Jan Řehounek: Do Nového Dvora za Polednicí

Rubrika: Literatura – Doporučení

Ukázka z nové knihy Jana Řehounka s ilustracemi Inky Delevové 
S POHÁDKAMI DO SVATOJIŘSKÉHO LESA

Kdybyste někdy na výletech potkali v polích starou babku v tmavém šátku, pak jste určitě potkali Polednici. Ale bát se jí nemusíte. Tomu, kdo je dobrý, neublíží. Zato ten, kdo ji naštve, se má na co těšit.
Jako tenkrát, když seno na loukách kolem Křinecké Blatnice v kupkách omamně vonělo a pšenice na polích zlátla a dozrávala. V šedé kytli a šátku staženém do očí vypadala kmotra Polednice jako obyčejná žebračka.
Od rozpakovského mlýna kráčela k Novému Dvoru.
Když došla k lípě nahoře nad ulicí dolů se svažující mezi staveními, stálo slunce v nejvyšším bodu své denní pouti, tedy v čase, jenž spadá právě pod její čarodějnou moc, kdy kouzla, jimiž vládne, mají největší sílu.
Dobelhala se ke statku s klenutou bránou, vešla na rozlehlý dvůr a zaklepala na dveře. Sedlák Moutelík právě zasedl s rodinou k obědu – na stole v pekáči se, ač byl všední den, zlatilo pečené kuřátko, v talířích kouřila nudlová polévka.
Jeho chasa se musela na poli spokojit s kusem chleba, hrudkou sýra a vodou ze studánky. Sedlák vstal od stolu – koho to sem čerti nesou – otevřel dveře a když uviděl žebračku, hnal ji ze dvora. „Sám nemám nazbyt a ještě budu krmit nějakou holotu!“ křičel za ní.
Dveře malého domku naproti se otevřely a chalupník Kropáček zakýval na tetku v šátku. „Pojďte k nám! Host do domu, Bůh do domu. Však nám neubude.“ Posadil hosta ke stolu, kolem něhož sedělo sedm dětí jako schůdků. Hospodyně nandala kmotře na talíř škubánky a bohatě je posypala mletým mákem.
Po obědě Polednice pěkně poděkovala a požádala hospodáře, nedal-li by jí dvě hrstě obilí. Jednu vysypala na stůl, druhou skryla do kapsáře.
Rozžehnala se a odešla. Sotvaže překročila práh domu, každé obilné zrnko na stole se změnilo ve zlaťák. Tak odměnila chalupníkovu pohostinnost a dobré srdce.
Ptáte se určitě, jak potrestala lakomce Moutelíka. Když došla na konec vsi, kde vede cesta k Oskořínku a rozkládají se sedlákova pole, vzala druhou hrstičku obilných zrnek a hodila je nad jedno z nich vzhůru k obloze.
V okamžiku se nad Moutelíkovým pšeničným polem strhla bouře s krupobitím, které celou úrodu zouplna zničilo.
Do Nového Dvora za Polednicí. Foto © Jan Řehounek
Polednice v akci. Ilustrace © Inka Delevová

 
Pozitivní zpráva z křestu

V sobotu 20. června 2009 se na výstavě Dětský sen na výstavišti v Lysé nad Labem uskutečnil křest nové, již dvanácté knížky Jana Řehounka S pohádkami do svatojiřského lesa.
Kmotry knížky se staly, zcela netradičně, děti. „Vždyť pro děti je knížka napsaná, tak proč by ji měly křtít nějaké celebrity?“ říká autor. Úkolu „pomazat“ knižní novinku kouzelnou vodou ze studánky Boží voda ve Svatojiřském lese, o níž lidová moudrost praví „Na neduhy těla i duše stačí dvě tři kapky a zdraví je zpátky“, se ujala pětiletá Viktorka Krovozová a osmiletá Terezka Exnerová, která také spolu s panem učitelem Jiřím Mokrým zahrála několik písniček na zobcovou flétnu. Křtícímu aktu byla přítomná i ilustrátorka Inka Delevová a rovněž iniciátorka projektu Veronika Kozlová.
Knížka je doprovázená Velkou prázdninovou hrou pro děti, u každé pohádky mají malí čtenáři zadaný úkol a vyluštěná tajenka se pro ně stane vstupenkou na podzimní setkání všech účastníků soutěže s pohádkovými bytostmi.
Odpoledne byla knížka pokřtěna ještě jednou – ve Všejanech. A kmotry knížky se staly samotní hlavní představitelé pohádky o Všejanech – císař František Josef I. a tetka Lízi. Přihlíželo několik stovek účastníků zdejší slavnosti a vzápětí se první děti vydaly hledat písmeno zadané v úkolu z knížky.
„Je to výborný nápad – pohádkami přimět děti i rodiče k cestování po regionu. Sama jsem ve Všejanech poprvé a překvapilo mě, jak je to malební vesnice. Už se s naším Zdeňkem těšíme na další cyklovýlety,“ řekla paní Jana Purkrábková z Prahy, která sem s rodinou přijela z nedaleké Loučeně, kde tráví víkendy.

Jan Řehounek, 23.6.2009

Křest knížky v Lysé nad Labem Křest knížky v Lysé nad Labem
Křest knížky v Lysé nad Labem Křest knížky ve Všejanech
Křest knížky ve Všejanech Křest knížky ve Všejanech

Foto z archivu Jana Řehounka

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 09. 06. 2009.