Bludný Holanďan v La Manchi nezabloudil

Rubrika: Publicistika – Co je psáno...


Recenze ke knize: Jiří Levý, Richard Haan
 „Bludný Holanďan v La Manchi nezabloudil“
     Životní příběh operního pěvce Richarda Haana

Divák, který navštíví operu Richarda Wagnera „Bludný Holanďan“, si jde jistě vychutnat zážitek ze skvělé wagnerovské hudby, z výkonu pěvců a procítit osud kletbou stiženého námořníka, bloudícího staletími vlnami světových oceánů, než jej vysvobodí obětavá Senta. Asi ho nenapadne, že představitel hlavní role si svoji mořskou pouť neprožívá jenom na jevišti, ale jako vrcholový dálkový plavec a otužilec i ve vlnách skutečného moře při zdolávání úskalí přeplavby kanálu La Manche.
V případě výtečného barytonisty Richarda Haana, známého nejen naší, ale i světové operní veřejnosti, tomu tak skutečně je. O tom hovoří kniha Jiřího Levého o uměleckých a sportovních osudech uznávaného operního pěvce.
Kniha o překonání kanálu La Manche není na našem knižním trhu první, a vybízí proto alespoň k dílčímu srovnání. Již František Venclovský napsal knihu, v níž spíše informativně seznámil čtenáře v tehdy méně známé oblasti s osudem plavce, který si nakonec svůj sen splní. Ještě emotivněji vyzněly dokonce dvě knihy jiného Richarda, Blatného, nesporně velmi zdatného dálkového plavce a otužilce, který však svoje výkony graduje k horní hranici lidských možností s tím spojeným rizikem. K jejich škodě však trpí ojedinělými sofizmaty, neúměrným množstvím sebestřednosti, napoleonského komplexu a pro vrcholového sportovce těžko přijatelného pozérství, působícího nakonec kontraproduktivně.
Knížka Jiřího Levého o Richardu Haanovi ničím podobným netrpí. Je otevřená, upřímná, nic nezamlčuje ani nezveličuje, přiznává potíže, pochybnosti, neúspěchy a neklade si vysoké literární ambice. Šťastně se v každé kapitole synchronně vyvíjejí osudy protagonisty jak po stránce umělecké, tak i sportovní. Ústřední myšlenka je však pro obě oblasti jasně vyjádřena: K úspěchu je třeba míti předpoklady a potom následuje nezměrná píle, houževnatost, překonávání překážek a jenom tak lze dojít ke konečnému úspěchu. Právě tato myšlenka je na knížce Jiřího Levého o Richardu Haanovi ta nejsympatičtější, stejně sympatická jako Richard Haan osobně.
Při rozhovoru s ním pro Pozitivní noviny jsem se zeptal, jak je možné, že Luciano Pavarotti při návštěvě Prahy a nepříznivém počasí si svůj hlasový orgán úzkostlivě chránil dlouhou šálou, zatím co on jde klidně do zimní vody plné ledových ker. Řekl v podstatě, že si můžeme hlasivky buď zchoulostivět nebo otužit. Vsadil na to druhé a je prakticky vidět, že dobře.
Knížku o Richardu Haanovi vydala Mladá fronta na velmi dobrém papíru, skvělé jsou fotografie z uměleckého života Richarda Haana na křídě, i další obrázky ze sportu a civilu. Účelný je výčet uměleckých rolí pěvce, seznam sportovních úspěchů a seznam Čechů a Slováků, kteří již při přeplavání kanálu La Manche uspěli. Publikace jistě splňuje to, co lze od knihy na takový námět očekávat.
Milý Richarde, přeji tobě a tvé manželce mnoho dalších uměleckých úspěchů, a tobě osobně aby se ti dařilo ve sportu stejně dobře jako dosud, ne-li lépe.

S tradičním otužileckým pozdravem „Zimní vodě zdar!“ Vladimír Kulíček 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 21. 02. 2007.