Radovan Lovčí: Umělci malující ústy a nohama

Rubrika: Publicistika – Doporučení

Při jedné z mých pravidelných návštěv Studijní a vědecké knihovny v Plzni se mi náhodou dostal do ruky malý letáček libereckého Nakladatelství UMÚN. Povrchní pohled do letáčku mě seznámil s nabízeným artiklem, v jehož bohaté škále nalezneme jak knihy, tak nejrůznější kalendáře, reprodukce celých obrazů, stylizované jmenovky k dárkům či například vánoční a velikonoční přání.
Byl jsem velmi příjemně překvapen estetickou úrovní i celkovým harmonickým dojmem, jímž na mne uvedená díla zapůsobila. O to větší bylo mé překvapení, když jsem se dočetl, že nabízené zboží nevytvořili běžní umělci, nýbrž lidé trpící od svého narození či od určité životní fáze těžkým fyzickým poškozením (jsou částečně ochrnutí, anebo jim například chybějí horní končetiny). Přesto se tito lidé nevzdali, nezahořkli na svět i vlastní nelehký osud a nalezli ve svém životě smysluplné uplatnění, kterým vyjadřují nejen svou radost ze života, nýbrž tuto radost dokážou předávat i druhým lidem okolo. Předávají ji v podobě obrazů, které vzdor všem pohybovým omezením a celkové závislosti na pomoci nejbližšího okolí malují ústy nebo nohama.

                                
                                                                  S. F. Chen: Květinové zátiší

„Nakladatelství malířů s tělesným postižením, malujících ústy a nohama“ (zkráceně UMÚN, česká zkratka vznikla ze slovního spojení Umělci malující ústy a nohama), působí nejenom v České republice, ale pod obdobnými názvy ještě v dalších 42 zemích světa. Nabízí a prodává díla nejlepších postižených malířů tvořících bez užití rukou, kteří tak nejsou závislí výlučně na pomoci okolních lidí, nýbrž jsou s to vydělat si finanční prostředky také vlastním přičiněním. Podíl ze zisku nakladatelství je dále vykazován na nejrůznější sociální projekty zacílené na pomoc tělesně handicapovaným jedincům, eventuálně jsou udělována zvláštní stipendia konkrétním umělcům s výše zmiňovaným postižením. 

                               
                                                                   Stanislav Kmiecik: Mlýn

V nabídce nakladatelství UMÚN najdeme jak díla českých umělců, tak i těch zahraničních. Při pohledu na poetické krajiny z dílny Stanislava KmiecikaPetra Šrámka, květinová zátiší S. F. Chena, Nancy Rae Litteral, Thomase Kahla či stádo koní Mariusze Maczky člověk jen těžko uvěří, že tato špičková výtvarná díla mohli vytvořit lidé s tak závažným handicapem, a přesto je tomu tak.
Případní zájemci o nabízené obrazy či jiné zboží najdou více informací na webové adrese  www.volny.cz/umun. Možná, že některý z čtenářů zatouží po vkusném dárku či ozdobě svého bytu a rozhodne se zakoupit něco z nabízené produkce. Pokud ano, podle mého názoru rozhodně nebude litovat.

PhDr. Radovan Lovčí
Plasy na Plzeňsku

Copyright © www.volny.cz/umun

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 19. 06. 2007.