Jan Řehounek: Panenka Mateřinka je již patnáctiletou slečnou

Rubrika: Publicistika – Zajímavosti

Mateřinka - celostátní nesoutěžní přehlídka hudebních, tanečně - sportovních a dramaticko - výtvarných pódiových vystoupení, na níž se prezentuje práce mateřských škol a předškolních zařízení v České republice, má za sebou patnáct ročníků. 
 
 
 
 

„Jedná se o naprosto unikátní akci, která nemá nikde ve světě obdobu. Jejím účelem je aktivizovat děti předškolního věku, přivádět je ke smyslupnému využití volného času a kulturně - společenským aktivitám,“ říká PhDr. Ivana Šmejdová, ředitelka Nadačního fondu Mateřinka, jež je autorem projektu a organizátorem festivalu.
Festival se koná každoročně vždy v květnu v Nymburce pod záštitou UNESCO a dalších partnerů. Je organizován dvoukolově – celostátnímu finále předchází šestnáct oblastních soutěžních kol, z nichž postupuje do dvou přehlídkových nesoutěžních bloků průměrně dvacet šest vystoupení. V uplynulých patnácti letech se to bylo kolem osmi stovek účinkujících, spolu s oblastními koly určitě několik tisíc dětí.
Finále letošního patnáctého ročníku proběhlo v pátek 7. a v sobotu 8. května, tradičně ve Sportovním centru v Nymburce. Ve dvou celoodpoledních programech se představilo dvacet sedm souborů z celé České republiky. Každé vystoupení je originálním autorským dílem – scénáře tvoří samy učitelky mateřských škol, případně s pomocí rodičů dětí, k mnohým píší i písničky, vymýšlejí choreografie, šijí kostýmy a vyrábějí kulisy. Úsilí, které je věnováno nastudování, zaslouží obdiv, vždyť mnohé vystupující děti jsou tří či čtyřleté.

 
 

Právě v letošním programu vystoupila pohybová školička Montessori z Prahy 5, v jejímž programu Šla Nanynka do zelí bylo všem dětem méně než čtyři roky. Mateřská škola Svatopluka Čecha Chrudim zase zapojila do své dranatizace pohádky Šahrazád i autistické děti ze speciální třídy. Mezi nejlepší patřila vystoupení Když my ovce vyháňáme folklorního souboru MŠ Hošťálková, Letem světem s Barvínkem z MŠ Dostojevského Chomutov, pohybové vystoupení na trampolínách Hop sem, hop tam z MŠ U Křemílka Dubí či Fotbal z MŠ Papírenská České Budějovice. Pět set diváků se výborně pobavilo při „televarieté“ Lady Karneval s hlavními představiteli „Vladimírem Dvořákem“ a „Jiřinou Bohdalovou“ z MŠ v Bobnicích na Nymbursku. Vystoupení s názvem K muzice MŠ Karla Svolinského z Kunčic pod Ondřejníkem ukázalo, že lidová kultura má o „potěr“ postaráno.

 
 

Celý festivalový program moderoval Michal Nesvadba, který po každém vystoupení s dětmi pohovořil. Některé odpovědi doslova „odbouraly“ jak jeho, tak diváky. Na otázku, zda byly děti někde v zahraničí, mu holčička odpověděla, že byla „v Jihočeské republice“, chlapeček zase na dotaz, zda má doma nějaké zvířátko, řekl, že „mamuta a brontosaury“. Mezi hosty festivalu byl i desetibojař Roman Šebrle, který děti chválil za sportovně zaměřená vystoupení a na závěr jim popřál Sportu zdar!

 
 

Festival byl doprovázen prodejem knih, didaktických hraček a vybavení pro mateřské školy, výstavou výtvarných prací připravenou Střediskem volného času dětí a mládeže Žlutá ponorka Turnov, a zajímavými tvůrčími dílnami. 

 
 

Foto © Jan Řehounek

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 24. 05. 2010.