Olga Szymanská: DYŽ LACH POTKA VALACHA

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Silný vztah člověka k určitému kraji prostřednictvím uchovávané historie a vědomím o kořenech jeho předků je dávno prověřen. Po matce pocházím z kraje beskydského – můj vztah ke zdejším kulturním hodnotám a folklórním tradicím je tedy silný.
 
Z KRAJA
Proto jsem začátek srpna trávila ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm na Mezinárodním festivalu slovenského folklóru v České republice Jánošíkov dukát.


Po úvodu jako by Z malovanej truhlice vyskočila kolekce Živých krojů ve fotografii. Poté se z Roztančeného námestia lila městem Rieka radosti, aby ve známém skanzenu z Živej klenotnice rozehrála na Fujaročky vlny melodií Od Taiter až k Šumave všem Hostiam milým. A aby pásma jako Poĺana, Poĺana…či Hrajte mi, husličky zpestřilo Stretnutie Jánošíkov zo Slovenska, Moravy, Čech aj zo sveta (příslušníků toho jména)i Majstrovstvo valašského kráĺovstvá v mútení masla Od buka do buka (vesele i vážně o zbojníkoch a Jánošíkovi). Hrálo, zpívalo a tančilo se do kuropění. Teprve druhý den představily jubilující soubory to nejlepší Z rodného kraja. Při oslavách 85. výročí založení skanzenu jsem si tu uvědomila, že mám již za sebou mezinárodní setkání souborů z Evropy a Asie Pražské folklorní dny a že po návratu do Prahy uvidím folklórní soubory z celého světa, Asie a Austrálie na Pražském jarmarku i s výstavou Metamorfózy ĺudového umenia na Slovensku. Ale v „mém“ kraji mě teprve čekal večer ve Frýdlantu nad Ostravicí s e zdejší bravurní cimbálovou muzikou Kotci, související s ojedinělým koncertem Ivy Bittové ještě v Praze: dřívější primáš p. Štěpán Kotek hrál s otcem Ivy a její uměleckou dráhu dobře zná. Kotci hráli písně různých oblastí mezi úvodní „Beskyde, Beskyde, gdo po tobě idě, od Lysej zbojnici, od Frydku biřici…“ a závěrečnou „S panem bohem, idu od Vas, neubližil sem žadnemu z vas…“
 
SOCHOVA DĚDINA

VINCENC SOCHA (1903 Štramberk – 1970 Frýdek-Místek) prožil život ve Lhotce pod Ondřejníkem. Byl zde řídícím učitelem, zde se oženil, postavil dům a vychoval děti. Byl příkladem vzácného kantora a vlastence.
Od roku 1950 však fáral v Ostravě na dole Hlubina, kde onemocněl těžkou plicní chorobou. Proto přešel na Hukvaldy jako lesní dělník. Za okupace podporoval rodiny zatčených a uvězněných spoluobčanů. Socha byl hluboce věřícím člověkem: především kvůli víře mu jeho kulturní a občanské snahy byly ztěžovány. Roku 1936 založil ve Lhotce národopisný soubor Pilky. Jako uznávaný sběratel a národopisec se věnoval záchraně mizejících hodnot. Hlavně u mládeže se snažil rozvíjet vztah k lidovému umění. Autorsky a režisérsky vytvořil pořady a scény, například Valašská svatba, Dožínky, Kácení máje, Zrušení roboty, Pod májem, Dožatá. Dále divadelní hry Krajánkova nevěsta, Vánoční dar (pohádka), Pán hor, Radostné mládí, Srdce z pouti. Psal odborné články, například Leoš Janáček a Národopisná výstava v Praze (1895), Lidové písně ze Lhotky, Písně Anežky Šenkové z Měrkovic, Poutníci v našem kraji a mnoho jiných. Rozsahem a rozmanitostí neuvěřitelný je však jeho soubor zaznamenaných lidových písní (1200!) a tanců (160!) i jejich variant – z oblasti Kozlovic, Lhotky, Kunčic pod Ondřejníkem, Čeladné, Frýdlantu nad Ostravicí a dalších obcí. Vlastním nákladem vydal díl první (30 tanců). Připravil druhý (60) a třetí (62), které sice vyšly po jeho smrti, ale soubory je využívají dodnes. Z jeho rozsáhlé sbírky lidových písní vydala obec Lhotka tři sešity i sborník Vincenc Socha – život a dílo k 25. výročí jeho úmrtí.Poděkováním V. Sochovi i jeho rodině je pamětní deska na zdejším Obecním domě.
„Lhotecka dědina posypana kminem, lhotecka děvčata voňa rozmarynem.
Lhotecka dědina posypana makem, lhotečtí mladenci, ti smrďa tabakem.“
 
OD JARA AŽ DO ZIMY
Folklórních festivalů a programů v kraji pod Lysou horou a Ondřejníku je dost. Ale SOCHOVY NÁROPISNÉ SLAVNOSTI ve Lhotce k poctě Vincence Sochy jsou jedinečné.
Do zdejšího amfiteátru – symbolické, že v blízkosti základní školy a domu V. Sochy – jsou každoročně zvány soubory z regionu, z jiných krajů a hosté ze Slovenska.
Na 16. ročníku Sochových národopisných slavností 2010 vystupovaly dětské soubory Valášek (Kozlovice), Malý Grúnik (Ostravice), Holúbek s muzikou Vrobelci (Ostrava), Trnečka (Zlín) a Bysterec (Mnichová Lehota). Z dospělých Valašský Vojvoda (Kozlovice), Grúnik (Ostravice) s cimbálovou muzikou Vojtek (Ostrava), Ondřejnica (Stará Ves nad Ondřejnicí), Ostravica (Frýdek-Místek), cimbálová muzika Jana Pustky (Kozlovice), Mladá Haná (Velká Bystřice), Nadšenci (Trenčín) a domácí Pilky (Lhotka).
Po proslovu zástupců obce a hostů se soubory představily ve společném programu Od jara ež do zimy. V oddílu Jaro předvedli např. Vynášení Mařeny či Kraslice, v Létu Letni hry na louce či Dožínky aj., v Podzimu Krmaš i Tlačení zeli ad., Mikulášskou obchůzku, Hru na Masopust aj. v oddílu Zima. Jen co vydechli při Muzikantském okénku c. m. Jana Pustky a jubilující Ostravica a Valašský Vojvoda předvedli, jak to vypadá, Dyž Lach potká Valacha, při závěrečném vstupu Mladé Hané a Nadšenců se nadšení jejich i diváků násobilo. Po oficiální části zábava pokračovala při muzice a výtečném krajovém pohoštění. Na závěr zapálili šohajové vatru, přes níž vysoko skákali.
Sochovy národopisné slavnosti kvůli své tradici, pohostinnosti a srdečnosti mohou vždy vítat vzácné hosty. Především syny V. Sochy Stanislava a Vincence. Dále Jana Rokytu s jeho syny (všichni mistři na cimbál) i další odborníky. Františku Pituchovou (o níž jsme psali). Marii a Pavla Dužích (iniciátory a spolutvůrce filmu O starých Starých Hamrech, krásné propagátory regionu). Lašského krále Zdeňu Viluše I. Chrabrého (Zdeňka Z. Krulikovského) se členy jeho dvora. Mnohé milovníky kraje a folklóru. Média nevyjímaje. Přijíždějí muzikanti, zpěváci a tanečníci souborů, kteří zrovna nevystupují, ale mají čas a hlavně chuť setkat se a spolu „dobře sa měť.“
 
Zásluhou Vincence Sochy se taneční a písňová tradice jeho kraje i regionu přenáší z generace doby minulé na generaci přítomnou, ale i budoucí. A jeho tvorba, vzácná a vonící jako rozmarýn, zůstane nastálo součástí české lidové kultury.
 
Olga Szymanská
(s laskavým přispěním Obce Lhotka)
Vincenc SOCHA
PhDr. Kateřina Janásová, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek


„Lhotecka dědina posypana kmínem,
lhotecka dědina posypana kmínem,
lhotecka devčata , lhotecka děvčata,
lhotecka dětčata voňa rozmarynem ...“


První sloka známé lidové písně, písně o „dědině“, ve které učitel, sběratel a spolkový pracovník Vincenc Socha prožil a pracoval téměř 34 roky.

Vincenc Socha se narodil počátkem ledna 1903 ve Štramberku rodičům Vincenci a Františce, rozené Davidové. Zde v městečku chodil do obecné školy, měšťanku navštěvoval v Kopřivnici. V letech 1918-1922 studoval na vyhlášeném učitelském ústavu v Příboře. Než se v roce 1927 stal definitivně učitelem, prošel školami ve Pstruží a Myslíku.
V listopadu 1929 spojil svůj život s Janou, roz. Tomkovou, a z jejich manželství vzešli dva synové Stanislav a Vincenc. Rodina si vzala k sobě původně jen na prázdniny dívenku Věrku, která u nich nakonec zůstala a stala se jejich dcerou a sestrou.
Na šest let byl v roce 1929 Vincenc Socha jmenován správcem obecné školy v Měrkovicích. Za zdejšího působení se stal pilným sběratelem a zapisovatelem lidových tanců a písní. Založil národopisný soubor, s nimž nacvičil mnoho písňových i tanečních skladeb ze svých sběrů, ale i divadelní hry, z nichž některé i sám napsal. Byl činný v různých spolcích i politických organizacích. V roce 1936 odešel do Lhotky pod Ondřejníkem, kde byl deset let řídícím učitelem na místní obecné škole.
V padesátých letech 20. století byl nucen pro své náboženské a politické přesvědčení opustit učitelské místo a živit se jako horník na dole Hlubina v Ostravě. Když na počátku šedesátých let vážně onemocněl, odešel do invalidního důchodu. Přesto ještě 4 roky pracoval na polesí v Hukvaldech jako lesní dělník. V červnu roku 1970 zemřel ve Frýdku-Místku, ale pohřben byl na lhoteckém hřbitůvku.

Vincenc Socha byl tichý a nenápadný „pracovník na poli kulturním“, avšak jeho dílo je obdivuhodné. Těžiště jeho sběratelského zájmu spočívalo v lidových písních a tancích. Zahrnovalo rozsáhlou oblast: od Měrkovic, Kozlovic, Lhotky a Metylovic, Kunčic pod Ondřejníkem, Čeladné přes Pstruží a Frýdlant nad Ostravicí – tj. na oblast Moravského Lašska – až po hranice Moravského Valašska. Podařilo se mu sebrat na 1 300 písní a na 140 tanců, z nichž velká část je uložena v opisech v Archivu Ústavu pro etnografii a folkloristiku České akademie věd (ÚEF ČAV) v Brně.
Na vlastní náklady vydal v roce 1948 „Lidové tance na Lašsku“, kde je v notovém zápisu zachyceno 30 tanců, k nimž podal slovní vysvětlení. Další dva díly vyšly až po jeho smrti z iniciativy Zdenky Jelínkové („Lidové tance z valašsko-lašského pomezí v okolí Ondřejníka“, vyšlo v Ostravě v roce 1975, zde je zachyceno 50 tanců; „Lidové tance z valašsko-lašského pomezí“, Ostrava, 1986, s 62 tanci).
Při svých sběrech „objevil“ pro národopisnou dokumentaci řadu zpěvaček: např: Anežku Šenkovou z Měrkovic, Anežku Kalusovou s manželem z Kozlovic, Janu Galasovou z Frýdlantu n.O., Marii Tobolovou z Lhotky p. Ondřejníkem. Z jeho sběrů byly vydány- pod patronací Obecního úřadu ve Lhotce p. Ondřejníkem - 3 sešity s notovými zápisy a s edičními poznámkami Jana Rokyty.

„ Už ty pilky dořezaly,
už ty mlynky domlely...“


Vincenc Socha nejen sbíral a zapisoval lidové písně a tance, ale také řadu z nich naučil děti ve škole. Žáci pak postupně přecházeli a rozšiřovali původní národopisnou skupinu, pro niž se po válce ujal název „Pilky“ - podle jednoho z nejznámějších tanců. A právě Vincenc Socha byl jejím uměleckým vedoucím po celou dobu jejího trvání. Lidový soubor „Pilky“ se brzy stal známým, uznávaným a také žádaným souborem nejen na regionálních národopisných slavnostech. Na přelomu 50. a 60. let vystupoval několikrát na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Od roku 1962 vedl i dětský národopisný soubor.
Vincenc Socha byl příkladným vlastivědným pracovníkem. Zaznamenával také zvyky a pověsti, psával stati o životě, kultuře, hospodářství obcí, které znal, které prochodil a jejichž lidé mu byli blízcí a milí.
Bohužel, podmínky pro práci se zhoršovaly zvláště po roce 1965, kdy bylo rozhodnuto zbořit školní budovu - místo pro shromažďování a nácviky. A tak musela být nakonec v roce 1968 činnost souboru ukončena. Vincenc Socha to při své nemoci velmi těžce nesl.

Na paměť 25. výročí smrti této osobnosti se v roce 1995 konal první ročník Sochových folklorních (později národopisných) slavností. Hlavní iniciátor – Obecní úřad ve Lhotce pod Ondřejníkem – za spolupráce Ministerstva kultury ČR, Folklorního sdružení ČR, Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice a řady firem, organizací i jednotlivců uspořádal v roce 2002 poslední srpnovou sobotu již 8. ročník. Letošní 9. ročník se bude konat v sobotu 23. srpna.
Slavnosti začínají vždy položením květin u Sochova pomníku, poté prochází obcí průvod členů folklorních souborů a skupin „z blízka i dáli“, který končí na prostranství amfiteátru u budovy školy. Zde pak nastává „veselí“ - zpěv a tanec. Až do nočních, ba i ranních hodin se nesou písně „lhoteckou dědinou“.

„Lhotecká dědina posypana makem,
lhotečti mladenci ti smrďa tabakem.“

PhDr. Kateřina Janásová, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

foto z webových stránek © http://www.vmp.cz | http://www.valasek-kozlovice.cz 

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 13. 09. 2010.