Miloslav Švandrlík: Výchova obecenstva

Rubrika: Literatura – Zábava

Když došlo v Žujetíně k jedenácté inzultaci rozhodčího, zabýval se tím výbor místní tělovýchovné jednoty.
„Jsem proto,“ řekl předseda Kadivous, „abychom před každým utkáním využili rozhlasového zařízení a vybídli občany k slušnému sportovnímu chování. Pomáhá to jinde, proč by to nepomohlo i u nás?“
Návrh byl schválen jednomyslně.
Sestavením hlášení byl pověřen vedoucí fotbalového mužstva Josef Jabloň. Nová metoda působení na obecenstvo byla vyzkoušena příští neděli při mistrovském utkání Sokol Žujetín — Baník Koňáry.
Mužstva nastoupila v obvyklých sestavách za potlesku i pískání obecenstva. Vtom se z ampliónu ozval hlas Josefa Jabloně. „Jménem Sokola Žujetín vás všechny vítám k dnešnímu mistrovskému utkání, ve kterém rozhoduje rozhodčí Josef Žábro. Výbor jednoty vás žádá, abyste jeho výkon respektovali a nedali se strhnout k další, již dvanácté inzultaci na našem hřišti.“
Očití svědkové prohlašují, že se v tomto okamžiku podlomila Josefu Žábrovi kolena.
Vedoucí Jabloň pokračoval: „Přejeme si klidný průběh utkání tím spíše, že všechna předešlá zranění rozhodčích byla vážná a končila dlouhým pobytem těchto v nemocnici. Některým rozhodčím zůstaly dokonce trvalé následky, například bratrům Pitajovi, Kobližkovi, Vykusovi, Táflíkovi, Marunskému, Žokajovi, Chromému, Kerblovi, Srpíkovi a Hvíždálskému.“
Rozhodčí Žábro stál smrtelně bledý ve středovém kruhu, třásl se jako osika a marně se snažil vyloudit ze své píšťalky nějaký zvuk.
Hřištěm zněl jasný hlas Josefa Jabloně. „My však máme zájem vidět hodnotný sport a nikoliv frakturu lebeční kosti, zlomená žebra a vnitřní zranění. Vyvarujte se proto jakýchkoliv útoků proti rozhodčímu, bratru Žábrovi! Zvlášť důrazně žádáme občany Pivodu, Kopance a Hartusného, kteří si cpali před utkáním do kapes kamení, aby se chovali jako uvědomělí diváci. Dále věříme, že i bratr Topůrko přemůže tentokrát svůj temperament a nepoužije proti rozhodčímu nože. Mládež, soustředěná kolem občana Tarbuzína, se pak vyzývá, aby odložila tyče, které vytrhala z plotu u Jabůrků. Školní děti pak žádáme, aby v zájmu klidného průběhu utkání nestřílely po bratru rozhodčím z praků! Jménem výboru jednoty vám děkuji.“
Josef Jabloň skončil a rozhodčí Žábro zahájil utkání, v němž se vypnul k mimořádnému výkonu.
Sokol Žujetín rozdrtil Baník Koňáry 9:0. Sedm branek padlo z pokutových kopů (13 dalších zůstalo neproměněno), zatím co jedenáct branek hostí neuznal rozhodčí pro domnělé postavení mimo hru.
Žujetínští občané se rozcházeli v dobré pohodě a říkali: „Kdyby to takhle pískal každý, žádné inzultace by nebyly!“
Výbor jednoty poděkoval bratru Jabloňoví za projev, kterým ukáznil obecenstvo, a požádal ho, aby takto výchovně působil i nadále. Josef Jabloň se slzami v očích přislíbil.
Na okres pak byl odeslán dopis, v němž se sděluje, že díky výchovné práci výboru nedochází již v Žujetíně k incidentům a obecenstvo, kdysi neblaze proslulé, patří teď mezi nejukázněnější.

Copyright © Neprakta

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 07. 04. 2007.