Michal Dlouhý: Žně

Rubrika: Publicistika – Historie

Vpodvečer 4. července 1938 se na četnické pátrací stanici v Ružomberoku rozezvučel telefon. Četnická stanice Párnica v politickém okrese Dolný Kubín hlásila případ domovní krádeže v obci Komjatná. Neznámý pachatel vnikl do bytu rolníka Adama Mikloše otevřeným oknem a odcizil 200 Kč, zlatý dámský prsten, pánský oblek, košili, pánské boty, cestovní kufr a další drobnosti v celkové hodnotě přes 2.500 Kč. K činu pravděpodobně došlo přes den otevřeným oknem, neboť všichni členové domácnosti pracovali od časného rána v rámci žní na poli.
Velitel pátrací stanice vrchní strážmistr František Kohout se začal rozčilovat, co je pátračka na místě činu platná, když pachatel má třebas půldenní náskok. Nařídil proto kancelářskému pomocníku štábnímu strážmistru Josefu Choutkovi, aby před odjezdem hlídky na místo, vyhledal v soustředěné evidenci pátrací služby fotografie bytových zlodějů, aby tyto mohly být předloženy případným svědkům. Půlhodina zdržení již nikoho nezabije…
A tak hlídka pátrací stanice s sebou odvážela zhruba dvacet fotografií bytových zlodějů působících v obvodu krajského soudu v Ružomberoku.


                                                               Hlídka pátrací stanice Ružomberok

Pátrání v Komjatné zůstalo prozatím bezvýsledné. S místními četníky bylo dojednáno rozeslání pátracích oběžníků okolním četnickým stanicím. V pátrání bude pokračováno následujícího dne, a to v širším okruhu.
Druhého dne se podařilo hlídce pátrací stanice od třináctiletého chlapce, který ve Stnovanech pracoval jako převozník přes řeku Váh, zjistit, že předchozího dne převážel jemu neznámého muže. Muž měřil asi 170 centimetrů, byl v tmavém obleku a v ruce nesl menší cestovní kufr. Chlapci byly předloženy fotografie bytových zlodějů a ten uvedl, že by se mohlo jednat o jistého Štefana Mihaloviče.
V záznamu pátrací stanice však bylo uvedeno, že Mihalovič vykonává od 5. dubna 1938 ve věznici krajského soudu v Levoči třináctiměsíční trest za spáchané bytové krádeže. Vrchní strážmistr Kohout učinil telefonický dotaz na správě věznice a přitom zjistil, že Štefan Mihalovič obdržel od správy věznice dne 3. července osm dní dovolené na zabezpečení žní.
Po obdržení pátracího oběžníku o případu spáchaném v Komjatné si velitel četnické stanice Vyšný Kubín vrchní strážmistr Vincenc Tesař uvědomil, že téhož dne, tedy 4. července došlo v jejich služebním obvodu k obdobné krádeži. V obci Valaská Dubová byly otevřeným oknem z bytu ku škodě Marie Kobíkové odcizeny pánské kapesní hodinky, plnící pero, brýle, vázanka a další drobnosti. Krádež byla zjištěna až pozdě večer a četnictvu byla oznámena až druhého dne. Pátrání po pachateli zůstalo bezvýsledné. Vzhledem k tomu, že škoda činila zhruba 900 Kč, nehlásila četnická stanice případ četnické pátrací stanici do Ružomberoka. Nyní vrchní strážmistr ohlásil případ jak kolegům do Párcici, tak i na pátračku.
Velitel pátrací stanice nařídil zhotovení fotografií bytového zloděje Štefana Mahaloviče a vyhlásil pátrání, za účelem jeho zadržení.
Dopoledne 6. července 1938 se v obci Sučany v politickém okrese Turčianský Sv. Martin pokusil neznámý pachatel o spáchání bytové krádeže u starosty obce Kolomana Siváka. Byl však při činu vyrušen starostovou manželkou. Přistižen při činu pachatel neztratil duchapřítomnost a sdělil přicházejícímu starostovi, že měli v bytě zloděje, kterého překvapil, když se u nich chtěl napít vody. Zloděj prý utekl do polí.
Starosta byl sdělením zaskočen a děkoval muži za vyplašení pachatele. Přátelsky se s ním dal do řeči a pohostil ho. Starostova manželka mezitím doběhla pro místní četníky. Ti po svém příchodu poznali v muži hledaného bytového zloděje Štefana Mihaloviče, kterého ke starostově údivu okamžitě zatkli.
Případem se nadále zabývala četnická pátrací stanice v Ružomberoku, jejíž příslušníci zjistili a dokázali, že Mihalovič měl za tři dny své dovolené skutečné žně. Spáchal celkem pět bytových krádeží a jeden pokus, převážně u rolníků, kteří zaměstnaní skutečnými žněmi nechali ve svých bytech otevřená okna.
Mihalovič byl eskortován do věznice krajského soudu v Levoči s upozorněním, aby mu příště na žně nebyla udělována dovolená. Jeho pobyt ve vězení se vlivem nově spáchaných bytových krádeží ještě prodloužil.
Povídka bude uveřejněna v připravované knize Ve jménu zákona, kterou vydá nakladatelství Pragoline.

Knihy o četnících z nakladatelství Jindřich Kraus - PRAGOLINE žádejte u svých knihkupců, v internetových obchodech nebo na www.jindrichkraus.cz  

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 24. 07. 2010.