNESCO

Mediálním partnerem projektu je:
Český rozhlas

Rok K. H. Máchy – 200. výročí narození

Koordinační výbor máchovských oslav tvoří:

• prof. Vladimír Křivánek – básník a literární vědec, předseda Obce spisovatelů
• Lubomír Brožek – spisovatel, básník a publicista, místopředseda Obce spisovatelů
• Marie Dětinská – referentka kultury Městského úřadu Litoměřice
• Petr Hájek – vicekancléř prezidenta republiky Václava Klause
• prof. Aleš Haman – literární historik, vědec a kritik
• Růžena Hamanová – zástupkyně ředitele a vědecká tajemnice Památníku národního písemnictví
• Věra Hollerová – Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. města Prahy
• Zlata Houšková – manažer vzdělávání – Národní knihovna
• Marta Hrachovinová – divadelní pedagožka, herečka a recitátorka, Vyšší odborná škola herecká, sdružení Slovo a hlas
• Jakub Hritz – marketingový a PR manažer – Český rozhlas
• Olga Janků – dramaturgyně Centra vzdělávacích pořadů České televize
• Jan Jurčík – ředitel Ruční papírny Velké Losiny, a.s.
• doc. Vladimír Justl – editor, literární historik a divadelní vědec, sdružení Slovo a hlas
• Jan Kněžínek – ředitel Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. města Prahy
• Radim Kopáč – literární kritik, publicista, editor a redaktor
• Naděžda Macurová – vedoucí literárního archivu Památníku národního písemnictví
• Alena Müllerová – šéfdramaturgyně Centra vzdělávacích pořadů ČT
• Libuše Piherová – vedoucí Oddělení PR a marketingu – Národní knihovna
• Karel Piorecký – zástupce ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR
• Aleš Prstek – grafik, DTP
• Nikola Richtrová – Obec spisovatelů, jednatelka občanského sdružení Litterula
• Karel Srp – Jazzová sekce-Artforum
• Stefan Szerynski – nakladatelství Svoboda Servis, spol. s r. o.
• Zora Šimůnková – o. s. Společnost poezie
• prof. Josef Šmajs – filozof a spisovatel, profesor FF MU Brno
Rok K. H. Máchy – 200. výročí narození

Plán akcí

Výstavy:

• Velká máchovská retrospektiva – červen až říjen 2010, Letohrádek Hvězda (Památník národního písemnictví)
– velká retrospektivní máchovská výstava otevřená u příležitosti zahájení IV. kongresu světové literárněvědné bohemistiky
– doprovodný program při vernisáži výstavy: hudebně-dramatická recitace Máchova Máje v prostoru Letohrádku Hvězda (realizuje o. s. Litterula)
– organizuje Památník národního písemnictví

• Výstava Máchův Máj a jeho knižní vydání – květen 2010, Klementinum (Národní knihovna)
– výstava představující všechna vydání Máchova Máje od prvního po nejnovější – včetně vývoje ilustrací
– spojeno s doprovodným autorským čtením, recitacemi máchovských básní a odbornými diskusemi v rámci výstavy (zajišťuje Obec spisovatelů)
– organizuje Obec spisovatelů ve spolupráci s Národní knihovnou

• Výstava K. H. Mácha a jeho dědicové – listopad až prosinec 2010, Staroměstská radnice
– výstava máchovských portrétů, ilustrací k Máji, fotografií máchovských krajin a básní českých básníků o Máchovi
– vernisáž s doprovodným programem – součástí křest antologie K. H. Mácha a jeho dědicové, která bude sloužit i jako katalog výstavy
– organizuje Obec spisovatelů ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy

• Výstava 200 let od narození Karla Hynka Máchy. Mapy. Máchův kraj – únor až duben 2010, Galerie Klementinum
– výstava map a kreseb souvisejících s Máchovými cestami
– organizuje Národní knihovna

Konference a odborná setkání:

• IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky – 28. 6.–2. 7. 2010, Praha
– jedním z pěti tematických bloků bude máchovská problematika (recepce Máchova díla)
– pořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR

• „Jest pěvcův osud světem putovati“. K. H. M. a česká literatura – začátek listopadu 2010, Litoměřice
– odborné setkání českých spisovatelů nad Máchovým odkazem
– pořádá Obec spisovatelů

• „Krajina literatury – paměť krajiny.“ Literatura a příroda – říjen 2010, Brno
– filozoficko-literární konference s blokem máchovských příspěvků
– uvedeno melodramem Slovutné ticho panovalo či hrou Ohrožená kultura
– pořádá Obec spisovatelů
Doprovodné a propagátorské akce:
• Máchovy básně a verše slavných básníků dvacátého století v metru (Holan, Hora, Halas, Seifert, Hejda, Biebl…) – v průběhu celého roku 2010
– „poezie pro cestující“ – 12 Máchových básní + 12 básní máchovských
– organizuje o. s. Litterula ve spolupráci s Dopravním podnikem, magistrátem a Rencar

• Čtení mladých adeptů poezie – v předvečer prvního máje u Máchovy sochy na Petříně
– realizuje recitátor Mirek Kovářík – recitace, autorská čtení, happening

• Kde k nebesům modrým vysoko – květen 2010, Komorní scéna Aréna Ostrava
– literárně-dramatické čtení z díla spisovatelů Severní Moravy a Slezska inspirovaného
K. H. Máchou
– pořádá ostravské středisko Obce spisovatelů

• A jen zem bude má – květen 2010, Divadlo loutek Ostrava
– pořad v rámci mezinárodního festivalu Janáčkův máj s vystoupením básníků Zeno Kaprála, Vladimíra Křivánka a Lydie Romanské-Lidmilové
– pořádá ostravské středisko Obce spisovatelů

• Nepřetržité čtení z Máchova díla – 25.–31. května 2010 v prostorách Jazzové sekce-Artfora
– organizuje Jazzová sekce – 13. ročník Nepřetržitého čtení

• Vzpomínkové setkání nad osobností a dílem Františka Hrubína, jednoho z Máchových dědiců a pokračovatelů – září 2010, u příležitosti stého výročí básníkova narození, Lešany
– organizuje Obec spisovatelů a o. s. Litterula

• Melodram na slova K. H. Máchy: Slavné ticho panovalo – podzim 2010
– připravuje Milena Fucimanová a Divadlo hudby a poezie Agadir

• Den poezie 16. 11. – 16. 11. 2010 (datum Máchova narození) na různých místech
v ČR
– již tradiční svátek české poezie, který probíhá každý rok po celé republice
– soubor autorských čtení, besed, happeningů, divadel poezie, přehlídka mladých básníků a recitátorů
– pořádá o. s. Společnost poezie

• Aniž křičte, že vám stavbu bořím – listopad 2010, Komorní scéna Aréna Ostrava
– literárně-dramatické čtení z díla spisovatelů Severní Moravy a Slezska inspirovaného
K. H. Máchou
– pořádá ostravské středisko Obce spisovatelů
Sborníky a antologie:

• Sborník máchovských příspěvků ze IV. kongresu světové literárněvědné bohemistiky
– vydává AV ČR

• Sborník k máchovské výstavě v Letohrádku Hvězda
– vydává PNP

• Sborník šedesáti autorů věnovaný máchovské problematice
– vydává nakladatelství Academia

• Sborník příspěvků z litoměřické konference „Jest pěvcův osud světem putovati“
– vydává Obec spisovatelů

• Sborník z brněnské konference o krajině a literatuře pořádané Obcí spisovatelů

• Reprezentativní antologie K. H. Mácha a jeho dědicové
– katalog k výstavě na Staroměstské radnici
– ve spolupráci s nakladatelstvím Svoboda Servis

Příležitostné publikace:
• obrazový nástěnný kalendář „Mácha 2010“ Miroslava Huptycha
– dílo básníka a výtvarníka, autora desítek pozoruhodných nástěnných kalendářů

• básnická sbírka Vladimíra Křivánka „A jen zem bude má“
– básnická sbírka veršů současného autora inspirovaných Máchovým dílem a životem

• zrcadlové vydání překladu Máchova Máje do lužické srbštiny
– autorkou překladu je nejvýznamnější současná lužickosrbská básnířka Roža Domaščina

Foto © archiv autora

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 17. 10. 2009.