Pozitivní noviny slaví třetí narozeniny!

Rubrika: Publicistika – Zbývá dodat...

  

JSOU NÁM TŘI ROKY

S potěšením a poctou jsem přijala návrh na napsání několika řádků ke třetím narozeninám Pozitivních novin.
Jako "tetu" Pozitiváčka mě nesmírně těší, že tato křehká ratolest roste jako z vody a po počátečních nesmělých krůčcích a prvním žvatlání udělala náhle velký krůček správným směrem a že se mu nejen počet příspěvků a nových autorů rozšířil, ale také že i nové a zajímavé nápady mu přímo prýští z jeho malé hlavičky!
Jen počkejte, vy všichni negativisté a skeptici, až ještě více povyroste, co dokáže, a což teprve pak až bude dospělý!
Ne, ne, nevyhrožujeme, jak by se mohlo na první pohled zdát, to vůbec ne, ba naopak. Dobře víme, že nejvhodnějším způsobem, jak ovlivnit růst a chování dítěte a mladého člověka, potažmo dospělého člověka je, působit na něj vlídně, s respektem a vlastním dobrým příkladem. Není to lehké, to ví většina z nás; pokušení, nástrahy a nebezpečí v různých formách číhají na každém kroku a je jen na nás, jak se s tím vyrovnáme, abychom nepodlehli nějakým falešným a krátkodobým požitkům či jak to nazvat. Vždyť víme, že stará moudrá přísloví říkají, že:
„Lež má krátké nohy“, „S poctivostí nejdál dojdeš“, „Slušnost nade vše“ – nedovolme tedy, aby při výchově našeho Pozitiváčka přestaly tyto starodávné hodnoty platit! Přece bychom nechtěli my, kteří máme být vzorem pro děti a mládež, (ale i pro ostatní „trošku tápající“ dospělé) být špatným příkladem! No to by přece nešlo! Co by na to řeklo naše svědomí?

 ilustrace: Iva Pospíšilová

DALŠÍ PLÁNY...

Jednou ze snah vydavatele Pavla Loužeckého je nejen vydávat webový magazín Pozitivní noviny na internetu, ale chtěl by i „pozitivně poznamenat“ ty spoluobčany, kteří internet nemají, aby optimistický náboj a vlny pozitivní energie se k nim mohly dostávat i jinými způsoby: pomocí časopisů, knih, rozhlasu, zvukových nosičů, televize a na nejrůznějších kulturních a společenských akcích.
Prvním počinem v tištěné formě je vydání velmi zdařile provedeného propagačního prospektu Pozitivních novin ve spolupráci a za finanční podpory Nové tiskárny Pelhřimov, s.r.o. 
Dalším významným krokem v této činnosti bylo vytvoření odkazu na webu na zprostředkování kontaktu mezi autory a nakladateli publikací.
V současné době probíhají vrcholné přípravy na spuštění internetového Pozitivního rádia.

Nesnadnou úlohu, stejně jako vydavatel, má dozajisté i šéfredaktor a „strýc“ Pozitivních novin Václav Židek. A to nejen tím, že „šéfredaktoruje“ českým Pozitivkám ze vzdáleného Kolína nad Rýnem (vychvaluje proto do nebes možnost telefonického a písemného kontaktu pomocí Skypu), ale když uvážíte, že na jeho bedrech spočívá téměř veškerý kontakt s autory, ilustrátory a zastupování vydavatele ve všech činnostech, a to na dálku! On však pracuje v tandemu s Pavlem Loužeckým pro Pozitivky velmi rád (a rovněž bez honoráře.) Přestože má starostí nad hlavu, vlídné jednání je u něj vždy samozřejmostí. Je mistrem laskavého slova, porozumění, podpory a povzbuzení pro každého, kdo s ním přijde do kontaktu. (Nemá ovšem rád nespolehlivost, nedodržení daného slova a nedochvilnost.)

Já jako „teta“ Pozitivních novin jsem měla a mám možnost vidět pracovní zákulisí – a nejen vidět... Věřte mi, že do té doby jsem si nedovedla představit „to vše“, co s provozem Pozitivek souvisí = mnoho hodin neviditelného úsilí, práce, koordinování činnosti, mnohdy za stresujících podmínek a dlouho do noci po skončení zaměstnání na úkor volného času a rodiny.
Veškeré náklady a skoro téměř veškerou práci spojenou s provozem a vydáváním nesl na svých bedrech vydavatel sám. Jak zajisté každý člověk uzná, nelze stále se rozvíjející a rozšiřující činnost Pozitivních novin zvládat tímto způsobem.
Vážení čtenáři a příznivci Pozitivních novin, pokud shledáte, že byste mohli také finančně přispět na podporu a rozvoj této činnosti, věřte, že jakákoliv částka je velmi vítaná a každý dárce je trvale veřejně jmenován (bez udání částky) na webu. Děkujeme!

ilustrace: Eva Rydrychová

NENECHTE SI UJÍT!

Pozitivní noviny nabízí možnost sejít se společně v sobotu 8. září 2007 na první velké akci – Den Pozitivních novin  v rámci Polabského knižního veletrhu v Lysé nad Labem a prožít společně celý den, a tímto mít dost času na vzájemné popovídání a výměnu zkušeností a nápadů, setkání s některými autory při jejich autogramiádě, ale také se i pobavit se známými osobnostmi, které píší do Pozitivních novin nebo jim fandí a které přijedou Pozitivní noviny podpořit svým vystoupením v hlavním programu - Ondřej Suchý (V.I.P. autor, karikaturista, velmi aktivní spolupracovník a propagátor dobrého jména PN ), Zuzana Stirská se svým souborem Gospel Time, Ladislav Gerendáš, Jan Rosák, aj.  
A nebo ti z vás, kteří ještě "nepropadli kouzlu práce s počítačem", si budou moci vlastnoručně vyzkoušet na počítači pracovat za odborné asistence a podpory člověka nejpovolanějšího, pana Pavla Jana Buvaly, který se stará a dohlíží nad výukou práce s počítačem seniorů ve Svazu důchodců ČR v Liberci a který nesmírně propaguje zasloužilý projekt Pavla Loužeckého v kampani o masový rozvoj počítačové gramotnosti s názvem "Senioři k počítačům".
Nadále jsou vítáni do autorského týmu všichni, kdo mají zájem něco zajímavého, poučného nebo potěšujícího druhému člověku sdělit formou psaného příspěvku, ale jelikož Pozitivky rozšířily (a stále rozšiřují) pole své působnosti, jsou vítáni všichni, kdož by chtěli nějakým způsobem spolupracovat např. i na projektech Pavla Loužeckého, o které není v seznamu téměř už skoro dvou tisíc článků nouze! Stačí jen chtít, zamyslet se a ozvat se redakci!
Dle předního ilustrátora PN Františka Kratochvíla by např. nebylo na škodu založit i rubriku pro děti. Mohla by se třeba jmenovat „Ohlasy Pozitiváčka“, kde by se dal prostor i dětem a jejich kreslení obrázků a psaní článečků. Děti a mládež jsou na internetu totiž daleko častěji než dospělí a zdá se, že prostor pro ně tam chybí.
Aby byl webový magazín ještě světovější, bylo by zapotřebí, aby vycházelo více příspěvků v různých jazykových mutacích - našim nejobětavějším překladatelem do němčiny a angličtiny je pan Ctirad Pánek žijící v Německu. Nebylo by tedy na škodu, kdyby se k Pozitivkám přidali ještě další překladatelé, neboť jich je v PN opravdu málo.
Přijďte kdokoliv s jakýmkoliv tvůrčím nápadem nebo jen chutí a schopností spolupracovat, u nás naleznete vždy pochopení a máte vždy dveře otevřené!  

ilustrace: František Kratochvíl

JEN TAK DÁLE!

Před pár dny se zdráhal odjet s rodinou na dovolenou Pavel Loužecký – kvůli odpovědnosti vůči Pozitivním novinám... Václav Židek ho s redakční radou a spolupracovníky ujistil, že se může na ně spolehnout, že bez problémů vezmou na svá bedra větší zátěž, jen aby si mohl zaslouženě trošku odpočinout a nabrat nových sil před dalšími smělými plány a projekty (např. v rubrice "Potomci Přemyslovců), které vám však ještě v tuto chvíli nemohou být prozrazeny, ale věřte, že se máte na co těšit! 

V současné době probíhá v českém tisku diskuse, rozpoutaná otevřeným dopisem Pavla Loužeckého a odpovědí - otevřeným dopisem Ondřeje Neffa z Lidových novin na téma "blbé nálady" ve společnosti. Tento duel vzbudil oprávněný zájem veřejnosti a do redakce došlo mnoho zajímavých ohlasů. Jelikož považujeme toto téma za velice aktuální pro každého rozumného člověka, doplňující projekt bude následovat.

Vzpomeňme si tedy na Pavla Loužeckého a jeho dítko Pozitivní noviny, dnes tříleté, Václava Židka, věrného přítele a spolehlivého kolegu-šéfredaktora, redakční radu, spolupracovníky a všechny věrné i nové čtenáře a popřejme si všichni navzájem hodně zdraví, trpělivosti, laskavosti a tvůrčích nápadů, abychom mohli v této báječné činnosti pokračovat a mohli se i nadále těšit z Pozitivních novin!

Jitka Vykopalová
členka Redakční rady PN,
zástupce PN ve Švédsku

PS.
Uvědomila jsem si, že můj první příspěvek do Pozitivních novin byl publikován 1. srpna 2006... Takže i já osobně mohu slavit takové malé výročí, a věřte, že budu velmi ráda slavit i ta příští, neboť v Pozitivních novinách jsem nalezla milé a spolehlivé přátele se stejnými zájmy a podobnou mentalitou, která nás spojuje v činnosti, která nás naplňuje pocitem, že přinášíme druhým lidem něco, co obohatí jejich smysly poznáním a dobrou náladou. 

            ilustrace: František Kratochvíl

Copyright © ilustrátoři Pozitivních novin

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 04. 08. 2007.