Olga Szymanská: Výjimečný průvodce

Rubrika: Publicistika – Víte, že...?

PhDr. Josef KrámS panem profesorem Josefem Krámem z Rychnova nad Kněžnou se známe od osmdesátých let minulého století. Stáli jsme u zrodu zdejší rychnovké pobočky Klubu přátel výtvarného umění a spolupracovali na plánech a organizaci jejího programu.
Dodnes vzpomínám například na přednášku PhDr. Václava Šplíchala, odborníka na orlickohorské sklo, o tomto fenomému z oblasti Deštného v Orlických horách. Na besedu spisovatele a novináře Vladimíra Thieleho, rodáka z Potštejna, o Karlu Poláčkovi. Na nezapomenutelná setkání, například se spisovatelem Bohumilem Hrabalem nebo Vladimírem Renčínem. Na výlety za výtvarným uměním.

Zatímco mne osud zavál do Prahy, PhDr. Josef Krám zůstal v Rychnově nad Kněžnou. Od devadesátých let zde vydává průvodce. Průvodce velice unikátního, neboť má podobu interaktivního DVD a svým rozsahem a mimořádnou kvalitou prezentovaných autorských materiálů je v České republice zcela ojedinělý.
Díky jednotlivým dílům průvodce se můžeme seznámit se známou, stejně jako s po/zapomenutou, v každém Josef Krám přednáší kronikářům z celé ČR v Lysé nad Labem o svém DVD (9.2.2008)  případě však s velmi bohatou historií samotného Rychnova nad Kněžnou, která se píše již od roku 1258.
Slavná minulost i současnost známého „okresního města“ Karla Poláčka jsou panem doktorem připomínány nejen formou textů, ale jsou přibližovány taktéž prostřednictvím dobových vyobrazení (konkrétně rodných listů, vysvědčení, dopisů apod.) a stovkami unikátních dobových, mnohdy rodinných i portrétních fotografií (do chvíle zpřístupnění neznámých). Vše provází slovem sám autor.
Ve své záslužné činnosti vychází Josef Krám vždy z dlouhodobého hlubokého studia historických pramenů. Sám k tomu dodává:
„Materiály sháním doslova všude. Základem byly dobré vztahy k místním lidem a jejich důvěra ke mně. Často jen říkají, proč jsem nepřišel dřív, protože všecko už vyhodili, když babička či dědeček umřeli a domek či chaloupku zbourali. Ale to už je osud.“
V posledních letech se Josef Krám věnuje práci na dalším obohacení svého díla v průměru šest hodin denně.

Zájemci si z mnoha dílů jeho DVD mohou vybrat varianty prohlídek města, a to z různých ročních období. Mezi velmi poutavě zpracované výstupy o částech Rychnova nad Kněžnou a jeho památkách jistě zaujmou kapitoly o starém a novém rychnovském zámku, o chrámu Nejsvětější Trojice či o židovském ghetu nebo o rozsáhlém hřbitově. Stejně jako virtuální rozhovor s rychnovským katem. Či příběh únosu torpédoborce z první světové války: za ním stáli totiž dva Rychnováci – kteří to byli konkrétně, nechť si zájemci ráčí zjistit sami.

Průvodce obsahuje informace i o slavných či téměř zapomenutých, přesto významných Rychnovácích. Z oněch slavných jsou to pochopitelně Karel PoláčekJiří Šlitr.
Josef Krám také publikoval například do té doby neznámé údaje o vztahu Bohumila Hrabala k Rychnovu nad Kněžnou – k jeho biologické rychnovské rodině, to k 95. výročí spisovatelova narození.
Z dalších osobností to jsou například malíř Vladimír Plocek nebo legendární Josef Korejz – Blatinský.
Pro zajímavost: kolik lidí ví, že legendární pěvecké seskupení Kocourkovských učitelů, objevující se ve starých českých filmech (nejvíce zapamatovatelné snad z filmu Katakomby), vzniklo právě v Rychnově nad Kněžnou, a že je v letošním roce připomínáno J. Krámem – pro 95. výročí svého vzniku? A kdo z nás ví, jak zajímavé je například téma rekvizice zvonů 1942? Tak bych mohla pokračovat ve výčtu…

Josef Krám předává své DVD o Rychnově Pavlu LoužeckémuSnaha PhDr. Josefa Kráma provést zájemce „svým“ Rychnovem nad Kněžnou a jeho historií a seznámit je s mnoha zdejšími i regionálními osobnostmi zcela ojedinělým způsobem – tj. pomocí multimediálních prostředků, byla již mnohokrát oceněna. Není divu, vždyť letošní dvaasedmdesátiletý pan profesor si s moderní technikou velmi dobře rozumí a dosahuje ve svém digitálním průvodci překvapivých výsledků.
Dokáží je náležitě ocenit mnozí odborníci na domácích i zahraničních konferencích a přednáškách. Stejně jako jeho výklady při osobních setkáních v Rychnově nebo v dalších městech a místech naší vlasti.

Zajímají vás osudy nejen rychnovských osobností a chcete se dozvědět například něco o vztahu „modrého abbé“ Josefa Dobrovského či Magdalény Dobromily Rettigové ke zdejšímu kraji a k městu? Pak neváhejte a s Kněženskorychnovským průvodcem a jeho autorem se směle vydejte na krásnou virtuální procházku naší minulostí.

Olga Szymanská
dle tisk. podkladů
 

Více informací o DVD Průvodci Rychnovem nad Kněžnou najdete v tomto článku.

www.rychnovskypruvodce.info

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 27. 07. 2009.