Josef Čermák: Za Tomášem Baťou ml.

Rubrika: Publicistika – Co je psáno...

           

V pondělí 1. září 2008 zemřel v Torontu, necelé tři týdny před svými 94. narozeninami, pokračovatel nejvýznamnější české (a československé) průmyslové dynastie, Tomáš Baťa ml.
Narodil se 17. září 1914 ve Zlíně (v životopisné encyklopedii Canadian Who's Who z r. 2006 je jako země jeho narození uvedeno Československo, které vzniklo čtyři roky po jeho narození a v r. 2006 už zase víc než deset let neexistovalo - náhoda? Ozvěna jeho politické inklinace?)

Mladý Tomáš studoval ve Zlíně, na obchodní akademii v Uherském Hradišti, dále v Anglii a Švýcarsku. V roce 1932, kdy jeho otec, Tomáš Baťa st., zakladatel Baťova obuvnického impéria, zahynul při leteckém neštěstí, mu bylo 18 let. Firma Baťa v té době byla největším výrobcem obuvi na světě (vyráběla 36 milionů párů obuvi ročně).
Vedení firmy se ujal Tomášův nevlastní strýc Jan A. Baťa. Firma přežila nacistickou okupaci, která byla zodpovědná i za přesun značné části činnosti firmy do Kanady na jaře 1939. Skupinu baťovců, která hrála tak významnou roli nejen v historii firmy Baťa, ale i Kanady, vedl mladý Tomáš Baťa.
Firma Baťa vybudovala v jižním Ontariu vesnici Batawa (název spojující jméno Bata s poslední slabikou jména Ottawa), kde vedle bot byly na začátku války vyráběny i zbraně (Baťovy obráběcí stroje byly tehdy mnohem vyspělejší než kanadské). Nikoho nepřekvapilo, že Dne Spojených národů v Batawě 5. července 1942, organizovaného odbočkou Československého sdružení a Sokolem, se zúčastnili, jako hosté Tomáše Bati, dva ministři kanadské vlády, T.A. Crerar a C.Gibson a zástupci spojeneckých států, včetně zástupce československé vlády v exilu. (Patří mezi ironické hry osudu, že několik měsíců po oslavě 60. výročí příchodu Baťovců do Kanady v roce 1999 firma Baťa zastavila výrobu obuvi v Kanadě - s třetím světem ani firma Baťa nemohla soutěžit).

26. října 1946 se mladýTomaš Baťa oženil se Sonjou Ingrid Wettsteinovou, s ženou, jejíž věhlas v kanadském i světovém obchodním světě možná dokonce předčí i pověst jejího manžela (a není to jen Baťovo muzeum obuvi, které je jejím dítětem). Baťovi mají čtyři děti, tři dcery a jednoho syna. Jejich manželství zřejmě bylo velmi šťastné - podle Tomáše Bati hlavně proto, že nikdy nemíchali dohromady lásku a "business".

Uvádět všechny funkce a pocty, kterých se Tomáši Baťovi dostalo, by vyplnilo pár stránek. Tak alespoň několik: byl čestným předsedou Baťovy společnosti, která - v roce 2006 řídila továrny na obuv a prodejny obuvi ve více než 60 zemích, zaměstnávala přes 58 000 lidí a prodávala přes 300 milionů párů obuvi ročně.
Byl členem ředitelské rady, prezidentem nebo guvernérem podniků jako Canadian Chamber of Commerce, National Ballet Guild of Canada, Canadian Council of Chief Executives, Trent University, IBM Canada Ltd., IBM World Trade Americas, Canadian Pacific Air Lines, Business Advisory Council IFC (World Bank), International Trade Advisory Committee to the Government of Canada, International Chamber of Commerce atd. Rovněž zastával funkci odborného poradce v Komisi Spojených Národů pro nadnárodní společnosti a čestného předsedy v Canada-India Business Council. 

Tomáš Baťa byl nositelem ošatky významných řádů a poct: nejvyššího kanadského vyznamenání Companion, Order of Canada, Fellow, International Academy of Management, čestný doktorát Vysoké školy obchodní v Praze, četný doktorát Technické univerzity v Brně, čestný doktorát York University, St. Francis Xavier University, Paul Harris Fellow (Rotary). Sloužil v Kanadské Reservní Armádě jako kapitán Hastings & Prince Edward Reimentu (v roce 1999 byl jmenován čestným plukovníkem). Do pozdního věku sportoval.

Ale pro mne, a myslím že i pro mnohé krajany, zůstane trvale spojena s jeho jménem jeho přístupnost, jakási nezahladitelná moravská bodrost, nefalšovaná lidovost, vědomí společného osudu se všemi. Všichni, ať jsme se na něj dívali jakkoliv, jsme se cítili nějak bezpečnější v jeho přítomnosti. Paní Baťové a všem členům jeho rodiny vyslovujeme upřímnou soustrast. 

Redakce Pozitivních novin spolu s našimi čtenáři po celém světě se připojují ke kondolenci rodině Baťových k úmrtí pana Tomáše Bati mladšího.

Pavel Loužecký          Václav R. Židek
vydavatel PN               šéfredaktor PN
 

Související článek od Pavla Loužeckého:
Myšlenky a činy podnikatele Tomáše Bati

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 02. 09. 2008.