Blanka Hrdinová: Moudrost z chrámu sv.Pavla

Rubrika: Literatura – Inspirace

Text nalezený ve starém chrámu sv. Pavla v Baltimoru, datováno 1691

■  Kráčej v poklidu středem hluku a spěchu. Pamatuj na to, jaký klid může být v tichu.
 
■ Pokud možno bez vzdávání buď zadobře se všemi lidmi. Mluv pravdu klidně, pozvolna a zřetelně, poslouchej ostatní, dokonce i tupce a ignoranty, i ti mají svůj příběh.
 
■ Vyhýbej se hlučným a agresivním osobám, jsou utrpením ducha.
 
■  Jestliže se budeš porovnávat s ostatními, můžeš se stát pyšným nebo zatrpklým, neboť zde budou vždy větší (lepší) a menší (horší) osoby než ty sám. Raduj se ze svých úspěchů, jakož i ze svých plánů. Zajímej se o svoji kariéru, jakkoliv je skromná, je to skutečné vlastnictví v měnících se dobách času.
 
■ Praktikuj opatrnost ve svých obchodních záležitostech, protože svět je plný záludností a podvodů. Ale nenech se tím zaslepit a uvědom si, že existují i ctnosti. Mnozí lidé usilují o vysoké ideály a všude je život plný odvahy.
 
■  Buď sám sebou! Obzvlášť nepředstírej city a náklonnost. Ani nebuď cynický v lásce, ačkoliv se často zdá vyprahlá a rozčarující, je trvalá jako tráva.
 
■  Přijmi laskavě radu starších, podávajících své zkušenosti mládí. Procvičuj sílu ducha, aby tě ochránil v nenadálém neštěstí.
 
■  Netrap se představami. Mnoho strachu se rodí z únavy a samoty. Za hranicí zdravé disciplíny buď na sebe laskavý. Jsi dítětem vesmíru a o nic méně než stromy a hvězdy máš právo být zde. A je-li ti to jasné nebo ne, vesmír se nepochybně rozkládá tak, jak má. Tudíž buď zadobře s Bohem, cokoliv si myslíš, že je On.
 
■  Jakékoliv je tvé úsilí a aspirace v hlučném zmatku života, udržuj mír ve své duši. Se všemi podvody, dřinou a rozbitými sny je to stále překrásný svět.
 
■  Buď opatrný, snaž se být šťastný.

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 07. 09. 2005.