Jitka Dolejšová: Jak se připravit na třídní sraz

Rubrika: Publicistika – Doporučení

 Jitka Dolejšová v 1.A - školní rok 1966/67
Prvňáčci z 1.A - školní rok 1966/67

Jak se připravit na třídní sraz (a pokud možno se z toho nezbláznit)

Připravujeme třídní sraz se spolužáky ze základní devítileté školy.
Na počátku... nebyla tma, ale založení stránek naší třídy na www.spoluzaci.cz. Přes dva roky jsem byla přihlášená pouze sama... A najednou se ozval jeden, pak druhý spolužák.... S několika nadšenci jsme se pustili do pátrání. Zlaté stránky, telefony formou pokus-omyl, bývalé kontakty, rodiče, sousedi, naposledy známé místo bydliště...
Během uplynulých 14 dní se nám podařilo nalézt a zkontaktovat (zní to skoro neuvěřitelně) přes 30 lidí, kteří se společnou školní docházkou třeba jen mihli. Většina z nás se neviděla přes třicet let! Z každého nalezeného človíčka máme upřímnou radost.
Co by to bylo za sraz, kdybychom nezadali domácí úkol a nepřipravili omluvenku. Také došlo na oslovení těch, kteří se na „setkání po letech“ připravují.
A tak se naši bývalí spolužáci (a vy ostatní třeba pro inspiraci) mohou dozvědět toto:
Domácí úkol č. 1/2008
Zadáno: 11.4.2008

Každý je povinen dobrovolně vypracovat a na třídní sraz doručit písemný domácí úkol dle následujících pokynů: 
• téma: jedna příhoda či zážitek ze školních let (možno i více příhod);
•  forma: libovolná – fejeton, báseň, volné vyprávění, comics, horor, filmový scénář apod.
• jazyk: český, slang povolen, vulgární slova prosím vytečkujte...;
• rozsah textu: minimálně 5 řádků, maximální rozsah není omezen; 
• úkol může být napsán ručně, nožně (ale čitelně), nebo na psacím stroji či na PC, podepsán autorem, s uvedením data zpracování; 
• úkol je nutné vypracovat zcela samostatně a pokud možno pravdivě; 
• úkol musí být podepsán alespoň jedním ověřovatelem z této kategorie: rodiče, děti, vnoučata, sourozenci, manželé, manželky, milenci, milenky, sousedé, šéf nebo prezident republiky; 
• úkol bude napsán na vhodném papyrusu nebo papíře (nebude akceptován papír toaletní, balicí, mastný od sekané či jinak použitý, poškozený, potrhaný apod.). 
• Rovněž je povoleno přinést úkol vytesaný do kamenné tabulky, vyrytý do hliněné destičky apod., ale v tomto případě budou kopie těchto výtvorů zároveň předloženy na papíře; 
• autor svůj příspěvek přečte v průběhu třídního srazu před třídním kolektivem, a to nahlas, v případě indispozice hlasové či jiné si za úplatu domluví s nějakým ochotným mluvkou či mluvčím, aby tento přednesl úkol v zastoupení; 
• úkoly nebudou známkovány, budou však oceněny potleskem, podupem, pískáním, mručením, bučením, hozeným rajčetem nebo syrovým vajíčkem (vhodné pomůcky si prosím vezměte s sebou); 
•  po veřejné literární prezentaci budou úkoly odevzdány správci třídy a následně zveřejněny na stránkách naší třídy - www.spoluzaci.cz  ; 
• kdo úkol nepřinese, bude potrestán finančně či materiálně (na své náklady pozve všechny přítomné dle jejich přání na panáka, na víno nebo na džus).
TŘÍDNÍ SRAZ – organizační záležitosti

Předběžný termín: cca 159. den v roce 2008
Bližší termín: asi sobota 7. června 2008 (bude upřesněno)
Začátek: 14 hodin
Konec: ...?......
Místo: bude upřesněno

S sebou: 
•  domácí úkol (dle instrukcí); 
•  věci, které jste si kdysi od spolužáků vypůjčili a zapomněli vrátit (učebnici, žákovskou knížku, kšiltovku, pyžamo, magnetofon, klíče od chaty apod.) 
•  peníze či něco jiného pro případný výměnný obchod (pazourky, kožešiny, parohy, přebytečné ženy tlupy apod.); 
•  dobrou nebo ještě lepší náladu; 
•  psací potřeby; 
•  fotografie dle vlastního výběru; 
•  kapesník na slzy; 
•  fotoaparát; 
•  vizitky; 
•  kartičku s telefonním číslem na Vaše blízké a s určením místa, kam byste měli být dopraveni, pokud to nezvládnete sami; 
•  popř. zubní kartáček (vč. dentálních nití, mezizubních kartáčků, škrabky na jazyk a ústní-protiplakové vody); 
•  popř. náhradní spodní prádlo (dle vlastního výběru). 
•  Pohonné látky: Dle vlastního výběru v restauraci, svačinu si tentokrát nenoste. 
•  Nocleh: Mimopražští, zahraniční a mimozemští spolužáci nechť si laskavě individuálně domluví nocleh předem (v hotelu, u příbuzných či známých, u některého spolužáka, pod mostem s nějakým bezdomovcem apod.) 
•  Přezůvky: netřebaPionýři z 8.D - školní rok 1973/74

Dopis pro Tebe

Milý spolužáku, jsem ráda, že jsme se v tom velkém světě znovu našli. Už se určitě nemůžeš dočkat, až se zase všichni po letech sejdeme. Posílám Ti pár řádků - snad Ti pomohou, až se budeš na náš třídní sraz připravovat. 

•  Tak jako Ty jsi zvědavý na ostatní, jsou ostatní spolužáci zvědaví na Tebe. 
•  Tak jako Ty chceš vypadat co nejlépe, tak budou chtít co nejlépe vypadat ostatní. 
•  Tak jako Ty máš teď starosti, abys nevypadal příliš starý, vrásčitý, příliš tlustý nebo příliš hubený, takové stejné starosti mají i oni. 
•  Tak jako Ty vybíráš oblečení, abys zdůraznil své přednosti a zakryl svoje nedostatky, tak vybírají oblečení i ostatní. 
•  Tak jako Ty chceš vypadat „cool“, „in“, mladistvě, odvázaně, sršící humorem, elánem a kouzlem osobnosti, šťastně, úspěšně a spokojeně, o to stejné se budou snažit i ostatní. 
•  Bojíš se ve skrytu duše toho, jak Tě ostatní budou vnímat? I oni se bojí!

Víš co, vykašli se na to!

Každý zestárnul. Vždyť někteří se uvidí po .....*) letech! Každý bude trochu starší, vrásčitější, někdo o trochu hubenější, někdo zase tlustší, někdo bude mít méně vlasů nebo nebude mít vlasy vůbec, někomu přibyly brýle nebo ubyly zuby (anebo naopak zuby zase po letech přibyly)... I obličeje a těla změněná plastickou operací jsou stejně stará – čas je spravedlivý ke všem.

Něco ti povím.

Tvoje pravé Já, Tvoje Osobnost začíná přesně 5 milimetrů pod povrchem Tvé kůže. To jsi Ty, ve své kráse a podstatě. Tvoje dobré i špatné vlastnosti, schopnosti, vědomosti, znalosti, Tvoje charisma, Tvoje radosti i starosti, víra a naděje, touhy a přání. Tvůj postoj k lidem, k přátelům, ke světu, k lásce a k životu vůbec. A TO je důležité. Tělesná schránka je pouhým obalem, abys držel pohromadě a mohl se lehce přesunovat z jednoho místa na druhé, abys mohl lépe přijímat pohonné látky potřebné pro život, abys lépe cítil a vnímal.
Když někoho držíš v náručí, když někoho pohladíš, když někomu podáš svou ruku, není důležité, jestli máš ruce mozolnaté či jemné a pěstěné, zda jsou svraštělé či mladistvě hebké...Podstatné je to, že jsi někomu nablízku a Tvoje dlaň není sama.

Mysli na to, až se potkáš s ostatními. Podívej se jim do očí, a uvidíš stejné jiskřičky, vnímej jejich úsměvy, a poznáš dávné úsměvy těch, se kterými jsi strávil tolik času. Všichni v sobě mají duši dítěte...
Raduj se s nimi a uvědom si, jak se navzájem obdarováváte. Jak jste bohatí tím setkáním Člověka s Člověkem.

Stáří a mládí je stav duše...

Přeji nám všem krásné potkávání...
J. :-)

*) – bude před každým setkáním aktualizováno

PS: Jestli se náš třídní sraz vydaří, nevím. Ale věřím, že ano. Držte nám palce...


Mazáci z 9.D (šk. rok 1974/75)

I Vy máte určitě své spolužáky ze základní nebo střední školy.
Pokud jste se s nimi už dlouho neviděli, může vám tento článek posloužit jako INSPIRATIVNÍ NÁVOD.
A tentokrát můžete dokonce i opisovat :-)))

Zkuste se podívat, jestli i Vás právě nehledají Vaši spolužáci prostřednictvím oblíbeného serveru 

 
www.spoluzaci.cz

Foto © z archívu Jitky Dolejšové

Tento článek byl v Pozitivních novinách poprvé publikován 26. 04. 2008.